Strona: Ankiety studenckie / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Ankiety studenckie

2021-03-25

W celu doskonalenia procesu kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zbierane są opinie studentów i słuchaczy (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych) na temat uczących ich wykładowców oraz przedmiotów oferowanych w ramach programu studiów. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021` przeprowadzono ogółem 6631 ankiet nauczyciela oraz 8894 ankiety modułu kształcenia.

Studenci WBMiL ocenili 232 nauczycieli, 231 nauczycieli uzyskało ocenę pozytywną. Średnia ocen nauczycieli akademickich wyniosła 4,76 (skala ocen od 2 do 5). Studenci WBMiL ocenili także 18 doktorantów  prowadzących zajęcia, Wszyscy doktoranci uzyskali ocenę pozytywną, średnia ocen wyniosła 4,79.

W Uczelnianym Systemie Obsługi Studenta (USOS) uruchamiana jest również ankieta modułu kształcenia. Wypełniając tę ankietę studenci mają możliwość, obok udzielenia odpowiedzi na standardowe pytania, wpisać również własne uwagi na temat przebiegu poszczególnych zajęć, spostrzeżenia i propozycje zmian.

W semestrze zimowym r. akad. 2020/2021 na WBMiL ocenie poddano 445 modułów, zebrano 1319 komentarzy. W zdecydowanej większości komentarze są pozytywne, studenci doceniają zaangażowanie nauczycieli w prowadzenie zajęć. Ponadto w zamieszczonych komentarzach studenci zwracali uwagę m.in. na:

  • treści prezentowane na zajęciach,
  • jakość i organizację zajęć prowadzonych zdalnie,
  • formę kontaktu z wykładowcami (np. e-mail, MS Teams),
  • reguły prowadzenia zaliczeń z wybranych przedmiotów,
  • praktyczne aspekty przygotowania do przyszłej pracy zawodowej.
     

Na WBMiL w semestrze zimowym r. akad. 2020/21 hospitowano 115 nauczycieli akademickich oraz 27 doktorantów, średnia ocen wyniosła 4,99. Hospitujący zwracali uwagę na dobre i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne nauczycieli, zgodność podawanych treści z kartą modułu.

Wyniki hospitacji, ankiet oraz komentarze są analizowane przez Wydziałową Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, a wnioski kierowane do właściwych jednostek organizacyjnych Wydziału i Uczelni.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję