Praca dyplomowa

 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej promotorowi  co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną.
 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie co najmniej tydzień przed planowaną obroną.
 • Zapisy na obronę pracy odbywać się będą w Dziekanacie podczas składania kompletu wymaganych dokumentów.
 • Student zobowiązany jest do poinformowania opiekuna pracy o terminie obrony.

            Instrukcja dla studentów - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH na stronie:

            https://apd.prz.edu.pl/  (dostępna po zalogowaniu w zakładce Informacje)

 PRZED OBRONĄ

 Wymagane dokumenty to:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowejzawierający:
  • okładkę / w zał. 3 szt./
  • stronę tytułową pracy – odebrana od promotora Karta przebiegu pracy dyplomowej
  • treść pracy (druk dwustronny) 
  • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (umieszczone na końcu pracy wg obowiązującego wzoru)
  • oświadczenie o samodzielności wykonania pracy (umieszczone na końcu pracy)
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie pracy (umieszczone na końcu pracy)

Ponadto:

 • recenzje zawierające ocenę pracy wraz z podpisem promotora i recenzenta,
 • raport z internetowego systemu Plagiat.pl – zatwierdzony i podpisany przez promotora. 
  współczynnik podobieństwa 1 nie może przekraczać wartości 50%
  współczynnik podobieństwa 2 nie może przekraczać wartości 5%.
 • wypis z dowodu osobistego - za zgodność potwierdza Dziekanat 
 • formularz  "Badanie losów zawodowych absolwentów PRz" (wypełniony)
 • wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym (nieobowiązkowe) 
 • zdjęcia /format 4,5 x 6,5 cm/ - 4 szt. do dyplomu w języku polskim + 1 szt.  w przypadku zamawiania odpisu dyplom  w języku obcym
 • dowód wpłaty za dyplom w języku polskim - 60 zł
 • dowód wpłaty za dyplom w przypadku zamawiania odpisu dodatkowo w języku obcym - 40 zł.

Należność za dyplom należy wpłacić na indywidualne konto studenta, pobierając odpowiednie blankiety wpłaty na stronie: USOSweb.

 W tytule przelewu opłaty za dyplom w języku polskim należy wpisać - DYPLOM-DYP.

 W tytule przelewu opłaty za dyplom w języku obcym -  DYPLOM-OBC.

W przypadku zamawiania dyplomu w języku obcym należności dokonuje się w odrębnej transakcji.

 druki dostępne na stronie: http://wbmil.prz.edu.pl/pl/dla-studentow/dokumenty-do-pobrania/

 PO OBRONIE:

Zaświadczenie o ukończeniu studiów i wyniku egzaminu dyplomowego można otrzymać  w godzinach urzędowania Dziekanatu, najwcześniej dzień po obronie.

Dyplomy należy odbierać osobiście (mogą być również wydane osobie upoważnionej notarialnie).

Informacja o możliwości odbioru dyplomu będzie dostępna na USOS.  

Legitymacja studencka

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej ma student do dnia ukończenia studiów ( dzień obrony pracy dyplomowej), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia, - do dnia 31 października, roku ukończenia tych studiów ( należy złożyć stosowne oświadczenie – druki w Dziekanacie).

W przypadku podjęcia studiów drugiego stopnia, zachowując legitymację studencką należy złożyć w Dziekanacie stosowny wniosek . 

(wnioski dostępne na stronie : https://legitymacje.prz.edu.pl/

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest wypełniona  karta obiegowa

 Wytyczne do opracowania i redakcji pracy dyplomowej

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję