Strona: Lotnictwo i kosmonautyka / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Lotnictwo i kosmonautyka

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień (inż): Przedmioty wspólne

2022-04-21
, red. Ryszard Perłowski
 1. Aerostaty – historia.
 2. Konstrukcje lotnicze okresu pionierskiego.        
 3. Technika lotnicza podczas I Wojny Światowej.
 4. Konstrukcje lotnicze okresu międzywojennego.
 5. Konstrukcje z napędami odrzutowymi.
 6. Projektowanie obiektów latających.
 7. Wpływ parametrów konstrukcyjnych na aerodynamikę samolotu.
 8. Podstawy wyznaczania osiągów statku powietrznego.
 9. Zgniot i rekrystalizacja.
 10. Stopy żelaza z węglem.
 11. Obróbka cieplna stali.
 12. Stopy aluminium.
 13. Stopy niklu.
 14. Materiały kompozytowe.
 15. Podstawowe właściwości fizyczne płynów.
 16. Kinematyczny opis ruchu płynu.
 17. Przepływy ściśliwe.
 18. Charakterystyki geometryczne pól figur płaskich układu.
 19. Płaski stan naprężenia.
 20. Skręcanie.
 21. Zginanie.
 22. Trójwymiarowy stan naprężenia.
 23. Model atmosfery standardowej.
 24. Pomiar prędkości lotu.
 25. Pomiar wysokości lotu.
 26. Pomiar prędkości pionowej.
 27. Właściwości żyroskopów o 3 stopniach swobody.
 28. Właściwości żyroskopów o 2 stopniach swobody.
 29. Budowa podstawowych przyrządów żyroskopowych.
 30. Pomiar kursu na pokładzie samolotu.
 31. Dewiacja magnetyczna – rodzaje, sposoby kompensacji.
 32. Właściwości aerodynamiczne profilu lotniczego.
 33. Warstwa przyścienna.
 34. Opór indukowany.
 35. Podstawy odkształceń plastycznych.
 36. Procesy przeróbki plastycznej metali.
 37. Przetwórstwo tworzyw sztucznych.
 38. Pojęcia podstawowe mechaniki, aksjomaty, układy sił.
 39. Więzy.
 40. Układy sił i ich równowaga.
 41. Tarcie.
 42. Kinematyka ruchu obrotowego.
 43. Kinematyka ruchu płaskiego.
 44. Formalizmy matematyczne w dynamice.
 45. Dynamika ruchu punktu.
 46. Dynamika ruchu postępowego.
 47. Dynamika ruchu obrotowego.
 48. Dynamika ruchu płaskiego.
 49. Siły wewnętrzne.
 50. Parametry, właściwości substancji, równania i funkcje służące do opisu stanu i przemian
 51. termodynamicznych.
 52. Bilans energii systemu termodynamicznego.
 53. Entropia i II zasada termodynamiki.
 54. Przemiany termodynamiczne gazów i par.
 55. Obiegi termodynamiczne.
 56. Termodynamika powietrza wilgotnego.
 57. Termodynamika atmosfery.
 58. Termodynamika spalania i termodynamika przepływów.
 59. Mechanizmy wymiany ciepła.
 60. Proces technologiczny obróbki i typy produkcji.
 61. Normowanie procesów technologicznych.
 62. Półfabrykaty części maszyn i naddatki na obróbkę.
 63. Dokładność obróbki części maszyn.
 64. Ustalanie części do obróbki.
 65. Metody montażu.
 66. Obiegi porównawcze lotniczych silników tłokowych.
 67. Charakterystyki silnika lotniczego.
 68. Elementy konstrukcji tłokowego silnika lotniczego.
 69. Paliwa silników lotniczych.
 70. Turbinowe silniki odrzutowe: zagadnienia ogólne.
 71. Parametry silników lotniczych.
 72. Eksploatacja statków latających.
 73. Atmosfera wzorcowa i fizyczna.
 74. Charakterystyki aerodynamiczne samolotu.
 75. Podstawowe zagadnienia elektroniki.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień specjalność: awionika

2022-04-21
, red. Ryszard Perłowski
 1. Podstawowe narzędzia pomiarowe wielkości elektrycznych.
 2. Pomiar temperatury w aplikacjach lotniczych.
 3. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe.
 4. Pomiar i synchronizacja obrotów zespołów napędowych samolotu.
 5. Wzmacnianie sygnału pomiarowego.
 6. Model dynamiki ruchu samolotu.
 7. Dynamika ruchu samolotu.
 8. Sterowanie ruchem podłużnym.
 9. Sterowanie ruchem bocznym.
 10. Właściwości pilotażowe.
 11. Współpraca pilot – samolot.
 12. Wykrywanie niezdatności w układach awioniki.
 13. Tolerowanie uszkodzeń.
 14. Redundancja sprzętowa.
 15. Redundancja analityczna.
 16. Niezawodność systemów.
 17. Informatyczne systemy awioniki.
 18. Zadania badawcze .
 19. Metodyka prowadzenia eksperymentu.
 20. Propagacja fal radiowych.
 21. Łączność HF, VHF, SATCOM.
 22. Systemy komunikacji tekstowej.
 23. Radionawigacja VOR-DME.
 24. Centrala areometryczna.
 25. Pomiar orientacji przestrzennej.
 26. Korekcja w układach AHRS.
 27. Systemy nawigacji inercjalnej.
 28. Filtracja Kalmana.
 29. Czujniki prędkości kątowej.
 30. Architektura układów awioniki.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień specjalność: pilotaż

2022-04-21
, red. Ryszard Perłowski
 1. Materiały konstrukcyjne wykorzystywane w budowie samolotów.
 2. Podstawowe modele obliczeniowe – struktury cienkościenne.
 3. Budowa skrzydła i kadłubów.
 4. Połączenia strukturalne.
 5. Badania konstrukcji lotniczych.
 6. Model dynamiki ruchu samolotu.
 7. Dynamika ruchu samolotu.
 8. Sterowanie ruchem podłużnym i bocznym.
 9. Właściwości pilotażowe.
 10. Współpraca pilot – samolot.
 11. Budowa atmosfery.
 12. Wiatr.
 13. Zjawiska związane z chmurami i mgłami.
 14. Fronty atmosferyczne.
 15. Oblodzenie.
 16. Turbulencja i uskok wiatru, burze.
 17. Lotnicza informacja pogodowa.
 18. Klasyfikacja przestrzeni powietrznej.
 19. Lotniska.
 20. Procedury lotu.
 21. Przepisy wykonywania lotów.
 22. Prawo lotnicze.
 23. Zarządzanie ruchem lotniczym.
 24. Instalacje elektryczne, hydrauliczne , paliwowe i klimatyzacji.
 25. Instalacje przeciwoblodzeniowa.
 26. Instalacje przeciwpożarowa.
 27. Obciążenia w manewrach i w burzliwej atmosferze.
 28. Obciążenia w ruchu na ziemi.
 29. Obciążenia elementów konstrukcyjnych płatowca.
 30. Projektowanie i próby statków powietrznych.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień Specjalność: płatowce

2022-12-02
, red. Ryszard Perłowski
 1. Podstawowe pojęcia metody elementów skończonych.
 2. Właściwości materiałów metalicznych stosowanych w konstrukcjach lotniczych.
 3. Właściwości materiałów polimerowych i kompozytowych stosowanych w konstrukcjach lotniczych.
 4. Sposoby łączenia elementów w technologiach lotniczych.
 5. Silniki tłokowe.
 6. Podstawowe parametry osiągowe turbinowego silnika odrzutowego (ciąg, ciąg jednostkowy i sprawności).
 7. Zespoły silnika turbinowego, współpraca pomiędzy zespołami.
 8. Osiągi silników turbinowych.
 9. Modelowanie i modele konstrukcji rzeczywistych.
 10. Próby statyczne i rezonasowe.
 11. Badania zmęczeniowe.
 12. Cienkościenne struktury nośne.
 13. Podstawowe modele obliczeniowe – układy kratownicowe.
 14. Podstawowe modele obliczeniowe – pręt cienkościenny.
 15. Podstawowe modele obliczeniowe – rama.
 16. Podstawowe modele obliczeniowe – tarcze i bryły cienkościenne.
 17. Stateczność konstrukcji.
 18. Struktura mechanizmów.
 19. Przekładnie obiegowe.
 20. Drgania układu o jednym stopniu swobody.
 21. Tłumienie drgań.
 22. Wibroizolacja.
 23. Rodzaje drgań.
 24. Współczynnik obciążenia.
 25. Obwiednia obciążeń dopuszczalnych.
 26. Obciążenia w locie.
 27. Konstrukcja powierzchni nośnych.
 28. Konstrukcja kadłuba.
 29. Podziały struktury płatowca.
 30. Materiały wykorzystywane do budowy samolotów.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka I stopień Specjalność: silniki lotnicze

2022-04-21
, red. Ryszard Perłowski
 1. Podstawowe pojęcia metody elementów skończonych.
 2. Obciążenia zespołów wirnikowych.
 3. Podpory zespołów wirnikowych, zasady konstrukcyjne.
 4. Łożyska w podporach zespołów wirnikowych.
 5. Konstrukcja sprężarek.
 6. Konstrukcja komór spalania.
 7. Konstrukcja turbin.
 8. Konstrukcja wlotów i dysz wylotowych.
 9. Instalacje silnikowe.
 10. Obiegi porównawcze lotniczych silników tłokowych.
 11. Parametry i charakterystyki tłokowego silnika lotniczego.
 12. Elementy konstrukcji tłokowego silnika lotniczego.
 13. Podstawowe parametry osiągowe turbinowego silnika odrzutowego (ciąg, ciąg jednostkowy i sprawności).
 14. Sprawności i procesy przepływowo-cieplne w zespołach silnika turbinowego.
 15. Zespoły silnika, współpraca pomiędzy zespołami silnika.
 16. Obieg turbinowego silnika odrzutowego, optymalizacja obiegu.
 17. Osiągi silnika turbinowego.
 18. Kryteria i sposoby oceny materiałów wykorzystywanych do budowy silników lotniczych.
 19. Wytrzymałość maszyn wirnikowych.
 20. Fale uderzeniowe.
 21. Parametry opisujące stan gazu.
 22. Przepływ przez dysze gazu ściśliwego.
 23. Struktura mechanizmów.
 24. Przekładnie obiegowe.
 25. Drgania układu o jednym stopniu swobody.
 26. Tłumienie drgań.
 27. Wibroizolacja.
 28. Rodzaje drgań.
 29. Obwiednia obciążeń dopuszczalnych.
 30. Schematy statyczne lotniczych struktur nośnych.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Awionika

2022-12-02
, red. Ryszard Perłowski
 1. Orientacja przestrzenna i model matematyczny samolotu.
 2. Modyfikacja właściwości pilotażowych samolotu.
 3. Sterowanie automatyczne samolotem.
 4. Przepisy prawa lotniczego dotyczące bezzałogowych statków powietrznych.
 5. Procedury operacyjne.
 6. Obsługa, budowa i działanie systemów bezzałogowego statku powietrznego.
 7. Modelowanie w automatyce.
 8. Kryteria syntezy układów automatycznej regulacji.
 9. Korekcja układów stacjonarnych.
 10. Autonomizacja obiektów wielowymiarowych.
 11. Sterowanie optymalne przy kwadratowym wskaźniku jakości.
 12. Rekonstrukcja wektora stanu obiektu.
 13. Systemy wizyjne.
 14. Przemysłowe interfejsy/ protokoły komunikacyjne.
 15. Silniki elektryczne.
 16. Sterowniki PLC – budowa/ działanie.
 17. Sterowniki PLC – programowanie.
 18. Poziomy i technologie montażu.
 19. Sterowanie aparaturą pomiarową.
 20. Filtracja optymalna.
 21. Kompensacja wpływu zakłócenia i metody sztucznej inteligencji.
 22. Filtracja cyfrowa w pomiarach.
 23. Krzywe stożkowe.
 24. Jednostki odległości używane w astronomii /astronautyce.
 25. Przyczyny katastrof amerykańskich promów kosmicznych.
 26. Zasady realizacji lotów balonów stratosferycznych.
 27. Manewr transferowy Hohmana.
 28. Pasy Van-Allena.
 29. Magistrale cyfrowe.
 30. Mikrokomputer jednoukładowy.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Pilotaż

2022-12-02
, red. Ryszard Perłowski
 1. Frazeologia lotnicza ICAO.
 2. Kody i skróty ICAO.
 3. Krzywe stożkowe.
 4. Jednostki odległości używane w astronomii / astronautyce.
 5. Przyczyny katastrof amerykańskich promów kosmicznych.
 6. Zasady realizacji lotów balonów stratosferycznych.
 7. Manewr transferowy Hohmana.
 8. Pasy Van-Allena.
 9. Systemy wspomagające SBAS.
 10. Systemy wspomagające GBAS.
 11. 11.Technologia RAIM.
 12. Funkcje detekcji i wykluczania uszkodzeń/błędów.
 13. Specyfikacje RNAV/RNP.
 14. Koncepcja „Path-Terminator” wg normy ARINC 424.
 15. System ILS.
 16. System MLS.
 17. Nawigacja hiperboliczna.
 18. Pokładowy radar meteorologiczny.
 19. Radiolokacja pierwotna (PSR).
 20. Radiolokacja wtórna (SSR).
 21. System RAAS.
 22. Systemy klasy TAWS.
 23. Systemy klasy ACAS.
 24. System FADEC, funkcje autothrottle / autothrust.
 25. Systemy ADIRS / SAARU.
 26. System ROPS.
 27. System zarządzania lotem FMS.
 28. Systemy antykolizyjne TCAS, ACAS, TAS.
 29. Radar pogodowy AWR.
 30. Oblodzenie, mgła i turbulencja.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Samoloty

2022-12-02
, red. Ryszard Perłowski
 1. Warunki równowagi ciała w przestrzennym stanie naprężenia.
 2. Teoria stanu naprężenia.
 3. Teoria stanu odkształcenia.
 4. Równania konstytutywne.
 5. Teoria płyt cienkich.
 6. Teoria stateczności konstrukcji.
 7. Ogólne pojęcia optymalizacji.
 8. Optymalizacja analityczna.
 9. Optymalizacja numeryczna.
 10. Wpływ ściśliwości na opływ poddźwiękowy profilu lotniczego.
 11. Dysza de Lavala.
 12. Prostopadła fala uderzeniowa.
 13. Skośna fala uderzeniowa.
 14. Przepływ Prandtla – Meyera.
 15. Naddźwiękowy opływ profilu.
 16. Przepisy prawa lotniczego dotyczące bezzałogowych statków powietrznych.
 17. Procedury operacyjne.
 18. Obsługa, budowa i działanie systemów bezzałogowego statku powietrznego.
 19. Pierwsza i druga prędkość kosmiczna.
 20. Wymagania stawiane statkom kosmicznym.
 21. Historia lotów kosmicznych.
 22. Kompozyty – pojęcia podstawowe.
 23. Wytwarzanie lotniczych struktur kompozytowych.
 24. Budowa lotniczych struktur kompozytowych.
 25. Kompozyty – związki konstytutywne.
 26. Lotnicze zespoły napędowe.
 27. Osiągi przelotowe samolotu.
 28. Metody rozwiązywania równań i układów równań.
 29. Całkowanie i różniczkowanie numeryczne.
 30. Aproksymacja i interpolacja.

Zagadnienia dyplomowe dla kierunku Lotnictwo i kosmonautyka II stopień Specjalność: Silniki Lotnicze

2022-12-02
, red. Ryszard Perłowski
 1. Przyczyny wibroaktywności maszyn wirnikowych, niewyważenie statyczne i dynamiczne.
 2. Zjawisko rezonansu.
 3. Zjawisko samocentrowania wałów.
 4. Wykres rezonansowy Campbella.
 5. Przyczyny uszkodzeń eksploatacyjnych łopatek sprężarki.
 6. Badania doświadczalne - analiza modalna łopatek silników lotniczych.
 7. Podział i obszary zastosowania silników rakietowych, klasyfikacja silników rakietowych.
 8. Cechy charakterystyczne silnika rakietowego.
 9. Dysze wylotowe i komory spalania silników rakietowych.
 10. Procesy spalania w komorach silników rakietowych.
 11. Układy zasilania i sterowania silników rakietowych.
 12. Sprężarka.
 13. Turbina.
 14. Podstawy teorii spalania.
 15. Komory spalania główne.
 16. Komory spalania dopalaczy.
 17. Badania eksperymentalne silnika.
 18. Sprężarka promieniowa.
 19. Stopień turbiny osiowej.
 20. Właściwości termofizyczne płynów wymieniających ciepło – jednostki, związki miedzy parametrami.
 21. Liczby kryterialne w wymianie ciepła i masy.
 22. Przewodzenie ciepła – jednowymiarowe, ustalone, bez wewnętrznych źródeł ciepła.
 23. Konwekcyjna wymiana ciepła – równanie Newtona.
 24. Promieniowanie – podstawy.
 25. Technologie odlewnicze i przeróbka plastyczna (silniki lotnicze).
 26. Technologie ubytkowe i przyrostowe (silniki lotnicze).
 27. Technologie obróbki cieplnej, powłokowe, łączenia (silniki lotnicze).
 28. Modelowanie osiągów silników.
 29. Modelowanie zespołów silnika.
 30. Modelowanie charakterystyk silnika.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję