Strona: Inżynieria środków transportu / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Inżynieria środków transportu

red. Ryszard Perłowski

Specjalność: Diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe

 1. Systemy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych
 2. Systemy bezpieczeństwa biernego w pojazdach samochodowych
 3. Metody badań samochodów i ich zespołów
 4. Urządzenia do badań prędkości i przyspieszeń środków transportu
 5. Charakterystyka poligonów badawczych
 6. Metody badań emisji zanieczyszczeń z pojazdów
 7. Charakterystyka analizatorów do badań emisji i imisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych
 8. Pomiary emisji hałasu ze środków transportu
 9. Czynniki eksploatacyjne mające wpływ na opory ruchu pojazdów
 10. Metody wyznaczania niepewności pomiaru
 11. Jednostki miar stosowane w transporcie
 12. Systemy RFID w systemach transportowych
 13. Charakterystyka cykli jezdnych WLTC oraz NEDC
 14. Źródła niepewności pomiarowych
 15. Podstawowe parametry paliw silnikowych
 16. Paliwa alternatywne w transporcie samochodowym
 17. Wykorzystanie paliw gazowych w środkach transportu samochodowego
 18. Wykorzystanie alkoholi do zasilania silników samochodowych
 19. Badania, klasyfikacja i właściwości olejów smarowych
 20. Obszary działań systemu bezpieczeństwa transportu drogowego
 21. Metody oceny zagrożeń w ruchu drogowym
 22. Inteligentne Systemy Transportowe
 23. Przejazdy kolejowe
 24. Przejścia dla pieszych
 25. Działania człowieka mające wpływ na ryzyko w ruchu drogowym
 26. Procedura opracowywania opinii i ekspertyz technicznych
 27. Rekonstrukcja wypadków - wypadki z udziałem samochodów
 28. Badania symulacyjne samochodów przy użyciu programu PC-Crash
 29. Samochodowe systemy mechatroniczne
 30. Samochodowe magistrale cyfrowe (CAN, LIN, FlexRay MOST)

Specjalność: Środki techniczne w logistyce i spedycji

 1. Charakterystyka audytu BRD
 2. Charakterystyka oceny wpływu projektu infrastruktury drogowej na BRD
 3. Systemy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych
 4. Systemy bezpieczeństwa biernego w pojazdach samochodowych
 5. Wykorzystanie paliw gazowych w środkach transportu samochodowego
 6. Rodzaje i uwarunkowania stosowania biokomponentów w paliwach konwencjonalnych do silników o zapłonie samoczynnym i wymuszonym
 7. Struktura i wymagania stawiane smarom plastycznym
 8. Obszary działań systemu bezpieczeństwa transportu drogowego
 9. Inteligentne Systemy Transportowe
 10. Elektromobilność w miastach
 11. Przejazdy kolejowe
 12. Systemy mechatroniczne środków transportu
 13. Magistrale cyfrowe w środkach transportu samochodowego (CAN, LIN, FlexRay MOST)
 14. Jednostki miar stosowane w transporcie
 15. Systemy RFID w systemach transportowych
 16. Zalecenia przy tworzeniu modeli przeznaczonych do wydruku 3D
 17. Obróbka skanów 3D
 18. Rodzaje i właściwości filamentów do drukarek 3D
 19. Zakres działalności spedytora
 20. Klasyfikacja i charakterystyka spedycji
 21. Odpowiedzialność cywilna spedytora
 22. Dokumenty spedycyjne
 23. Zakres ochrony ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 24. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 25. Suma gwarancyjna
 26. Podział i charakterystyka szkód komunikacyjnych
 27. Odszkodowania za szkody osobowe
 28. Cechy dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco
 29. Istota ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów
 30. Świadczenia wynikające z ubezpieczenia Assistance

 

Specjalność: Ekoinżynieria środków transportu samochodowego

 1. Programowalne układy mikroprocesorowe w sterowaniu pojazdami autonomicznymi
 2. Sygnały i czujniki wykorzystywane w nawigowaniu pojazdów
 3. Układy napędowe pojazdów autonomicznych
 4. Rodzaje, główne źródła i metody badań emisji zanieczyszczeń z pojazdów
 5. Charakterystyka głównych zanieczyszczeń emitowanych w spalinach silnikowych
 6. Badania modelowe emisji zanieczyszczeń przez środki transportu drogowego
 7. Źródła emisji pyłów w transporcie drogowym
 8. Efekt cieplarniany, zjawisko smogu i monitoring jakości powietrza atmosferycznego
 9. Wpływ rodzaju napędu na zużycie energii przez środki transportu drogowego
 10. Czynniki eksploatacyjne mające wpływ na zużycie energii (paliwa) przez środki transportu
 11. Ocena miejskich projektów transportowych w aspekcie redukcji emisji gazów cieplarnianych
 12. Potencjał cieplarniany i ekwiwalentna emisja CO2
 13. Charakterystyka analizatorów do badań emisji i imisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych
 14. Pomiary emisji hałasu ze środków transportu
 15. Rodzaje biokomponentów stosowanych w paliwach do silników o zapłonie samoczynnym i wymuszonym
 16. Wykorzystanie alkoholi do zasilania silników samochodowych
 17. Przykłady alternatywnych metod pozyskiwania paliw do napędów środków transportu samochodowego
 18. Testy homologacyjne i cykle jezdne WLTC oraz NEDC dla pojazdów
 19. Wykorzystanie symulacji komputerowej do celów ekoinżynierii
 20. Rozwiązania proekologiczne napędów pojazdów
 21. Elektromobilność w miastach
 22. Problemy i perspektywy rozwoju napędów wodorowych
 23. Czysta energia dla napędów pojazdów
 24. Europejski Zielony Ład i kierunki rozwoju transportu
 25. Regulaminy i normy prawne w zakresie rozwoju i badań pojazdów
 26. Systemy mechatroniczne pojazdów samochodowych
 27. Magistrale cyfrowe pojazdów samochodowych (CAN, LIN, FlexRay MOST)
 28. Jednostki miar stosowane w transporcie
 29. Systemy RFID w systemach transportowych
 30. Systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego w pojazdach samochodowych

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję