Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Ankiety studenckie

W celu doskonalenia procesu kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zbierane są opinie studentów i słuchaczy (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych) na temat uczących ich wykładowców oraz przedmiotów oferowanych w ramach programu studiów.

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 przeprowadzono ogółem 4632 ankiety (ankieta nauczyciela oraz ankieta modułu kształcenia). Studenci WBMiL ocenili 246 nauczycieli, 244 nauczycieli uzyskało ocenę pozytywną. Średnia ocen nauczycieli akademickich w semestrze letnim wyniosła 4,61 (skala ocen od 2 do 5).

W Uczelnianym Systemie Obsługi Studenta (USOS) uruchamiana jest również ankieta modułu kształcenia. Wypełniając tę ankietę studenci mają możliwość, obok udzielenia odpowiedzi na standardowe pytania, wpisać również własne uwagi na temat przebiegu poszczególnych zajęć, spostrzeżenia i propozycje zmian.

W semestrze letnim r. akad. 2016/2017 na WBMiL ocenie poddano 530 modułów, zebrano 353 komentarze. W zamieszczonych komentarzach studenci zwracali uwagę m.in. na:

  • jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych,
  • formy kontaktu z wykładowcami (kontakt bezpośredni – konsultacje, pośredni – np. e-mail,)
  • możliwość uzyskania zaliczenia z wybranych przedmiotów,
  • proporcje podziału przedmiotów na formy zajęć (wykład, laboratorium, ćwiczenia),
  • jakość i formę zajęć z języków obcych,
  • praktyczne aspekty przygotowania do przyszłej pracy zawodowej.

 

Na WBMiL w semestrze letnim r. akad. 2016/17 hospitowano 57 nauczycieli akademickich – ocena średnia 4,974. Hospitujący zwracali uwagę na dobre i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne nauczycieli, zgodność podawanych treści z kartą modułu, sygnalizowanie studentom związku treści zajęć z efektami kształcenia. Podkreślano prawidłowe wykorzystanie pomocy dydaktycznych i umiejętność aktywizacji studentów podczas zajęć.

Wyniki ankiet oraz komentarze są analizowane przez Wydziałową Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, a wnioski kierowane do właściwych jednostek organizacyjnych Wydziału i Uczelni.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję