Strona: Praktyki i staże / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Praktyki i staże

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe mają na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i podlegają zaliczeniu. Praktyki realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w okresie wakacji, w wymiarze co najmniej 160 godzin. Studenci mogą odbywać także praktyki nadprogramowe, nieuwzględnione w programie studiów.

Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk określone są w zarządzeniach:

ZARZĄDZENIE NR 39/2021 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. ŁUKASIEWICZA z dnia 7 kwietnia 2021 r.
i
ZARZĄDZENIE NR 2/2024 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. ŁUKASIEWICZA z dnia 9 stycznia 2024 r.

Tematykę i zakres praktyk programowych określa Ramowy Program Praktyk dla studentów WBMiL.

Przydatne dokumenty w procesie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych:

 1. Skierowanie na praktyki zawodowe (załącznik nr 1)
 2. Skierowanie na praktyki zawodowe wersja angielska (załącznik nr 1 en)
 3. Oświadczenie w sprawie przyjęcia studenta na praktyki zawodowe (załącznik nr 2)
 4. Oświadczenie w sprawie przyjęcia studenta na praktyki zawodowe wersja angielska (załącznik nr 2 en)
 5. Umowa trójstronna w sprawie organizacji praktyki zawodowej (załącznik nr 3)
 6. Umowa trójstronna w sprawie organizacji praktyki zawodowej wersja angielska (załącznik nr 3 en
 7. Umowa trójstronna w sprawie organizacji praktyki nadprogramowej (załącznik nr 7a)
 8. Umowa trójstronna w sprawie organizacji praktyki nadprogramowej wersja angielska (załącznik nr 7a en)
 9. Oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z wykonywaną pracą zawodową (Oświadczenie praca)
 10. Oświadczenie w sprawie możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w związku z odbywanym stażem zawodowym (Oświadczenie staż)
 11. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej (załącznik nr 5)
 12. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej wersja angielska (załącznik nr 5 en)
 13. Informacja o efektach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych w programie studiów dla zajęć praktyka zawodowa (załącznik nr 6)
 14. Informacja o efektach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych w programie studiów dla zajęć praktyka zawodowa wersja angielska (załącznik nr 6 en)
 15. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki w ramach wykonywanej pracy zawodowej (Zaświadczenie praca)
 16. Wniosek o uznanie pracy zawodowej w poczet praktyki programowej (Podanie praca)
 17. Wniosek o uznanie stażu zawodowego w poczet praktyki programowej (Podanie staż)
 18. Raport z przebiegu praktyki (Wzór raportu)

Informatyczny System Obsługi Praktyk Studenckich  

Wejście do systemu

Szczegółowych informacji i zaliczeń praktyk udzielają wydziałowy kierownik praktyk lub kierownicy praktyk dla kierunku:

Wydziałowy kierownik praktyk - dr inż. Artur Bełzo

Kierownicy praktyk dla kierunku

 • Kierunek Inżynieria Materiałowa – dr hab. inż. Marek Góral, Prof. PRz
 • Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka – dr inż. Małgorzata Kmiotek
 • Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – mgr inż. Jarosław Tymczyszyn,
 • Kierunek Mechatronika – dr inż. Patrycja  Jagiełowicz,
 • Kierunek Transport – mgr inż. Dariusz  Konieczny,
 • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – dr inż. Artur Bełzo,

Praktyki i staże przemysłowe

Studenci WBMiL mają możliwość odbywania staży przemysłowych w wiodących przedsiębiorstwach naszego regionu, z którymi Politechnika Rzeszowska podpisała stosowne porozumienia.

Oferta staży przemysłowych dotyczy pracowników oraz studentów IV roku. W zamierzeniach staże te mają być kontynuowane na V roku studiów obejmując realizacje prac dyplomowych. Szczegóły poniżej.

Praktyki i staże w sferze usług

Dla studentów przede wszystkim kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz specjalności Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oferowana jest możliwość odbycia nieodpłatnych staży lub praktyk w następujących firmach:

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję