Strona: Praktyki i staże / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Praktyki i staże

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe mają na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i podlegają zaliczeniu. Praktyki realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze określonym w programie studiów obowiązującym dla danego kierunku w wymiarze co najmniej 160 godzin. Studenci mogą dobywać także praktyki nadprogramowe, nie uwzględnione w programie studiów (w szczególności praktyki dyplomowe, staże przemysłowe.

Studenckie praktyki zawodowe obywają się w okresie wakacji. Praktyki mogą odbywać się także w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych. 

Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk określone są w 

ZARZĄDZENIE NR 39/2021 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. ŁUKASIEWICZA z dnia 7 kwietnia 2021 r.

 

Tematykę i zakres praktyk programowych określa natomiast Ramowy Program Praktyk dla studentów WBMiL.

 Przydatne dokumenty w procesie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych:

 1. Skierowanie na praktyki zawodowe (załącznik nr 1):   
 2. Oświadczenie w sprawie przyjęcia studenta na praktyki zawodowe (załącznik nr 2):   
 3. Umowa trójstronna organizacji praktyki zawodowej (załącznik nr 3)    
 4. Oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z wykonywaną pracą zawodową (załącznik nr 4):   
 5. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej (załącznik nr 5):   
 6. Informacja o efektach uczenia się  w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  określonych w programie studiów dla zajęć praktyka zawodowa (załącznik nr 6):   
 7. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej (załącznik nr 7):   
 8. Wniosek o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki programowej (załącznik nr 8)
 9. Raport z przebiegu praktyki (załącznik nr 9)

 

Informatyczny System Obsługi Praktyk Studenckich  

Wejście do systemu

Szczegółowych informacji i zaliczeń praktyk udzielają wydziałowy kierownik praktyk lub kierownicy praktyk dla kierunku:

Wydziałowy kierownik praktyk - Dr inż. Małgorzata Kmiotek

Kierownicy praktyk dla kierunku

 • Kierunek Inżynieria Materiałowa – Dr hab. inż. Marek Góral, Prof. PRz
 • Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka – Dr inż. Małgorzata Kmiotek
 • Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – Dr inż. Michał Gdula,
 • Kierunek Mechatronika – Dr inż. Patrycja  Jagiełowicz,
 • Kierunek Transport – Mgr inż. Dariusz  Konieczny,
 • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Dr inż. Artur Bełzo,

Praktyki i staże przemysłowe

Studenci WBMiL mają możliwość odbywania staży przemysłowych w wiodących przedsiębiorstwach naszego regionu, z którymi Politechnika Rzeszowska podpisała stosowne porozumienia.

Oferta staży przemysłowych dotyczy pracowników oraz studentów IV roku. W zamierzeniach staże te mają być kontynuowane na V roku studiów obejmując realizacje prac dyplomowych. Szczegóły poniżej.

Praktyki i staże w sferze usług

Dla studentów przede wszystkim kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz specjalności Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oferowana jest możliwość odbycia nieodpłatnych staży lub praktyk w następujących firmach:

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję