Praca dyplomowa

 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej promotorowi  co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną.
 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie co najmniej tydzień przed planowaną obroną.
 • Zapisy na obronę pracy odbywać się będą w Dziekanacie podczas składania kompletu wymaganych dokumentów.
 • Student zobowiązany jest do poinformowania opiekuna pracy o terminie obrony.
 • Student zobowiązany jest do złożenia karty przebiegu pracy dyplomowej na co najmniej 9 miesięcy przed obroną.
  
  

Instrukcja dla studentów - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH na stronie:

https://apd.prz.edu.pl/  (dostępna po zalogowaniu w zakładce Informacje)

PRZED OBRONĄ:

 Wymagane dokumenty to:

       jeden egzemplarz pracy dyplomowej zawierający:

 • stronę tytułową pracy – odebrana od promotora Karta przebiegu pracy dyplomowej
 • treść pracy (druk dwustronny) 
 • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (umieszczone na końcu pracy wg obowiązującego wzoru)
 • oświadczenie o samodzielności wykonania pracy.

  Ponadto:

  • recenzje zawierające ocenę pracy dyplomowej wraz z podpisem promotora i recenzenta,
  • raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – zatwierdzony i podpisany przez promotora. 
  • karta obiegowa - wypełniona
  • wniosek o wydanie kompletu dyplomu  
  • dowód wpłaty za wydanie kompletu dyplomu 

   w przypadku:

   I WARIANT– 60 zł  ( oryginał dyplomu i dwa odpisy w języku polskim, oryginał suplementu i dwa odpisy w języku polskim),

   II WARIANT – 100 zł  ( oryginał dyplomu i jeden odpis w języku polskim, oryginał suplementu i jeden odpis w języku polskim,  odpis dyplomu i suplementu w języku obcym)

  druki dostępne na stronie: http://wbmil.prz.edu.pl/pl/dla-studentow/dokumenty-do-pobrania/

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Zaświadczenie o ukończeniu studiów i wyniku egzaminu dyplomowego można otrzymać  w godzinach urzędowania Dziekanatu, najwcześniej dzień po obronie.

  Odbiór dyplomu

  Dyplom ukończenia studiów może być odebrany osobiście przez absolwenta lub przez osobę przez niego upoważnioną. Upoważnienie powinno być potwierdzone przez notariusza. Dyplom nie zostanie wydany, jeśli legitymacja studencka nie została zwrócona (nie dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia przed dniem 31 października roku ukończenia studiów).

  Informacja o możliwości odbioru dyplomu będzie dostępna na USOS.  

  Legitymacja studencka

  Prawo do posiadania legitymacji studenckiej ma student do dnia ukończenia studiów (dzień obrony pracy dyplomowej), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia, - do dnia 31 października, roku ukończenia tych studiów ( należy złożyć stosowne oświadczenie – druki w Dziekanacie).

  W przypadku podjęcia studiów drugiego stopnia, zachowując legitymację studencką należy złożyć w Dziekanacie stosowny wniosek . 

  (wnioski dostępne na stronie : https://legitymacje.prz.edu.pl/

  Wytyczne do opracowania i redakcji pracy dyplomowej

  Dane kontaktowe

  Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
  Politechnika Rzeszowska
  Al. Powstańców Warszawy 8
  35-959 Rzeszów

  Tel: (17) 865 17 55

  Fax: (17) 854 31 16

  Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

  Akceptuję