Strona: Uchwały Rady / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Uchwały Rady

2024

37. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 24.04.2024 r.

36. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 20.03.2024 r.

Uchwała Nr 2/3/2024/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr. inż. Kamilowi KRYSTKOWI

Uchwała Nr 1/3/2024/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa dr. inż. Rafałowi OLIWIE

35. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 24.01.2024 r.

Uchwała Nr 1/1/2024/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr. Bogumiłowi CIEŃKOWI

2023

34. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 20.12.2023 r.

Uchwała Nr 1/12/2023/RDIMat w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Rafałowi CYGANOWI

Uchwała Nr 2/12/2023/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry WĘDRYCHOWICZ

33. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 15.11.2023 r.

Uchwała Nr 7/11/2023/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotorów doktorantom, którzy w roku akademickim 2023/2024 rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Uchwała Nr 6/11/2023/RDIMat w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura WOJTYCZKI

Uchwała Nr 5/11/2023/RDIMat w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny PYTEL

Uchwała Nr 4/11/2023/RDIMat w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława POLIŃSKIEGO

Uchwała Nr 3/11/2023/RDIMat w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki NALBORCZYK-KAZANECKIEJ

Uchwała Nr 2/11/2023/RDIMat w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila KRYSTKA

Uchwała Nr 1/11/2023/RDIMat w sprawie przyjęcia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Rafała CYGANA

32. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 11.10.2023 r.

Uchwała Nr 6/10/2023/RDIMat w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Rafałowi OLIWIE

Uchwała Nr 5/10/2023/RDIMat w sprawie powołania Komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Arturowi WOJTYCZCE

Uchwała Nr 4/10/2023/RDIMat w sprawie powołania Komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. Annie PYTEL

Uchwała Nr 3/10/2023/RDIMat w sprawie powołania Komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Przemysławowi POLIŃSKIEMU

Uchwała Nr 2/10/2023/RDIMat w sprawie powołania Komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. Agnieszce NALBORCZYK-KAZANECKIEJ

Uchwała Nr 1/10/2023/RDIMat w sprawie powołania Komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Kamilowi KRYSTKOWI

31. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 12.07.2023 r.

Uchwała Nr 3/7/2023/RDIMat w sprawie przyjęcia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Rafała OLIWY

Uchwała Nr 2/7/2023/RDIMat w sprawie wyznaczenia egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. Bogumiła CIEŃKA

Uchwała Nr 1/7/2023/RDIMat w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Bogumiła CIEŃKA

30. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 28.06.2023 r.

Uchwała Nr 5/6/2023/RDIMat w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

Uchwała Nr 4/6/2023/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura WOJTYCZKI

Uchwała Nr 3/6/2023/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza IŻOWSKIEGO

Uchwała Nr 2/6/2023/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja CIEĆKI

Uchwała Nr 1/6/2023/RDIMat w sprawie zmiany składu Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie inżynieria materiałowa wszczętych przez Radę Wydziału Budowy Maszyn PRz

29. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 26.04.2023 r.

Uchwała Nr 1/4/2023/RDIMat w sprawie wskazania członków Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie inżynieria materiałowa

28. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 29.03.2023 r.

Uchwała Nr 1/3/2023/RDIMat w sprawie zaopiniowania wniosku dr. hab. inż. Przemysława KWOLKA o nagrodę Prezesa Rady Ministrów

2022

26. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 16.11.2022 r.

Uchwała Nr 1/11/2022/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotorów doktorantom, którzy w roku akademickim 2022/2023 rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie inżynieria materiałowa

23. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 20.04.2022 r.

Uchwała Nr 1/4/2022/RDIMat w sprawie wskazania członków Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie inżynieria materiałowa

22. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 23.03.2022 r.

Uchwała Nr 3/3/2022/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny TOMCZAK

Uchwała Nr 2/3/2022/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki NALBORCZYK-KAZANECKIEJ

Uchwała Nr 1/3/2022/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila KRYSTKA

20. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 26.01.2022 r.

Uchwała Nr 2/1/2022/RDIMat w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii SERAFIN

Uchwała Nr 1/1/2022/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr inż. Darii SERAFIN

2021

19. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 15.12.2021 r.

Uchwała Nr 1/12/2021/RDIMat dotycząca przyjęcia wytycznych opiniowania w sprawie zatrudnienia lub przedłużenia zatrudnienia nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w dyscyplinie inżynieria materiałowa na stanowiska badawczo-dydaktyczne i badawcze w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Załącznik do Uchwały Nr 1/12/2021/RDIMatlink>>>

18. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 17.11.2021 r.

Uchwała Nr 1/11/2021/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotorów doktorantom, którzy w roku akademickim 2021/2022 rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie inżynieria materiałowa

17. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 20.10.2021 r.

Uchwała Nr 2/10/2021/RDIMat w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tadeusza KUBASZKA

Uchwała Nr 1/10/2021/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr. inż. Tadeuszowi KUBASZKOWI

 16. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 29.09.2021 r.

Uchwała Nr 1/9/2021/RDIMat w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii SERAFIN

15. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 14.07.2021 r.

Uchwała Nr 4/7/2021/RDIMat w sprawie zmiany składu Komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Uchwała Nr 3/7/2021/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny WÓJCIK

Uchwała Nr 2/7/2021/RDIMat  w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława POLIŃSKIEGO

Uchwała Nr 1/7/2021/RDIMat w sprawie powołania Komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. Darii SERAFIN

14. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 16.06.2021 r.

Uchwała Nr 3/6/2021/RDIMat w sprawie wskazania członków Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Uchwała Nr 2/6/2021/RDIMat w sprawie wyznaczenia egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tadeusza KUBASZKA

Uchwała Nr 1/6/2021/RDIMat w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tadeusza KUBASZKA

13. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 12.05.2021 r.

Uchwała Nr 3/5/2021/RDIMat w sprawie zmiany zastępcy przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

Uchwała Nr 2/5/2021/RDIMat w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja GRADZIKA

Uchwała Nr 1/5/2021/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr. inż. Andrzejowi GRADZIKOWI

12. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 07.04.2021 r.

Uchwała Nr 4/4/2021/RDIMat w sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku o utworzenie nowego panelu dziedzinowego "Inżynieria Materiałowa" w Narodowym Centrum Nauki

 Uchwała Nr 3/4/2021/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Darii SERAFIN

Uchwała Nr 2/4/2021/RDIMat w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila GANCARCZYKA

Uchwała Nr 1/4/2021/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr. inż. Kamilowi GANCARCZYKOWI

11. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 03.03.2021 r.

Uchwała Nr 2/3/2021/RDIMat w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila DYCHTONIA

Uchwała Nr 1/3/2021/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr. inż. Kamilowi DYCHTONIOWI

 10. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 03.02.2021 r.

Uchwała Nr 1/2/2021/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr. inż. Grzegorzowi RZEPCE

2020

9. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 18.12.2020 r.

Uchwała Nr 3/12/2020/RDIMat w sprawie wyznaczenia egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Andrzeja GRADZIKA

Uchwała Nr 2/12/2020/RDIMat w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Andrzeja GRADZIKA

Uchwała Nr 1/12/2020/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr. inż. Pawłowi PĘDRAKOWI

8. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 25.11.2020 r.

Uchwała Nr 3/11/2020/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotorów doktorantom, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Uchwała Nr 2/11/2020/RDIMat w sprawie wyznaczenia egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila GANCARCZYKA

Uchwała Nr 1/11/2020/RDIMat w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila GANCARCZYKA

7. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 30.10.2020 r.

Uchwała Nr 5/10/2020/RDIMat  w sprawie wyznaczenia promotorów doktorantom, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Uchwała Nr 4/10/2020/RDIMat w sprawie wyznaczenia egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila DYCHTONIA

Uchwała Nr 3/10/2020/RDIMat w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila DYCHTONIA

Uchwała Nr 2/10/2020/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr. inż. Wojciechowi OBROCKIEMU

Uchwała Nr 1/10/2020/RDIMat w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr. inż. Jackowi FALOWI

6. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 23.09.2020 r.

Uchwała Nr 2/9/2020/RDIMat w sprawie wyznaczenia egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza RZEPKI

Uchwała Nr 1/9/2020/RDIMat w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza RZEPKI

5. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 08.07.2020 r.

Uchwała Nr 8/7/2020/RDIMat w sprawie zmiany sekretarza Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

Uchwała Nr 7/7/2020/RDIMat w sprawie wyznaczenia egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła PĘDRAKA

Uchwała Nr 6/7/2020/RDIMat w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła PĘDRAKA

Uchwała Nr 5/7/2020/RDIMat w sprawie wyznaczenia egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Wojciecha OBROCKIEGO

Uchwała Nr 4/7/2020/RDIMat w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Wojciecha OBROCKIEGO

Uchwała Nr 3/7/2020/RDIMat w sprawie wyznaczenia egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jacka FALA

Uchwała Nr 2/7/2020/RDIMat  w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jacka FALA

Uchwała Nr 1/7/2020/RDIMat w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety WICHOWSKIEJ

4. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 27.05.2020 r.

Uchwała Nr 1/5/2020/RDIMat w sprawie zmiany składu Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie inżynieria materiałowa wszczętych przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz

 3. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 12.02.2020 r.

Uchwała Nr 1/2/2020/RDIMat w sprawie zmiany promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr. inż. Tadeusza KUBASZKA

2019

2. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 27.11.2019 r.

Uchwała Nr 1/11/2019/RDIMat w sprawie wyznaczenia promotorów doktorantom, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie inżynieria materiałowa

1. Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - 29.10.2019 r.

Uchwała Nr 0/10/2019/RDIMat w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję