Praca dyplomowa

 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej promotorowi  co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną.
 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie co najmniej tydzień przed planowaną obroną.
 • Zapisy na obronę pracy odbywać się będą w Dziekanacie podczas składania kompletu wymaganych dokumentów.
 • Student zobowiązany jest do poinformowania opiekuna pracy o terminie obrony.

Instrukcja dla studentów - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH na stronie:

https://apd.prz.edu.pl/  (dostępna po zalogowaniu w zakładce Informacje)

PRZED OBRONĄ:

 Wymagane dokumenty to:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej zawierający:
  • okładkę / w zał. 3 szt./
  • stronę tytułową pracy – odebrana od promotora Karta przebiegu pracy dyplomowej
  • treść pracy (druk dwustronny) 
  • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (umieszczone na końcu pracy wg obowiązującego wzoru)

Ponadto:

 • oświadczenie o samodzielności wykonania pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie pracy,
 • recenzje zawierające ocenę pracy wraz z podpisem promotora i recenzenta,
 • raport z internetowego systemu Plagiat.pl – zatwierdzony i podpisany przez promotora. 
  współczynnik podobieństwa 1 nie może przekraczać wartości 50%
  współczynnik podobieństwa 2 nie może przekraczać wartości 5%.
 • formularz  "Badanie losów zawodowych absolwentów PRz" (wypełniony)
 • wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym (nieobowiązkowe) 
 • zdjęcia /format 4,5 x 6,5 cm/ - 4 szt. do dyplomu w języku polskim + 1 szt.  w przypadku zamawiania odpisu dyplom  w języku obcym
 • dowód wpłaty za dyplom w języku polskim - 60 zł
 • dowód wpłaty za dyplom w przypadku zamawiania odpisu dodatkowo w języku obcym - 40 zł.
 • Karta obiegowa - Student jest zobowiązany dostarczyć wypełnioną kartę obiegową do Dziekanatu Wydziału przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej.

Należność za dyplom należy wpłacić na indywidualne konto studenta, pobierając odpowiednie blankiety wpłaty na stronie: USOSweb.

W tytule przelewu opłaty za dyplom w języku polskim należy wpisać - DYPLOM-DYP.

W tytule przelewu opłaty za dyplom w języku obcym -  DYPLOM-OBC.

W przypadku zamawiania dyplomu w języku obcym należności dokonuje się w odrębnej transakcji.

druki dostępne na stronie: http://wbmil.prz.edu.pl/pl/dla-studentow/dokumenty-do-pobrania/

PO OBRONIE:

Zaświadczenie o ukończeniu studiów i wyniku egzaminu dyplomowego można otrzymać  w godzinach urzędowania Dziekanatu, najwcześniej dzień po obronie.

Dyplomy należy odbierać osobiście (mogą być również wydane osobie upoważnionej notarialnie).

Informacja o możliwości odbioru dyplomu będzie dostępna na USOS.  

Legitymacja studencka

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej ma student do dnia ukończenia studiów ( dzień obrony pracy dyplomowej), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia, - do dnia 31 października, roku ukończenia tych studiów ( należy złożyć stosowne oświadczenie – druki w Dziekanacie).

W przypadku podjęcia studiów drugiego stopnia, zachowując legitymację studencką należy złożyć w Dziekanacie stosowny wniosek . 

(wnioski dostępne na stronie : https://legitymacje.prz.edu.pl/

Wytyczne do opracowania i redakcji pracy dyplomowej

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję