Strona: Lotnictwo i kosmonautyka / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Lotnictwo i kosmonautyka

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień specjalność: awionika

red. Ryszard Perłowski
 1. Pomiar wysokości lotu samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Budowa przyrządów. Rodzaje wysokości.
 2. Pomiar prędkości pionowej samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Budowa przyrządów.
 3. Pomiar prędkości lotu oraz liczby Macha na pokładzie samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Rodzaje prędkości oraz sposoby jej wykorzystania. Budowa przyrządów.
 4. Pomiar kąta natarcia.
 5. Podstawowe zjawiska fizyczne występujące w przyrządach żyroskopowych.
 6. Pomiar orientacji przestrzennej.
 7. Pomiar kursu.
 8. Obiegi porównawcze lotniczych silników tłokowych.
 9. Charakterystyki zewnętrzne lotniczego silnika tłokowego – charakterystyka ogólna, obrotowa, śmigłowa.
 10. Silniki wysokościowe i nie wysokościowe, omówić różnice i podobieństwa, wady i zalety takich silników.
 11. Schematy konstrukcyjne turbinowych silników odrzutowych, śmigłowych, schematy silników jednoprzepływowych i dwuprzepływowych, konstrukcje jedno- i wielowirnikowe. Zalety i wady omawianych rozwiązań.
 12. Parametry obiegu porównawczego, wskaźniki pracy silnika przepływowego, parametry jednostkowe, charakterystyki prędkościowa i wysokościowa.
 13. Ciąg silnika  - definicja, wpływ parametrów wewnętrznych obiegu silnika i warunków lotu na ciąg oraz przebieg charakterystyk wewnętrznych i zewnętrznych.
 14. Wyjaśnić zasadę działania sprężarki, komory spalania, turbiny.
 15. Podać i opisać główne etapy projektu statku powietrznego
 16. Zdefiniować podstawowe parametry geometryczne skrzydła
 17. Podać wpływ wydłużenia i zbieżności skrzydła na charakterystyki aerodynamiczne
 18. Opisać procedurę wstępnego szacowania masy startowej samolotu­
 19. Zdefiniować pojęcia obciążenie ciągu i obciążenie powierzchni oraz podać ich wpływ na osiągi statku powietrznego
 20. Naszkicować obwiednię obciążeń manewrowych/od podmuchów/dopuszczalnych
 21. Podać i opisać podstawową klasyfikację ustrojów nośnych skrzydeł/kadłubów samolotów
 22. Rysunek techniczny - tolerancje wymiarów  i pasowania.
 23. Rysunek techniczny - tolerancje geometryczne.
 24. Rysunek techniczny - gwinty i połączenia gwintowe.
 25. Rysunek techniczny - wały maszynowe.
 26. Rysunek techniczny - koła zębate.
 27. Kompozyty w technice lotniczej
 28. Żaroodporność i żarowytrzymałość elementów konstrukcji
 29. Istota utwardzania wydzieleniowego stopów metali (np. stopów aluminium)
 30. Istota umocnienia odkształceniowego metali
 31. Obróbka cieplna stali - podać przykład i wyjaśnić cel zastosowania
 32. Wał maszynowy – projektowanie (naprężenia, metody obliczeń),
 33. Rodzaje połączeń w budowie maszyn (klasyfikacja połączeń, wymienić podstawowe),
 34. Łożyska toczne (charakterystyka, klasyfikacja i zastosowanie),
 35. Rodzaje sprzęgieł (podział i zastosowanie),
 36. Wytrzymałość zmęczeniowa (wykres Wöhlera, nieograniczona wytrzymałość zmęczeniowa, co wpływa na wytrzymałość zmęczeniową),
 37. Rodzaje połączeń wał-piasta (podać cztery wraz z krótką charakterystyką),
 38. Układy łożyskowania wału maszynowego (układ nastawny O/X, pływający, podpora stała/przesuwna – krótki opis i zastosowanie).
 39. Podział układów hydraulicznych – układy hydrostatyczne/hydrokinetyczne (właściwości, parametry, przykłady w lotnictwie)
 40. Klasyfikacja lotniczych sieci elektroenergetycznych z uwzględnieniem rodzajów prądu i wartości napięć nominalnych.
 41. Charakterystyczne parametry maszyn hydraulicznych (sprawności, ch-ki, itd.)
 42. Instalacja przeciwoblodzeniowa – klasyfikacja czujników wykrywania oblodzenia oraz sposobów przeciwdziałania
 43. Wzmacniacz hydrauliczny – zasada działania, ch-ki statyczne i dynamiczne
 44. Hydroakumulatory – realizowane zadania, klasyfikacja, parametry
 45. Światła zewnętrzne samolotu – funkcje realizowane, parametry
 46. Co to jest i do czego służy diagram - V,
 47. Jakie są kategorie oprogramowania zgodnego z normą DO-178 (od czego zależne),
 48. Do czego służy norma DO-160. Podaj przykłady kwalifikacji zgodnie z tą normą,
 49. Co to jest arbitraż w magistrali CAN i do czego służy,
 50. Magistrala ARINC429 - opisz zasadę działania i metodę łączenia urządzeń z jej wykorzystaniem,
 51. Co to jest i do czego wykorzystywana jest symulacja SIL,
 52. Co to jest i do czego wykorzystywana jest symulacja HIL,
 53. Co to jest i do czego wykorzystywana jest symulacja PIL,
 54. łączność radiowa w zakresach HF i VHF,
 55. systemy łączności satelitarnej (konstelacje LEO, MEO i GEO),
 56. systemy komunikacji tekstowej (ACARS i CPDLC),
 57. systemy radionawigacyjne (NDB-ADF, VOR),
 58. Radiodalmierz (DME),
 59. Radiowysokościomierz.
 60. Płat o skończonym wydłużeniu. Model linii nośnej: podstawowe założenia;
 61. Metody redukcji oporu indukowanego;
 62. Warstwa przyścienna laminarna i turbulentna, porównanie profili prędkości.
 63. Zjawisko oderwania: profil prędkości. Metody opóźniania /zapobiegania oderwaniu;
 64. Pomiar prędkości lotu dla małych prędkości i prędkości poddżwiekowych z uwzględnieniem wpływu ściśliwości
 65. Stożek Macha.
 66. Budowa modeli matematycznych samolotu i układy osi.
 67. Sterowanie ruchem podłużnym i bocznym,
 68. Właściwości pilotażowe samolotu,
 69. Modelowanie układów wykonawczych
 70. Podstawowe wielkości sterowane w napędzie turbinowym.
 71. Sterowanie predkością obrotową w napędzie śmigłowym.
 72. Sterowanie kątem zaklinowania śmigła.
 73. Synchronizacja lotniczych zespołów napędowych.
 74. Wprowadzenie funkcji ograniczenia wielkości sterowanych do toru sterowania.
 75. Budowa modeli matematycznych samolotu i układy osi.
 76. Rodzaje i budowa symulatorów lotu.
 77. Przepisy dotyczące budowy i wykorzystania symulatorów
 78. Struktura procesu technologicznego
 79. Norma czasu trwania operacji
 80. Błędy obróbki partii przedmiotów
 81. Cechy charakterystyczne produkcji jednostkowej
 82. Cechy charakterystyczne produkcji seryjnej
 83. Rodzaje półfabrykatów
 84. Naddatki obróbkowe
 85. Charakterystyki filtrów elektronicznych
 86. Przetwornik w układzie mostkowym i przetwarzanie sygnału
 87. Podstawowe właściwości przetworników analogowo-cyfrowych
 88. Układ pomiarowy dla termopary
 89. Układ pomiarowy TAS
 90. Pomiar wibracji zespołu napędowego
 91. Wybrany układ pomiarowy z przetwornikiem pojemnościowym
 92. Pomiar wysokości lotu samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Budowa przyrządów. Rodzaje wysokości.
 93. Pomiar prędkości pionowej samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Budowa przyrządów.
 94. Pomiar prędkości lotu oraz liczby Macha na pokładzie samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Rodzaje prędkości oraz sposoby jej wykorzystania. Budowa przyrządów.
 95. Pomiar kąta natarcia.
 96. Podstawowe zjawiska fizyczne występujące w przyrządach żyroskopowych.
 97. Pomiar orientacji przestrzennej.
 98. Pomiar kursu.
 99. Omów wpływ parametrów geometrycznych przekroju poprzecznego dźwigara skrzydła na jego wytrzymałość na zginanie oraz sztywność giętną.
 100. Opisz wytrzymałościową zasadę działania komory dwupłata.
 101. Narysuj wykres zależności pomiędzy naprężeniem i odkształceniem dla statycznej próby rozciągania i zdefiniuj jego punkty charakterystyczne.
 102. Zdefiniuj pojęcie wytężenia materiału i podaj dwa dowolne przykłady hipotez wytrzymałościowych.
 103. Podaj formuły uogólnionego prawa Hooke’a oraz ich postać dla płaskiego stanu naprężenia.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień specjalność: pilotaż

red. Ryszard Perłowski
 1. Pomiar wysokości lotu samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Budowa przyrządów. Rodzaje wysokości.
 2. Pomiar prędkości pionowej samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Budowa przyrządów.
 3. Pomiar prędkości lotu oraz liczby Macha na pokładzie samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Rodzaje prędkości oraz sposoby jej wykorzystania. Budowa przyrządów.
 4. Pomiar kąta natarcia.
 5. Podstawowe zjawiska fizyczne występujące w przyrządach żyroskopowych.
 6. Pomiar orientacji przestrzennej.
 7. Pomiar kursu.
 8. Obiegi porównawcze lotniczych silników tłokowych.
 9. Charakterystyki zewnętrzne lotniczego silnika tłokowego – charakterystyka ogólna, obrotowa, śmigłowa.
 10. Silniki wysokościowe i nie wysokościowe, omówić różnice i podobieństwa, wady i zalety takich silników.
 11. Schematy konstrukcyjne turbinowych silników odrzutowych, śmigłowych, schematy silników jednoprzepływowych i dwuprzepływowych, konstrukcje jedno- i wielowirnikowe. Zalety i wady omawianych rozwiązań.
 12. Parametry obiegu porównawczego, wskaźniki pracy silnika przepływowego, parametry jednostkowe, charakterystyki prędkościowa i wysokościowa.
 13. Ciąg silnika  - definicja, wpływ parametrów wewnętrznych obiegu silnika i warunków lotu na ciąg oraz przebieg charakterystyk wewnętrznych i zewnętrznych.
 14. Wyjaśnić zasadę działania sprężarki, komory spalania, turbiny.
 15. Podać i opisać główne etapy projektu statku powietrznego
 16. Zdefiniować podstawowe parametry geometryczne skrzydła
 17. Podać wpływ wydłużenia i zbieżności skrzydła na charakterystyki aerodynamiczne
 18. Opisać procedurę wstępnego szacowania masy startowej samolotu­
 19. Zdefiniować pojęcia obciążenie ciągu i obciążenie powierzchni oraz podać ich wpływ na osiągi statku powietrznego
 20. Naszkicować obwiednię obciążeń manewrowych/od podmuchów/dopuszczalnych
 21. Podać i opisać podstawową klasyfikację ustrojów nośnych skrzydeł/kadłubów samolotów
 22. Rysunek techniczny - tolerancje wymiarów  i pasowania.
 23. Rysunek techniczny - tolerancje geometryczne.
 24. Rysunek techniczny - gwinty i połączenia gwintowe.
 25. Rysunek techniczny - wały maszynowe.
 26. Rysunek techniczny - koła zębate.
 27. Kompozyty w technice lotniczej
 28. Żaroodporność i żarowytrzymałość elementów konstrukcji
 29. Istota utwardzania wydzieleniowego stopów metali (np. stopów aluminium)
 30. Istota umocnienia odkształceniowego metali
 31. Obróbka cieplna stali - podać przykład i wyjaśnić cel zastosowania
 32. Wał maszynowy – projektowanie (naprężenia, metody obliczeń),
 33. Rodzaje połączeń w budowie maszyn (klasyfikacja połączeń, wymienić podstawowe),
 34. Łożyska toczne (charakterystyka, klasyfikacja i zastosowanie),
 35. Rodzaje sprzęgieł (podział i zastosowanie),
 36. Wytrzymałość zmęczeniowa (wykres Wöhlera, nieograniczona wytrzymałość zmęczeniowa, co wpływa na wytrzymałość zmęczeniową),
 37. Rodzaje połączeń wał-piasta (podać cztery wraz z krótką charakterystyką),
 38. Układy łożyskowania wału maszynowego (układ nastawny O/X, pływający, podpora stała/przesuwna – krótki opis i zastosowanie).
 39. Struktura procesu technologicznego
 40. Norma czasu trwania operacji
 41. Błędy obróbki partii przedmiotów
 42. Cechy charakterystyczne produkcji jednostkowej
 43. Cechy charakterystyczne produkcji seryjnej
 44. Rodzaje półfabrykatów
 45. Naddatki obróbkowe
 46. Układy konstrukcyjne samolotów – klasyfikacja, charakterystyka
 47. Układy konstrukcyjne skrzydeł samolotów – klasyfikacja, charakterystyka
 48. Układy konstrukcyjne kadłubów samolotów – klasyfikacja, charakterystyka
 49. Charakterystyk instalacji pokładowych samolotów – omówić na wybranych przykładach
 50. Obciążenia działające na samolot w ustalonych manewrach symetrycznych – krzywa obciążeń manewrowych
 51. Obciążenia działające na samolot w podmuchu symetrycznym – krzywa obciążeń od podmuchów
 52. Ograniczenia eksploatacyjne samolotu – prędkości i obciążenia
 53. Obciążenia od zespołu napędowego śmigło-silnikowego
 54. Zależność masy handlowej od zasięgu samolotu
 55. Profil startu samolotu transportowego (wg. CS-25)
 56. Start przerwany samolotu, prędkość decyzji, długość zrównoważona drogi startowej – charakterystyka, definicje
 57. Płat o skończonym wydłużeniu. Model linii nośnej: podstawowe założenia;
 58. Metody redukcji oporu indukowanego;
 59. Warstwa przyścienna laminarna i turbulentna, porównanie profili prędkości.
 60. Zjawisko oderwania: profil prędkości. Metody opóźniania /zapobiegania oderwaniu;
 61. Pomiar prędkości lotu dla małych prędkości i prędkości poddźwiekowych z uwzględnieniem wpływu ściśliwości
 62. Stożek Macha.
 63. Rodzaje prognozy pogody,
 64. Zjawiska atmosferyczne,
 65. Chmury,
 66. Fronty atmosferyczne
 67. Ograniczenia organizmu człowieka pracującego w środowisku samolotu,
 68. Zmysły i ich ograniczenia,
 69. Złudzenia
 70. Osiągi samolotu,
 71. Wpływ warunków atmosferycznych na planowanie lotu,
 72. Przepisy lotnicze a zasady planowania lotu
 73. Rodzaje komunikacji radiowej,
 74. Zasady prowadzenia łączności głosowej,
 75. Urządzenia wykorzystywane do prowadzenia łączności radiowej ze statkiem powietrznym
 76. Budowa modeli matematycznych samolotu i układy osi.
 77. Sterowanie ruchem podłużnym i bocznym,
 78. Właściwości pilotażowe samolotu,
 79. Modelowanie układów wykonawczych
 80. Centrala aerometryczna: zasada działania i budowa czujników, zasada działania i budowa układu, algorytmy. Interpretacja wskazań dostarczanych wielkości.
 81. Układ AHRS: zasada działania i budowa czujników oraz ich właściwości, zasada działania i budowa układu, algorytmy.
 82. Układ INS - zasada działania, rodzaje, budowa, błędy.
 83. Układy nawigacji zintegrowanej: podstawy działania, wykorzystywane algorytmy.
 84. Tendencje rozwojowe w budowie wyposażenia pokładowego samolotów.
 85. Podstawowe Europejskie
 86. Akty prawne regulujące działalność lotniczą.
 87. Konwencje i umowy dotyczące działalności lotniczej na świecie,
 88. Światowe, europejskie i krajowe urzędy i organizacje regulujące działalność lotniczą
 89. Omów wpływ parametrów geometrycznych przekroju poprzecznego dźwigara skrzydła na jego wytrzymałość na zginanie oraz sztywność giętną.
 90. Opisz wytrzymałościową zasadę działania komory dwupłata.
 91. Narysuj wykres zależności pomiędzy naprężeniem i odkształceniem dla statycznej próby rozciągania i zdefiniuj jego punkty charakterystyczne.
 92. Zdefiniuj pojęcie wytężenia materiału i podaj dwa dowolne przykłady hipotez wytrzymałościowych.
 93. Podaj formuły uogólnionego prawa Hooke’a oraz ich postać dla płaskiego stanu naprężenia.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień Specjalność: płatowce

red. Ryszard Perłowski
 1. Pomiar wysokości lotu samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Budowa przyrządów. Rodzaje wysokości.
 2. Pomiar prędkości pionowej samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Budowa przyrządów.
 3. Pomiar prędkości lotu oraz liczby Macha na pokładzie samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Rodzaje prędkości oraz sposoby jej wykorzystania. Budowa przyrządów.
 4. Pomiar kąta natarcia.
 5. Podstawowe zjawiska fizyczne występujące w przyrządach żyroskopowych.
 6. Pomiar orientacji przestrzennej.
 7. Pomiar kursu.
 8. Współczynnik obciążenia,
 9. Obwiednia obciążeń dopuszczalnych,
 10. Wpływ agregatów na przebiegi sił wewnętrznych skrzydła,
 11. Obciążenia usterzenia poziomego,
 12. Obciążenia kadłuba,
 13. Materiały stosowane w budowie płatowców,
 14. Skrzydło wolnonośne i zastrzałowe - przebiegi sił wewnętrznych.
 15. Skrzydło dźwigarowe, półskorupowe, skorupowe.
 16. Obiegi porównawcze lotniczych silników tłokowych.
 17. Charakterystyki zewnętrzne lotniczego silnika tłokowego – charakterystyka ogólna, obrotowa, śmigłowa.
 18. Silniki wysokościowe i nie wysokościowe, omówić różnice i podobieństwa, wady i zalety takich silników.
 19. Schematy konstrukcyjne turbinowych silników odrzutowych, śmigłowych, schematy silników jednoprzepływowych i dwuprzepływowych, konstrukcje jedno- i wielowirnikowe. Zalety i wady omawianych rozwiązań.
 20. Parametry obiegu porównawczego, wskaźniki pracy silnika przepływowego, parametry jednostkowe, charakterystyki prędkościowa i wysokościowa.
 21. Ciąg silnika  - definicja, wpływ parametrów wewnętrznych obiegu silnika i warunków lotu na ciąg oraz przebieg charakterystyk wewnętrznych i zewnętrznych.
 22. Wyjaśnić zasadę działania sprężarki, komory spalania, turbiny.
 23. Podać i opisać główne etapy projektu statku powietrznego
 24. Zdefiniować podstawowe parametry geometryczne skrzydła
 25. Podać wpływ wydłużenia i zbieżności skrzydła na charakterystyki aerodynamiczne
 26. Opisać procedurę wstępnego szacowania masy startowej samolotu­
 27. Zdefiniować pojęcia obciążenie ciągu i obciążenie powierzchni oraz podać ich wpływ na osiągi statku powietrznego
 28. Naszkicować obwiednię obciążeń manewrowych/od podmuchów/dopuszczalnych
 29. Podać i opisać podstawową klasyfikację ustrojów nośnych skrzydeł/kadłubów samolotów
 30. Opisać i podać sposób przenoszenia obciążeń przez elementy konstrukcji kratownicowej i ramowej
 31. Opisać i podać sposób przenoszenia obciążeń przez elementy cienkościennej, półskorupowej/skorupowej struktury nośnej
 32. Opisać zagadnienie skręcania rur cienkościennych jednoobwodowych/wieloobwodowych
 33. Opisać zagadnienie przenoszenia sił poprzecznych i momentów gnących przez cienkościenne rury o przekroju otwartym/zamkniętym
 34. Skręcanie swobodne i nieswobodne – zdefiniować i podać różnice
 35. Zdefiniować i opisać zjawisko lokalnej i globalnej utraty stateczności cienkościennej struktury nośnej
 36. Zdefiniować pojęcie badań modelowych konstrukcji i podać przykład tego rodzaju badań
 37. Opisać zagadnienie prób statycznych statków powietrznych
 38. Opisać sposób realizacji technicznej przykładowej statycznej próby wytrzymałościowej skrzydła – dyskretyzacja obciążenia wzdłuż rozpiętości
 39. Zdefiniować pojęcie wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji lotniczych
 40. Opisać zagadnienie prób rezonansowych statków powietrznych
 41. Rysunek techniczny - tolerancje wymiarów  i pasowania.
 42. Rysunek techniczny - tolerancje geometryczne.
 43. Rysunek techniczny - gwinty i połączenia gwintowe.
 44. Rysunek techniczny - wały maszynowe.
 45. Rysunek techniczny - koła zębate.
 46. Kompozyty w technice lotniczej
 47. Żaroodporność i żarowytrzymałość elementów konstrukcji
 48. Istota utwardzania wydzieleniowego stopów metali (np. stopów aluminium)
 49. Istota umocnienia odkształceniowego metali
 50. Obróbka cieplna stali - podać przykład i wyjaśnić cel zastosowania
 51. Wał maszynowy – projektowanie (naprężenia, metody obliczeń),
 52. Rodzaje połączeń w budowie maszyn (klasyfikacja połączeń, wymienić podstawowe),
 53. Łożyska toczne (charakterystyka, klasyfikacja i zastosowanie),
 54. Rodzaje sprzęgieł (podział i zastosowanie),
 55. Wytrzymałość zmęczeniowa (wykres Wöhlera, nieograniczona wytrzymałość zmęczeniowa, co wpływa na wytrzymałość zmęczeniową),
 56. Rodzaje połączeń wał-piasta (podać cztery wraz z krótką charakterystyką),
 57. Układy łożyskowania wału maszynowego (układ nastawny O/X, pływający, podpora stała/przesuwna – krótki opis i zastosowanie).
 58. Przesyłam zagadnienia z przedmiotu Śmigła:
 59. Jakimi cechami powinny charakteryzować się profile wykorzystywane do projektowania śmigieł lotniczych
 60. Czym się różni śmigło o stałym skoku od śmigła stałego
 61. Opisać geometrię łopaty śmigła
 62. Zalety i wady śmigła stałoobrotowego
 63. Scharakteryzować ogólną zależność sprawności śmigła od posuwu i kąta nastawienia łopat
 64. Etapy procesu projektowani samolotu – krótka charakterystyka
 65. Sformułowanie zadania optymalizacji projektowej
 66. Projektowanie wielokryterialne – krótka charakterystyka
 67. Projektowanie multidyscyplinarne – krótka charakterystyka
 68. Metody numerycznej optymalizacji
 69. Systemy komputerowe w projektowaniu samolotów – wybrane przykłady
 70. Metody i narzędzia numerycznego modelowania geometrycznego
 71. Metody i narzędzia numerycznego modelowania strukturalnego i konstrukcyjnego
 72. Metody i narzędzia numerycznego modelowania charakterystyk aerodynamicznych
 73. Systems Engineering – charakterystyka procesu
 74. Metody i narzędzia numerycznego modelowania charakterystyk aerodynamicznyc
 75. Atmosfera wzorcowa – właściwości, charakterystyka, model
 76. Biegunowa aerodynamiczna samolotu – przebieg, punkty charakterystyczne
 77. Zależność współczynnika siły nośnej od kąta natarcia skrzydła samolotu – przebieg, punkty charakterystyczne
 78. Siły działające na samolot w ustalonym locie ślizgowym – równania równowagi lotu ślizgowego
 79. Biegunowa lotu ślizgowego – przebieg, punkty charakterystyczne
 80. Siły działające na samolot w ustalonym locie silnikowym – równania równowagi samolotu w ustalonym locie silnikowym
 81. Metoda mocy – założenia, równania, zastosowanie
 82. Biegunowa lotu silnikowego – przebieg, punkty charakterystyczne
 83. Sprawność i zakresy pracy śmigła lotniczego
 84. Obwiednia osiągów samolotu w locie silnikowym – Vmax, Vmin, Vs1, Vx, Vy, Wmax w funkcji wysokości lotu
 85. Charakterystyki aerodynamiczne samolotu w konfiguracji do startu i lądowania
 86. Płat o skończonym wydłużeniu. Model linii nośnej: podstawowe założenia;
 87. Metody redukcji oporu indukowanego;
 88. Warstwa przyścienna laminarna i turbulentna, porównanie profili prędkości.
 89. Zjawisko oderwania: profil prędkości. Metody opóźniania /zapobiegania oderwaniu;
 90. Pomiar prędkości lotu dla małych prędkości i prędkości poddżwiekowych z uwzględnieniem wpływu ściśliwości
 91. Stożek Macha.
 92. Omów wpływ parametrów geometrycznych przekroju poprzecznego dźwigara skrzydła na jego wytrzymałość na zginanie oraz sztywność giętną.
 93. Opisz wytrzymałościową zasadę działania komory dwupłata.
 94. Narysuj wykres zależności pomiędzy naprężeniem i odkształceniem dla statycznej próby rozciągania i zdefiniuj jego punkty charakterystyczne.
 95. Zdefiniuj pojęcie wytężenia materiału i podaj dwa dowolne przykłady hipotez wytrzymałościowych.
 96. Podaj formuły uogólnionego prawa Hooke’a oraz ich postać dla płaskiego stanu naprężenia.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień Specjalność: Silniki Lotnicze

red. Ryszard Perłowski
 1. Obieg Braytona i obieg silnika ze stratami – omówienie i porównanie do procesów w silniku lotniczym
 2. Ciąg, ciąg jednostkowy, jednostkowe zużycie paliwa  i sprawności silnika – definicje i interpretacja
 3. Problematyka pracy silnika zakończonego dyszą zbieżną
 4. Optymalizacja obiegu silnika na przykładzie silnika jednoprzepływowego z dopalaczem i bez dopalacza
 5. Silnik dwuprzepływowy – cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne
 6. Turbinowe silniki śmigłowe i śmigłowcowe – rozwiązania  konstrukcyjne, parametry pracy
 7. Wpływ dopalacza na osiągi i rozwiązania konstrukcyjne silnika (zmiana ciągu i przekroju wylotowego dyszy)
 8. Charakterystyki silnika – podział i przykłady
 9. Pomiar wysokości lotu samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Budowa przyrządów. Rodzaje wysokości.
 10. Pomiar prędkości pionowej samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Budowa przyrządów.
 11. Pomiar prędkości lotu oraz liczby Macha na pokładzie samolotu. Podstawy fizyczne.  Metodyka. Rodzaje prędkości oraz sposoby jej wykorzystania. Budowa przyrządów.
 12. Pomiar kąta natarcia.
 13. Podstawowe zjawiska fizyczne występujące w przyrządach żyroskopowych.
 14. Pomiar orientacji przestrzennej.
 15. Pomiar kursu.
 16. Współczynnik obciążenia,
 17. Źródła obciążeń statku powietrznego,
 18. Przepisy budowy statków powietrznych,
 19. Obwiednia obciążeń dopuszczalnych,
 20. Zwichrzenie geometryczne i aerodynamiczne,
 21. Składowe wysiłku przekroju skrzydła.
 22. Modelowanie parametryczne w systemach CAD?
 23. Modelowanie bryłowe a modelowanie powierzchniowe, różnice, wady, zalety?
 24. Podstawowe moduły w współczesnych systemach CAD?
 25. Działania boolowskie podczas modelowania w systemach CAD?
 26. Zalety tworzenia dokumentacji płaskiej w systemach CAD?
 27. Obiegi porównawcze lotniczych silników tłokowych.
 28. Charakterystyki zewnętrzne lotniczego silnika tłokowego – charakterystyka ogólna, obrotowa, śmigłowa.
 29. Silniki wysokościowe i nie wysokościowe, omówić różnice i podobieństwa, wady i zalety takich silników.
 30. Schematy konstrukcyjne turbinowych silników odrzutowych, śmigłowych, schematy silników jednoprzepływowych i dwuprzepływowych, konstrukcje jedno- i wielowirnikowe. Zalety i wady omawianych rozwiązań.
 31. Parametry obiegu porównawczego, wskaźniki pracy silnika przepływowego, parametry jednostkowe, charakterystyki prędkościowa i wysokościowa.
 32. Ciąg silnika  - definicja, wpływ parametrów wewnętrznych obiegu silnika i warunków lotu na ciąg oraz przebieg charakterystyk wewnętrznych i zewnętrznych.
 33. Wyjaśnić zasadę działania sprężarki, komory spalania, turbiny.
 34. Podać i opisać główne etapy projektu statku powietrznego
 35. Zdefiniować podstawowe parametry geometryczne skrzydła
 36. Podać wpływ wydłużenia i zbieżności skrzydła na charakterystyki aerodynamiczne
 37. Opisać procedurę wstępnego szacowania masy startowej samolotu­
 38. Zdefiniować pojęcia obciążenie ciągu i obciążenie powierzchni oraz podać ich wpływ na osiągi statku powietrznego
 39. Naszkicować obwiednię obciążeń manewrowych/od podmuchów/dopuszczalnych
 40. Podać i opisać podstawową klasyfikację ustrojów nośnych skrzydeł/kadłubów samolotów
 41. Rysunek techniczny - tolerancje wymiarów  i pasowania.
 42. Rysunek techniczny - tolerancje geometryczne.
 43. Rysunek techniczny - gwinty i połączenia gwintowe.
 44. Rysunek techniczny - wały maszynowe.
 45. Rysunek techniczny - koła zębate.
 46. Kompozyty w technice lotniczej
 47. Żaroodporność i żarowytrzymałość elementów konstrukcji
 48. Istota utwardzania wydzieleniowego stopów metali (np. stopów aluminium)
 49. Istota umocnienia odkształceniowego metali
 50. Obróbka cieplna stali - podać przykład i wyjaśnić cel zastosowania
 51. Wał maszynowy – projektowanie (naprężenia, metody obliczeń),
 52. Rodzaje połączeń w budowie maszyn (klasyfikacja połączeń, wymienić podstawowe),
 53. Łożyska toczne (charakterystyka, klasyfikacja i zastosowanie),
 54. Rodzaje sprzęgieł (podział i zastosowanie),
 55. Wytrzymałość zmęczeniowa (wykres Wöhlera, nieograniczona wytrzymałość zmęczeniowa, co wpływa na wytrzymałość zmęczeniową),
 56. Rodzaje połączeń wał-piasta (podać cztery wraz z krótką charakterystyką),
 57. Układy łożyskowania wału maszynowego (układ nastawny O/X, pływający, podpora stała/przesuwna – krótki opis i zastosowanie).
 58. Proces technologiczny.
 59. Rodzaje półfabrykatów.
 60. Dokumentacja technologiczna.
 61. Naddatki obróbkowe.
 62. Typy produkcji.
 63. Atmosfera wzorcowa – właściwości, charakterystyka, model
 64. Biegunowa aerodynamiczna samolotu – przebieg, punkty charakterystyczne
 65. Zależność współczynnika siły nośnej od kąta natarcia skrzydła samolotu – przebieg, punkty charakterystyczne
 66. Siły działające na samolot w ustalonym locie ślizgowym – równania równowagi lotu ślizgowego
 67. Biegunowa lotu ślizgowego – przebieg, punkty charakterystyczne
 68. Siły działające na samolot w ustalonym locie silnikowym – równania równowagi samolotu w ustalonym locie silnikowym
 69. Metoda mocy – założenia, równania, zastosowanie
 70. Charakterystyka prędkościowa i wysokościowa silnika odrzutowego (jedno i dwuprzepływowego)
 71. Biegunowa lotu silnikowego – przebieg, punkty charakterystyczne
 72. Charakterystyki aerodynamiczne samolotu w konfiguracji do startu i lądowania
 73. Płat o skończonym wydłużeniu. Model linii nośnej: podstawowe założenia;
 74. Metody redukcji oporu indukowanego;
 75. Warstwa przyścienna laminarna i turbulentna, porównanie profili prędkości.
 76. Zjawisko oderwania: profil prędkości. Metody opóźniania /zapobiegania oderwaniu;
 77. Pomiar prędkości lotu dla małych prędkości i prędkości poddżwiekowych z uwzgldnieniem wpływu ściśliwości
 78. Stożek Macha.
 79. Podstawowe wielkości sterowane w napędzie turbinowym.
 80. Sterowanie predkością obrotową w napędzie śmigłowym.
 81. Sterowanie kątem zaklinowania śmigła.
 82. Synchronizacja lotniczych zepołów napędowych.
 83. Wprowadzenie funkcji ograniczenia wielkości sterowanych do toru sterowania.
 84. Wielkości mierzone w napędzie lotniczym
 85. Instalacja paliwowa
 86. Napęd lotniczy - podział, rodzaje, wady i zalety
 87. Instalacja zapłonowa napędu lotniczego
 88. Rodzaje badań zakładowych krótkotrwałych
 89. Interpretacja termodynamiczna procesu zachodzącego we wlocie przy pracy silnika w miejscu w układzie i-s
 90. Podać formułę sprawności politropowej w parametrach spiętrzenia sprężarki
 91. Interpretacja termodynamiczna procesu sprężania w układzie T-s
 92. Interpretacja termodynamiczna procesu rozprężania w turbinie w układzie T-s
 93. Przemiany rozprężania w dyszy wylotowej we współrzędnych i-s
 94. Hamownie i stoiskowe badania silników turbinowych
 95. Tunele aerodynamiczne stosowane w badaniu silników lotniczych
 96. Redukcja parametrów pracy silnika
 97. Diagnozowanie usterek silnika turbinowego
 98. Układ sterowania silnika turbinowego – badania i diagnostyka
 99. Struktura organizacji obsługowej
 100. Programy obsług  SP
 101. Planowanie obsługi nowo wdrażanego SP
 102. Badanie wypadków lotniczych
 103. Wymogi prawne wobec organizacji obsługowych SP 
 104. Omów wpływ parametrów geometrycznych przekroju poprzecznego dźwigara skrzydła na jego wytrzymałość na zginanie oraz sztywność giętną.
 105. Opisz wytrzymałościową zasadę działania komory dwupłata.
 106. Narysuj wykres zależności pomiędzy naprężeniem i odkształceniem dla statycznej próby rozciągania i zdefiniuj jego punkty charakterystyczne.
 107. Zdefiniuj pojęcie wytężenia materiału i podaj dwa dowolne przykłady hipotez wytrzymałościowych.
 108. Podaj formuły uogólnionego prawa Hooke’a oraz ich postać dla płaskiego stanu naprężenia.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Awionika

red. Ryszard Perłowski
 1. Generowanie optymalnych drzew decyzyjnych.
 2. Zbiory rozmyte (typowe funkcje przynależności, podstawowe operacje na zbiorach).
 3. System wnioskowania rozmytego ( budowa, rola poszczególnych bloków, metody defuzyfikacji).
 4. Tablica decyzyjna w ujęciu zbiorów przybliżonych (badanie spójności tablicy, usuwalności atrybutów warunkowych).
 5. Sztuczne sieci neuronowe (typy sieci,  uczenie SSN).
 6. Narysuj wykres intensywności uszkodzeń.
 7. Wymień co najmniej trzy sekcje normy DO 160 nie wymagające pracy urządzenia badanego podczas testu.
 8. Wymień skutki  zmian temperatury na pracę urządzeń awionicznych.
 9. W jaki sposób przebiega badanie oporności na wilgoć.
 10. W jaki sposób prowadzone jest badanie na udary.
 11. Jakie napięcia stosowane są przy badaniu ESD.
 12. Sposoby połączeń elektrycznych urządzeń pokładowych.
 13. Warunki uruchomienia produkcji awioniki lotniczej.
 14. Rodzaje i parametry złącz elektrycznych.
 15. Co zawiera karta realizacji wyrobu?
 16. Montaż THT i SMD wyjaśnij różnice.
 17. Jakie są etapy kontroli jakości?
 18. Co to jest parszywa 12 w czynniku ludzkim (Podaj i opisz 3 przykładowe czynniki)
 19. Opisz różnice pomiędzy widzeniem fotopowym i skotopowym w kontekście budowy oka ludzkiego
 20. Podaj główne cechy, które opisują wybrany typ temperamentu (wybrać jeden: sangwinika, flegmatyka, choleryka lub melancholika)
 21. Opisz zasadę działania kanałów półkolistych i do czego służą
 22. Plamka żółta - opisz zagadnienie w kontekście budowy oka oraz błędów percepcji
 23. Kompensacja zakłócenia w układzie pomiarowym
 24. Standaryzacja sterowania aparaturą pomiarową
 25. Zasada filtracji Kalmana w pomiarach
 26. Realizacja filtru cyfrowego
 27. Optymalizacja filtra komplementarnego
 28. Wykorzystanie logiki rozmytej do wzorcowania układu pomiarowego
 29. Sygnały– podstawowe pojęcia.
 30. Podstawowe właściwości sygnałów.
 31. Właściwości częstotliwościowe sygnałów.
 32. Filtracja sygnałów – filtry ciągłe.
 33. Filtracja sygnałów – filtry cyfrowe.
 34. Identyfikacja systemów – modelowanie, planowanie eksperymentów, estymacja.
 35. Opisz komponenty oraz zasadę działania silnika rakietowego na paliwo ciekłe.
 36. Opisz pojęcie „pasów Van Allena”.
 37. Podaj kluczowe funkcje i zdefiniuj podstawowe parametry załogowych statków kosmicznych.
 38. Podaj przykłady trzech rosyjskich i trzech amerykańskich programów kosmicznych.
 39. Opisz przyczyny katastrof amerykańskich promów kosmicznych Columbia i Challenger

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Pilotaż

red. Ryszard Perłowski
 1. systemy lądowania (ILS i MLS),
 2. systemy wspierające podstawowe konstelacje GNSS (SBAS i GBAS),
 3. systemy radiolokacyjne (PSR, SSR),
 4. pasożytnicza modulacja sygnałów radiowych w samolotach o napędzie śmigłowym,
 5. transponder ATC,
 6. radar pogodowy,
 7. system ADIRS,
 8. systemy nawigacyjne INS, GNSS, TRN,
 9. systemy antykolizyjne klasy ACAS,
 10. systemy antykolizyjne klasy TAWS,
 11. systemy syntetycznej i wzmocnione wizji, integracja (SVS i EVS, SEVS),
 12. system sterowania FBW.
 13. Równowaga podłużna samolotu – definicja, założenia, warunki
 14. Kąt wychylenia steru do równowagi
 15. Podłużna stateczność statyczna samolotu – definicja, założenia, warunki
 16. Zapas stateczności – definicja, wpływ położenia środka ciężkości samolotu
 17. Stateczność statyczna boczna i kierunkowa samolotu
 18. Sterowność podłużna samolotu – definicja, ocena sterowności
 19. Sterowność boczna samolotu – definicje, ocena sterowności
 20. Uproszczona ocena stateczności dynamicznej podłużnej
 21. Uproszczona ocena stateczności dynamicznej bocznej
 22. Charakterystyka układów współrzędnych wykorzystywanych w dynamice lotu
 23. Osobowość człowieka,
 24. Proces przetwarzania informacji przez człowieka,
 25. Umiejętności interpersonalne,
 26. Stres,
 27. Teoria wypadków lotniczych,
 28. Przyczyny wypadków,
 29. Zasady badania wypadków,
 30. Przepisy dotyczące zasad bespieczeństwa lotniczego
 31. Sygnały– podstawowe pojęcia.
 32. Podstawowe właściwości sygnałów.
 33. Właściwości częstotliwościowe sygnałów.
 34. Filtracja sygnałów – filtry ciągłe.
 35. Filtracja sygnałów – filtry cyfrowe.
 36. Identyfikacja systemów – modelowanie, planowanie eksperymentów, estymacja.
 37. Rozwiązania problemów modelowania i symulacji procesów technicznych
 38. Rozwiązywanie równań liniowych w odniesieniu do problemów projektowania
 39. Problemy aproksymacji i interpolacji w zastosowaniu do zagadnień technicznych (projektowanie i badania)
 40. Rozwiązywanie problemów aproksymacji i interpolacji wyników badań
 41. Schematy symulacyjnych urządzeń technicznych i wykonywanie symulacji
 42. Osiagi samolotu a planowanie
 43. Wpływ warunków atmosferycznych na planowanie lotu
 44. Przepisy lotnicze a zasady planowania lotu
 45. Opisz komponenty oraz zasadę działania silnika rakietowego na paliwo ciekłe.
 46. Opisz pojęcie „pasów Van Allena”.
 47. Podaj kluczowe funkcje i zdefiniuj podstawowe parametry załogowych statków kosmicznych.
 48. Podaj przykłady trzech rosyjskich i trzech amerykańskich programów kosmicznych.
 49. Opisz przyczyny katastrof amerykańskich promów kosmicznych Columbia i Challenger

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Płatowce

red. Ryszard Perłowski
 1. Metody rozwiązywania równań nieliniowych
 2. Rozwiązywanie układów równań liniowych  - metody
 3. Interpolacja – na czym polega przykład zastosowania w rozwiązywaniu zadań w zagadnieniach technicznych
 4. Aproksymacja – na czym polega przykład zastosowania do rozwiązywania zagadnień technicznych
 5. Całkowanie numeryczne – metody i przykłady zastosowania w obliczeniach technicznych
 6. Zagadnienia linearyzacji – przykład zastosowania  w obliczeniach technicznych
 7. Charakterystyka metody Design of experiments – DOE
 8. Charakterystyka metody Technology Identification, Evaluation and Selection – TIES
 9. Modele surogatowe
 10. Charakterystyka metody zmiennej wierności (Multi fidelity)
 11. Analiza czułości modeli
 12. Interpolacja numeryczna
 13. Aproksymacja numeryczna
 14. Przybliżone rozwiązywanie równań nieliniowych i ich układów
 15. Całkowanie numeryczne
 16. Rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych
 17. Metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
 18. Systemy projektowania geometrycznego – charakterystyka, zastosowanie
 19. Systemy projektowania konstrukcyjnego i strukturalnego – charakterystyka i zastosowanie
 20. Systemy numerycznej analizy przepływów – charakterystyka i zastosowanie
 21. Numeryczna optymalizacja konstrukcji – sformułowanie problemu
 22. Systems engineering
 23. Wpływ liczby Macha na charakterystyki aerodynamiczne profilu lotniczego.
 24. Warstwa przyścienna na profilu lotniczym.
 25. Wpływ mechanizacji skrzydła na jego charakterystyki aerodynamiczne.
 26. Mechanizm powstawania oporu indukowanego.
 27. Metody sterowanie warstwą przyścienną.
 28. Sygnały– podstawowe pojęcia.
 29. Podstawowe właściwości sygnałów.
 30. Właściwości częstotliwościowe sygnałów.
 31. Filtracja sygnałów – filtry ciągłe.
 32. Filtracja sygnałów – filtry cyfrowe.
 33. Identyfikacja systemów – modelowanie, planowanie eksperymentów, estymacja.
 34. Opisz komponenty oraz zasadę działania silnika rakietowego na paliwo ciekłe.
 35. Opisz pojęcie „pasów Van Allena”.
 36. Podaj kluczowe funkcje i zdefiniuj podstawowe parametry załogowych statków kosmicznych.
 37. Podaj przykłady trzech rosyjskich i trzech amerykańskich programów kosmicznych.
 38. Opisz przyczyny katastrof amerykańskich promów kosmicznych Columbia i Challenger

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Silniki Lotnicze

red. Ryszard Perłowski
 1. Metody rozwiązywania równań nieliniowych
 2. Rozwiązywanie układów równań liniowych  - metody
 3. Interpolacja – na czym polega przykład zastosowania w rozwiązywaniu zadań w zagadnieniach technicznych
 4. Aproksymacja – na czym polega przykład zastosowania do rozwiązywania zagadnień technicznych
 5. Całkowanie numeryczne – metody i przykłady zastosowania w obliczeniach technicznych
 6. Zagadnienia linearyzacji – przykład zastosowania  w obliczeniach technicznych
 7. Dekompozycja modelu silnika -  na czym polega, jakie są zalety i wady
 8. Rodzaje modeli numerycznych silnika – podział ze względu na ilość uwzględnianych wymiarów i rodzaj przepływającego czynnika
 9. Parametry zredukowane silnika – podać przykłady, jaka jest ich rola w ocenie efektywności silnika
 10. Zależności ciągu i jednostkowego zużycia paliwa od wybranych parametrów eksploatacyjnych  - prędkości obrotowej, prędkości i wysokości lotu
 11. Obliczenia dla punktu obliczeniowego i poza punktem obliczeniowym  - omówienie problemu
 12. Charakterystyka sprężarki – omówienie podstawowych parametrów
 13. Problematyka obliczeń silnika z mieszalnikiem i dopalaczem -  założenia i ograniczenia
 14. Lepkości dynamiczna
 15. Związek między lepkością kinematyczną i dynamiczną
 16. Liczba Nusselta
 17. Przewodności cieplna
 18. Emisyjność cieplna ciała doskonale czarnego
 19. Temperatura bezwzględna w prawie Stefana-Boltzmanna
 20. Równania kryterialne dla konwekcji swobodnej
 21. Dyfuzyjność cieplna
 22. Liczba Fouriera
 23. Rozkład temperatury podczas jednowymiarowego przewodzenia ciepła
 24. Całkowity opór termiczny przewodzenia ciepła
 25. Liczba Prandtla w zagadnieniach wymiany ciepła
 26. Prawa Ficka dla wymiany masy
 27. Jak nazywa się instytucja zarządzająca lotnictwem w Polsce? Jakie są jej kompetencje?
 28. Jak nazywa się instytucja zarządzająca lotnictwem w Unii Europejskiej? Jakie są jej kompetencje?
 29. CS-E - co to jest?
 30. Co oznacza skrót OEI?
 31. Co to jest i jakie informacje można znaleźć w TCDS dla silnika lotniczego?
 32. Co oznacza skrót ETOPS i jak należy go interpretować?
 33. Definicja optymalizacji?
 34. Pierwsza i druga zasada konstrukcji - różnice?
 35. Najczęściej używane funkcje celu w optymalizacji konstrukcji?
 36. Ograniczenia w optymalizacji konstrukcji - podział i przykłady?
 37. Optymalizacja topologiczna - na czym polega?
 38. Tradycyjny proces rozwoju produktu a proces oparty na optymalizacji topologicznej?
 39. Modelowanie parametryczne w systemach CAD?
 40. Modelowanie bryłowe a modelowanie powierzchniowe, różnice, wady, zalety?
 41. Podstawowe moduły w współczesnych systemach CAD?
 42. Działania boolowskie podczas modelowania w systemach CAD?
 43. Zalety tworzenia dokumentacji płaskiej w systemach CAD?
 44. Cykl życia samolotu – etapy, charakterystyka
 45. Analiza kosztów użytkowania samolotu - struktura, składniki
 46. Wskaźniki stosowane w ocenie eksploatacji statków powietrznych – przykłady, charakterystyka
 47. Charakterystyka grup obsług statku powietrznego
 48. Rodzaje i charakterystyka remontów samolotu
 49. Strategie eksploatacji lotniczych systemów technicznych (resursowa, według stanu) – charakterystyka
 50. Charakterystyka systemu MSG oraz EMSG
 51. Klasyfikacja zdarzeń lotniczych
 52. Bezpieczeństwo lotu – definicja, charakterystyka
 53. Charakterystyka wybranych kultur bezpieczeństwa
 54. Modele elementów systemów bezpieczeństwa w lotnictwie – charakterystyka wybranych przykładów
 55. Podać sposoby wyznaczania charakterystyk obrotowych silnika turbinowego (charakterystyka stoiskowa).
 56. Podać wzór na parametr ciąg silnika turbinowego (dwu i jednoprzepływowego).
 57. Podać wzór na parametr ciągu zredukowanego.
 58. Jak zmienia się ciąg silnika odrzutowego dwuprzepływowego wraz ze wzrostem wydatku masowego czynnika przepływającego przez silnik?
 59. Jak zmienia się jednostkowe zużycie paliwa silnika odrzutowego dwuprzepływowego  wraz ze wzrostem wydatku masowego czynnika przepływającego przez silnik?
 60. Do jakich przepisów odnosimy się  podczas badań i testów silników odrzutowych?
 61. Po co dokonuje się redukcji parametrów osiągowych silników odrzutowych?
 62. Narysować charakterystykę silnika odrzutowego dwuprzepływowego(stoiskową)?
 63. Narysować charakterystykę prędkościowo-wysokościową silnika odrzutowego dwuprzepływowego?
 64. Narysować charakterystykę prędkościowo-wysokościową silnika odrzutowego jednoprzepływowego?
 65. Narysować schemat dyszy zbieżno-rozbieżnej o stałej geometrii
 66. Z jakiego równania określa się szerokość kanału (wysokość łopatki) na wylocie wirnika sprężarki promieniowej
 67. Schemat łopatki dyfuzora łopatkowego z łopatkami o stałej grubości
 68. Z jakiego równania określa się pole powierzchni przekroju kanału przed wirnikiem dowolnego stopnia sprężarki osiowej
 69. Z jakiego równania określa się przekrój wlotowy wieńca dyszowego stopnia turbiny osiowej
 70. Sygnały– podstawowe pojęcia.
 71. Podstawowe właściwości sygnałów.
 72. Właściwości częstotliwościowe sygnałów.
 73. Filtracja sygnałów – filtry ciągłe.
 74. Filtracja sygnałów – filtry cyfrowe.
 75. Identyfikacja systemów – modelowanie, planowanie eksperymentów, estymacja.
 76. Opisz komponenty oraz zasadę działania silnika rakietowego na paliwo ciekłe.
 77. Opisz pojęcie „pasów Van Allena”.
 78. Podaj kluczowe funkcje i zdefiniuj podstawowe parametry załogowych statków kosmicznych.
 79. Podaj przykłady trzech rosyjskich i trzech amerykańskich programów kosmicznych.
 80. Opisz przyczyny katastrof amerykańskich promów kosmicznych Columbia i Challenger

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję