Strona: Inżynieria środków transportu / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Inżynieria środków transportu

Studia stacjonarne I-go stopnia (inż.). Przedmioty wspólne

red. Ryszard Perłowski
 1. Charakterystyka i podział materiałów metalicznych.
 2. Definicja składników układu żelazo-węgiel.
 3. Zakres działania Inspekcji Transportu Drogowego.
 4. Rodzaje środków transportu.
 5. Definicja stali, wpływ zawartości węgla na właściwości stali.
 6. Charakterystyka siluminów.
 7. Charakterystyka stali żaroodpornej
 8. Podział i charakterystyka stopów miedzi.
 9. Charakterystyka systemów transportowych.
 10. Składowe procesu transportowego.
 11. Podatność transportowa ładunków.
 12. Rola spedycji w organizowaniu transportu ładunków.
 13. Co to jest zarządzanie? Omów funkcje zarządzania.
 14. Co to jest planowanie? Dokonaj podziału ze względu na rodzaj planowania.
 15. Pojęcie i przykłady pojazdów specjalizowanych.
 16. Systemy bezpieczeństwa biernego w pojazdach samochodowych.
 17. Systemy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych.
 18. Środki transportu samochodowego do przewozu materiałów sypkich i żywności.
 19. Środki transportu stosowane do przewozu drogowego ładunków wielkogabarytowych.
 20. Przypadki podstawowe obciążenia elementu konstrukcyjnego.
 21. Definicja naprężenia i odkształcenia.
 22. Wykres rozciągania dla stali.
 23. Prawo Hooke’a dla rozciągania i ścinania.
 24. Pojęcie wytężenia materiału.
 25. Charakterystyka elementów geometrycznych dróg.
 26. Wymagania stawiane oznakowaniu poziomemu i pionowemu dróg.
 27. Metody pomiaru natężenia ruchu na drogach i skrzyżowaniach.
 28. Określanie przepustowości dróg oraz skrzyżowań.
 29. Rodzaje i charakterystyka sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu.
 30. Bezpieczeństwo czynne i bierne w pojazdach samochodowych.
 31. Podział procesów spawalniczych.
 32. Charakterystyka złączy spawanych.
 33. Budowa i rodzaje płomienia acetylenowo-tlenowego.
 34. Parametry technologiczne spawania metodą MIG/MAG i metodą TIG.
 35. Metody zgrzewania elektrycznego.
 36. Podział procesów odlewniczych.
 37. Piece odlewnicze.
 38. Pojęcie jakość eksploatacji i jej elementów.
 39. Elementy i procedura ocena ryzyka przy projektowaniu maszyn.
 40. Współczynnik tarcia oraz współczynnik przyczepności opony do jezdni.
 41. Model sił działających na koło w punkcie styku koło-szyna.
 42. Klasyfikacja tłokowych silników spalinowych.
 43. Budowa układu korbowo-tłokowego.
 44. Fazy spalania w silniku o zapłonie samoczynnym i wymuszonym.
 45. Rodzaje układów zasilania.
 46. Metody doładowania silników.
 47. Zadania układu napędowego środków transportu.
 48. Charakterystyka mechanicznych układów napędowych.
 49. Charakterystyka napędów hydraulicznych: napęd hydrokinetyczny, napęd hydrostatyczny.
 50. Kryteria doboru przekładni zębatych w układach napędowych.

Studia stacjonarne I-go stopnia (inż.). Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

red. Ryszard Perłowski
 1. Wymagania stawiane oponom samochodowym. Budowa i właściwości opon radialnych.
 2. Mechanizmy uruchamiające hamulce - rodzaje, charakterystyka.
 3. Mechanizmy wspomagające układ kierowniczy - rodzaje, charakterystyka.
 4. Parametry ustawienia kół kierowanych.
 5. Charakterystyka zawieszenia samochodu: elementy zawieszenia i ich funkcje.
 6. Charakterystyka manualnych i automatycznych skrzynek biegów samochodów.
 7. Rodzaje układów napędowych samochodów i ich charakterystyka.
 8. Właściwości kinematyczne i dynamiczne mechanizmów różnicowych.
 9. Przedmiot, istota i zadania diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych.
 10. Diagnostyka silników spalinowych pojazdów samochodowych.
 11. Diagnostyka stanu technicznego układów hamulcowych, kierowniczych, zawieszenia i oświetlenia pojazdów samochodowych.
 12. Weryfikacja procesów zużycia w układzie korbowo-tłokowym, rozrządu, zasilającym oraz kadłubie i głowicy silnika.
 13. Charakterystyka i parametry technologiczne toczenia, frezowania i wiercenia.
 14. Motoryzacyjne źródła skażenia środowiska.
 15. Szkodliwe składniki spalin.
 16. Zagrożenie hałasem w motoryzacji.
 17. Diagnostyka układu olejenia.
 18. Diagnozowanie układu tłok-pierścienie-cylinder.
 19. Diagnostyka układu zasilania silnika na podstawie składu spalin.
 20. Odkształcenie plastyczne na zimno.
 21. Cięcie i wykrawanie blach.
 22. Wytłaczanie blach.
 23. Elementy sterowania procesem ubytku potencjału użytkowego pojazdu przez producenta.
 24. Charakterystyka elementów utrzymania pojazdów i maszyn.
 25. Szczegółowe parametry/wskaźniki utrzymania pojazdów.
 26. Realizacje technologiczne obsług i napraw zespołów i pojazdów.
 27. Rodzaje i struktura recyklingu pojazdów.
 28. Urządzenia do osuszania pojazdów.
 29. Oprogramowanie do analizy czasu pracy kierowców.
 30. Czynniki kształtujące popyt na usługi oferowane w warsztatach naprawczych.

Studia stacjonarne I-go stopnia (inż.). Specjalność: Logistyka transportu drogowego

red. Ryszard Perłowski
 1. Przedmiot i istota diagnostyki technicznej środków transportu.
 2. Diagnostyka silników trakcyjnych środków transportu.
 3. Diagnostyka stanu technicznego układów hamulcowych, kierowniczych, zawieszenia i oświetlenia środków transportu.
 4. Charakterystyka i parametry technologiczne toczenia, frezowania i wiercenia.
 5. Zasady i zadania logistyki.
 6. Proces transportowy.
 7. Infrastruktura transportowa.
 8. Mierniki i wskaźniki logistyczne.
 9. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
 10. Koszty transportu.
 11. Recyrkulacja materiałów odpadowych i ich klasyfikacja.
 12. Gospodarka odpadami, ewidencja odpadów.
 13. Recyklingu środków transportu i materiałów eksploatacyjnych.
 14. Klasyfikacja paliw silnikowych.
 15. Oznaczanie właściwości samozapłonowych paliw.
 16. Pojęcie i oznaczanie liczby oktanowej paliwa.
 17. Przykłady paliw alternatywnych stosowanych w transporcie samochodowym.
 18. Funkcje oleju silnikowego.
 19. Wymagania stawiane płynom hamulcowym.
 20. Rodzaje opon samochodowych i podstawowe ich oznaczenia.
 21. Znaczenie SKP w bezpiecznej eksploatacji pojazdów.
 22. Kryteria organizacji i zarządzania w stacjach obsługowo-naprawczych.
 23. Rodzaje i charakterystyka odpadów.
 24. Odzysk i recykling.
 25. Charakterystyka oraz sposoby organizacji transportu intermodalnego.
 26. Zasady racjonalnego wyboru rodzaju transportu.
 27. Organizacja transportu lądowo-promowego.
 28. Główne źródła kosztów w działalności transportowej.
 29. Metody optymalizacji zadań transportowych.
 30. Kryteria wyboru trasy w realizacji procesów transportowych.

Studia stacjonarne I-go stopnia (inż.). Specjalność: Transport przemysłowy

red. Ryszard Perłowski
 1. Przedmiot i istota diagnostyki technicznej.
 2. Charakterystyka stanów diagnostycznych maszyny.
 3. Wymienić bezdemontażowe metody diagnostyczne. 
 4. Diagnostyka układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia i oświetlenia urządzeń transportowych.
 5. Charakterystyka i parametry technologiczne toczenia, frezowania i wiercenia.
 6. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i układów sterowania.
 7. Podział układów napędowych wg kryterium źródła energii.
 8. Wady i zalety silników indukcyjnych oraz krokowych.
 9. Rodzaje i charakterystyki czujników temperatury.
 10. Klasyfikacja maszyn i urządzeń.
 11. Przykłady elementów bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.
 12. Podział i charakterystyka przenośników cięgnowych.
 13. Rodzaje i charakterystyka mechanizmów wzbudzających drgania podajników wibracyjnych.
 14. Badania powtarzalności pozycjonowania elementów wykonawczych urządzeń transportowych.
 15. Inżynieria systemów bezpieczeństwa. Zagrożenia mechaniczne, bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
 16. Związki miar ryzyka z miarami niezawodności środków transportu i zagrożenia.
 17. Wpływ warunków drogowych na drgania ogólne odczuwalne w czasie jazdy samochodem osobowym.
 18. Główne źródła skażenia środowiska w transporcie przemysłowym.
 19. Szkodliwe składniki spalin silników napędowych kołowych urządzeń transportowych.
 20. Zagrożenie pyłami i hałasem w procesach transportowych.
 21. Definicja eksploatacji.
 22. Kryteria klasyfikacji obsługi technicznej.
 23. Obowiązki użytkownika wózka widłowego.
 24. Zasady działania systemów monitorowania.
 25. Systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
 26. System zarządzania flotą transportową.
 27. Elektroniczne metody monitorowania ruchomych środków transportowych i bezpieczeństwa przesyłek.
 28. Opory ruchu środków transportu wewnętrznego.
 29. Cykl jezdny i energochłonność ruchu wózków jezdniowych.
 30. Graniczne prędkości jazdy na łuku drogi – wpływ przyczepności nawierzchni i wysokości położenia środka masy.

Studia stacjonarne II-go stopnia (mgr). Specjalność: Diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe

red. Ryszard Perłowski
 1. Systemy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych
 2. Systemy bezpieczeństwa biernego w pojazdach samochodowych
 3. Metody badań samochodów i ich zespołów
 4. Urządzenia do badań prędkości i przyspieszeń środków transportu
 5. Charakterystyka poligonów badawczych
 6. Metody badań emisji zanieczyszczeń z pojazdów
 7. Charakterystyka analizatorów do badań emisji i imisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych
 8. Pomiary emisji hałasu ze środków transportu
 9. Czynniki eksploatacyjne mające wpływ na opory ruchu pojazdów
 10. Metody wyznaczania niepewności pomiaru
 11. Jednostki miar stosowane w transporcie
 12. Systemy RFID w systemach transportowych
 13. Charakterystyka cykli jezdnych WLTC oraz NEDC
 14. Źródła niepewności pomiarowych
 15. Podstawowe parametry paliw silnikowych
 16. Paliwa alternatywne w transporcie samochodowym
 17. Wykorzystanie paliw gazowych w środkach transportu samochodowego
 18. Wykorzystanie alkoholi do zasilania silników samochodowych
 19. Badania, klasyfikacja i właściwości olejów smarowych
 20. Obszary działań systemu bezpieczeństwa transportu drogowego
 21. Metody oceny zagrożeń w ruchu drogowym
 22. Inteligentne Systemy Transportowe
 23. Przejazdy kolejowe
 24. Przejścia dla pieszych
 25. Działania człowieka mające wpływ na ryzyko w ruchu drogowym
 26. Procedura opracowywania opinii i ekspertyz technicznych
 27. Rekonstrukcja wypadków - wypadki z udziałem samochodów
 28. Badania symulacyjne samochodów przy użyciu programu PC-Crash
 29. Samochodowe systemy mechatroniczne
 30. Samochodowe magistrale cyfrowe (CAN, LIN, FlexRay MOST)

Studia stacjonarne II-go stopnia (mgr). Specjalność: Środki techniczne w logistyce i spedycji

red. Ryszard Perłowski
 1. Charakterystyka audytu BRD
 2. Charakterystyka oceny wpływu projektu infrastruktury drogowej na BRD
 3. Systemy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych
 4. Systemy bezpieczeństwa biernego w pojazdach samochodowych
 5. Wykorzystanie paliw gazowych w środkach transportu samochodowego
 6. Rodzaje i uwarunkowania stosowania biokomponentów w paliwach konwencjonalnych do silników o zapłonie samoczynnym i wymuszonym
 7. Struktura i wymagania stawiane smarom plastycznym
 8. Obszary działań systemu bezpieczeństwa transportu drogowego
 9. Inteligentne Systemy Transportowe
 10. Elektromobilność w miastach
 11. Przejazdy kolejowe
 12. Systemy mechatroniczne środków transportu
 13. Magistrale cyfrowe w środkach transportu samochodowego (CAN, LIN, FlexRay MOST)
 14. Jednostki miar stosowane w transporcie
 15. Systemy RFID w systemach transportowych
 16. Zalecenia przy tworzeniu modeli przeznaczonych do wydruku 3D
 17. Obróbka skanów 3D
 18. Rodzaje i właściwości filamentów do drukarek 3D
 19. Zakres działalności spedytora
 20. Klasyfikacja i charakterystyka spedycji
 21. Odpowiedzialność cywilna spedytora
 22. Dokumenty spedycyjne
 23. Zakres ochrony ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 24. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 25. Suma gwarancyjna
 26. Podział i charakterystyka szkód komunikacyjnych
 27. Odszkodowania za szkody osobowe
 28. Cechy dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco
 29. Istota ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów
 30. Świadczenia wynikające z ubezpieczenia Assistance

Studia stacjonarne II-go stopnia (mgr). Specjalność: Ekoinżynieria środków transportu samochodowego

red. Ryszard Perłowski
 1. Programowalne układy mikroprocesorowe w sterowaniu pojazdami autonomicznymi
 2. Sygnały i czujniki wykorzystywane w nawigowaniu pojazdów
 3. Układy napędowe pojazdów autonomicznych
 4. Rodzaje, główne źródła i metody badań emisji zanieczyszczeń z pojazdów
 5. Charakterystyka głównych zanieczyszczeń emitowanych w spalinach silnikowych
 6. Badania modelowe emisji zanieczyszczeń przez środki transportu drogowego
 7. Źródła emisji pyłów w transporcie drogowym
 8. Efekt cieplarniany, zjawisko smogu i monitoring jakości powietrza atmosferycznego
 9. Wpływ rodzaju napędu na zużycie energii przez środki transportu drogowego
 10. Czynniki eksploatacyjne mające wpływ na zużycie energii (paliwa) przez środki transportu
 11. Ocena miejskich projektów transportowych w aspekcie redukcji emisji gazów cieplarnianych
 12. Potencjał cieplarniany i ekwiwalentna emisja CO2
 13. Charakterystyka analizatorów do badań emisji i imisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych
 14. Pomiary emisji hałasu ze środków transportu
 15. Rodzaje biokomponentów stosowanych w paliwach do silników o zapłonie samoczynnym i wymuszonym
 16. Wykorzystanie alkoholi do zasilania silników samochodowych
 17. Przykłady alternatywnych metod pozyskiwania paliw do napędów środków transportu samochodowego
 18. Testy homologacyjne i cykle jezdne WLTC oraz NEDC dla pojazdów
 19. Wykorzystanie symulacji komputerowej do celów ekoinżynierii
 20. Rozwiązania proekologiczne napędów pojazdów
 21. Elektromobilność w miastach
 22. Problemy i perspektywy rozwoju napędów wodorowych
 23. Czysta energia dla napędów pojazdów
 24. Europejski Zielony Ład i kierunki rozwoju transportu
 25. Regulaminy i normy prawne w zakresie rozwoju i badań pojazdów
 26. Systemy mechatroniczne pojazdów samochodowych
 27. Magistrale cyfrowe pojazdów samochodowych (CAN, LIN, FlexRay MOST)
 28. Jednostki miar stosowane w transporcie
 29. Systemy RFID w systemach transportowych
 30. Systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego w pojazdach samochodowych

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję