Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Postępowania awansowe

Doktoraty

mgr inż. Paweł PĘDRAK

Temat rozprawy: Wpływ tlenków metali ziem rzadkich RE2O3 na właściwości powłokowej bariery cieplnej wytworzonej z tlenku ZrO2  >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. J. Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. W. Nowak

Przebieg przewodu doktorskiego:

25.01.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

08.02.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

06.07.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

08.07.2020 r. powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

14.10.2020 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Marcina Adamiaka, prof. Politechniki Śląskiej >RECENZJA<

19.10.2020 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Tadeusza Frączka, prof. Politechniki Częstochowskiej >RECENZJA<

mgr inż. Grzegorz RZEPKA

Temat rozprawy: Kształtowanie mikrostruktury połączenia dwuwarstwowego obudowy turbosprężarki ze stopów żelaza w warunkach oddziaływania naprężeń cieplno-mechanicznych  >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. J. Nawrocki

Przebieg przewodu doktorskiego:

20.02.2019 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

22.02.2019 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

15.09.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

23.09.2020 r. powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

mgr inż. Kamil DYCHTOŃ

Temat rozprawy: Modelowanie procesu nawęglania próżniowego – morfologia mikrostruktury i właściwości warstwy wierzchniej kół zębatych ze stali AISI9310  >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. Bartłomiej Wierzba

Przebieg przewodu doktorskiego:

25.01.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

08.02.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

28.10.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

30.10.2020 r.  powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

mgr inż. Kamil GANCARCZYK

Temat rozprawy: Doskonałość struktury krystalicznej monokryształów nadstopu niklu CMSX-4 i jej wpływ na właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze  >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. D. Szeliga

Przebieg przewodu doktorskiego:

04.10.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

04.10.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

18.11.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

Archiwum postępowań w sprawie nadania stopni naukowych

03-11-2020 r.

.mgr inż. Wojciech OBROCKI

Temat rozprawy: Prognozowanie trwałości łopatek sprężarki silników lotniczych z zastosowaniem próby zmęczeniowej i numerycznej analizy obrazów ich uszkodzeń  >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. J. Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. B. Kościelniak

Przebieg przewodu doktorskiego:

28.11.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

13.12.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

17.06.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

08.07.2020 r.  powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

09.09.2020 r.  wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Świdra (Politechnika Śląska) >RECENZJA<

15.09.2020 r.  wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Gawrońskiego (Politechnika Łódzka) >RECENZJA<

15.10.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

28.10.2020 r. – publiczna obrona (bud. V przy Al. Powstańców Warszawy 12, sala V-2, godz. 12.00)

30.10.2020 r.  nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa >UCHWAŁA<

mgr inż. Jacek FAL

Temat rozprawy: Wpływ nanocząstek węgla, krzemianów i bentonitów na właściwości elektryczne kompozytów polimerowych  >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. M. Oleksy, promotor pomocniczy – dr hab. inż. G. Żyła, prof. PRz

Przebieg przewodu doktorskiego:

03.04.2019 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

17.04.2019 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

06.07.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

08.07.2020 r.  powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

07.09.2020 r.  wpłynięcie recenzji dr hab. inż. Jolanty Ryszkowskiej, prof. Politechniki Warszawskiej >RECENZJA<

28.09.2020 r.  wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Sławomira Boncela, prof. Politechniki Śląskiej >RECENZJA<

08.10.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

21.10.2020 r. – publiczna obrona (bud. V przy Al. Powstańców Warszawy 12, sala V-2, godz. 10.00)

30.10.2020 r.  nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa >UCHWAŁA<

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję