Praca dyplomowa

 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej promotorowi  co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną.
 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie co najmniej tydzień przed planowaną obroną.
 • Zapisy na obronę pracy odbywać się będą w Dziekanacie podczas składania kompletu wymaganych dokumentów.
 • Student zobowiązany jest do poinformowania opiekuna pracy o terminie obrony.

Instrukcja dla studentów - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH na stronie:

https://apd.prz.edu.pl/  (dostępna po zalogowaniu w zakładce Informacje)

PRZED OBRONĄ:

 Wymagane dokumenty to:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej zawierający:
  • okładkę / w zał. 3 szt./
  • stronę tytułową pracy – odebrana od promotora Karta przebiegu pracy dyplomowej
  • treść pracy (druk dwustronny) 
  • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (umieszczone na końcu pracy wg obowiązującego wzoru)

Ponadto:

 • oświadczenie o samodzielności wykonania pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie pracy,
 • recenzje zawierające ocenę pracy wraz z podpisem promotora i recenzenta,
 • raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego– zatwierdzony i podpisany przez promotora. 
 • formularz  "Badanie losów zawodowych absolwentów PRz" (wypełniony)
 • wniosek o wydanie kompletu dyplomu
 • zdjęcia do dyplomu /format 4,5 x 6,5 cm/ - 4 szt. 
 • Karta obiegowa - Student jest zobowiązany dostarczyć wypełnioną kartę obiegową do Dziekanatu Wydziału przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej.

druki dostępne na stronie: http://wbmil.prz.edu.pl/pl/dla-studentow/dokumenty-do-pobrania/

PO OBRONIE:

Zaświadczenie o ukończeniu studiów i wyniku egzaminu dyplomowego można otrzymać  w godzinach urzędowania Dziekanatu, najwcześniej dzień po obronie.

Dyplomy należy odbierać osobiście (mogą być również wydane osobie upoważnionej notarialnie).

Informacja o możliwości odbioru dyplomu będzie dostępna na USOS.  

Legitymacja studencka

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej ma student do dnia ukończenia studiów ( dzień obrony pracy dyplomowej), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia, - do dnia 31 października, roku ukończenia tych studiów ( należy złożyć stosowne oświadczenie – druki w Dziekanacie).

W przypadku podjęcia studiów drugiego stopnia, zachowując legitymację studencką należy złożyć w Dziekanacie stosowny wniosek . 

(wnioski dostępne na stronie : https://legitymacje.prz.edu.pl/

Wytyczne do opracowania i redakcji pracy dyplomowej

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję