Strona: Postępowania awansowe / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Postępowania awansowe

DOKTORATY

2021-10-20

 

Mgr inż. Daria SERAFIN

Tytuł rozprawy: Wpływ mechanicznego przygotowania powierzchni na kinetykę utleniania wysokotemperaturowego układów jedno- i dwuskładnikowych >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. Bartłomiej Wierzba, promotor pomocniczy – dr inż. Wojciech Nowak

Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

10.03.2021 r. – seminarium przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

07.04.2021 r. – powołanie promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej - wszczęcie postępowania przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

14.07.2021 r. – powołanie Komisji doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

22.09.2021 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów

29.09.2021 r. – powołanie recenzentów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

>ARCHIWUM< postępowań w sprawie nadania stopni naukowych

2021-10-20

Tadeusz KUBASZEK  DOKTORAT

Tytuł rozprawy: Porowatość i wydajność osadzania – kryteria doboru warunków procesu natryskiwania cieplnego warstwy ceramicznej ZrO2 x n Y2O3 powłokowej bariery cieplnej elementów części gorącej silników lotniczych >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. Marek Poręba

Przebieg przewodu doktorskiego:

04.07.2018 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

11.07.2018 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

08.06.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

16.06.2021 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

31.08.2021 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Smolika (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu) >RECENZJA<

15.09.2021 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Cezarego Senderowskiego, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie >RECENZJA<

24.09.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

13.10.2021 r. – publiczna obrona (bud. V przy Al. Powstańców Warszawy 12, sala V-1, godz. 11.00)

20.10.2021 r.  nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< oraz wyróżnienie rozprawy >UCHWAŁA<

Andrzej GRADZIK   DOKTORAT

Tytuł rozprawy: Kształtowanie mikrostruktury i właściwości użytkowych warstw ochronnych WC-Co-Cr-W i WC-Ni-Cr-Co-Ta-Al na podłożu nadstopu Inconel 738LC wytworzonych wiązką promieniowania laserowego >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, promotor pomocniczy – dr hab. inż. M. Zaguła-Yavorska, prof. PRz

Przebieg przewodu doktorskiego:

04.10.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

04.10.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

16.12.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

18.12.2020 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

23.02.2021 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Nowackiego (ZUT w Szczecinie) >RECENZJA<

25.02.2021 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Aleksandra Lisieckiego, prof. Politechniki Śląskiej >RECENZJA<

17.03.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

14.04.2021 r. – publiczna obrona w trybie zdalnym  godz. 11.00

12.05.2021 r.  nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< oraz wyróżnienie rozprawy >UCHWAŁA<

Kamil GANCARCZYK   DOKTORAT

Tytuł rozprawy: Doskonałość struktury krystalicznej monokryształów nadstopu niklu CMSX-4 i jej wpływ na właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. D. Szeliga

Przebieg przewodu doktorskiego:

04.10.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

04.10.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

18.11.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

25.11.2020 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

08.02.2021 r. – wpłynięcie recenzji dr hab. inż. Beaty Dubiel, prof. AGH w Krakowie >RECENZJA<

12.02.2021 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jarosława Mizery (Politechnika Warszawska) >RECENZJA<

17.03.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

31.03.2021 r. – publiczna obrona w trybie zdalnym – godz. 10.00

07.04.2021 r.  nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< oraz wyróżnienie rozprawy >UCHWAŁA<

Kamil DYCHTOŃ   DOKTORAT

Tytuł rozprawy: Modelowanie procesu nawęglania próżniowego – morfologia mikrostruktury i właściwości warstwy wierzchniej kół zębatych ze stali AISI9310 >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. Bartłomiej Wierzba, promotor pomocniczy – dr inż. P. Kwolek

Przebieg przewodu doktorskiego:

25.01.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

08.02.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

28.10.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

30.10.2020 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

07.01.2021 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Łukasza Raucha, prof. AGH w Krakowie >RECENZJA<

11.01.2021 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Rokosza (Politechnika Koszalińska) >RECENZJA<

10.02.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

24.02.2021 r. – publiczna obrona (bud. V przy Al. Powstańców Warszawy 12, sala V-1, godz. 10.00)

03.03.2021 r.  nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< oraz wyróżnienie rozprawy >UCHWAŁA<

Grzegorz RZEPKA   DOKTORAT

Tytuł rozprawy: Kształtowanie mikrostruktury połączenia dwuwarstwowego obudowy turbosprężarki ze stopów żelaza w warunkach oddziaływania naprężeń cieplno-mechanicznych >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. J. Nawrocki

Przebieg przewodu doktorskiego:

20.02.2019 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

22.02.2019 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

15.09.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

23.09.2020 r.  powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

19.11.2020 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Bogdana Piekarskiego (ZUT w Szczecinie) >RECENZJA<

09.12.2020 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jana Szajnara (Politechnika Śląska) >RECENZJA<

13.01.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

27.01.2021 r. – publiczna obrona w trybie zdalnym  godz. 12.00

03.02.2021 r.  nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

Paweł PĘDRAK   DOKTORAT

Tytuł rozprawy: Wpływ tlenków metali ziem rzadkich RE2O3 na właściwości powłokowej bariery cieplnej wytworzonej z tlenku ZrO2 >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. J. Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. W. Nowak

Przebieg przewodu doktorskiego:

25.01.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

08.02.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

06.07.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

08.07.2020 r. powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

14.10.2020 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Marcina Adamiaka, prof. Politechniki Śląskiej >RECENZJA<

19.10.2020 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Tadeusza Frączka, prof. Politechniki Częstochowskiej >RECENZJA<

02.12.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

16.12.2020 r. – publiczna obrona w trybie zdalnym godz. 12.00

18.12.2020 r.  nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

Wojciech OBROCKI   DOKTORAT

Tytuł rozprawy: Prognozowanie trwałości łopatek sprężarki silników lotniczych z zastosowaniem próby zmęczeniowej i numerycznej analizy obrazów ich uszkodzeń >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. J. Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. B. Kościelniak

Przebieg przewodu doktorskiego:

28.11.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

13.12.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

17.06.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

08.07.2020 r.  powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

09.09.2020 r.  wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Świdra (Politechnika Śląska) >RECENZJA<

15.09.2020 r.  wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Gawrońskiego (Politechnika Łódzka) >RECENZJA<

15.10.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

28.10.2020 r. – publiczna obrona (bud. V przy Al. Powstańców Warszawy 12, sala V-2, godz. 12.00)

30.10.2020 r.  nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

Jacek FAL   DOKTORAT

Tytuł rozprawy: Wpływ nanocząstek węgla, krzemianów i bentonitów na właściwości elektryczne kompozytów polimerowych >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. M. Oleksy, promotor pomocniczy – dr hab. inż. G. Żyła, prof. PRz

Przebieg przewodu doktorskiego:

03.04.2019 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

17.04.2019 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

06.07.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

08.07.2020 r.  powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

07.09.2020 r.  wpłynięcie recenzji dr hab. inż. Jolanty Ryszkowskiej, prof. Politechniki Warszawskiej >RECENZJA<

28.09.2020 r.  wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Sławomira Boncela, prof. Politechniki Śląskiej >RECENZJA<

08.10.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

21.10.2020 r. – publiczna obrona (bud. V przy Al. Powstańców Warszawy 12, sala V-2, godz. 10.00)

30.10.2020 r.  nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję