Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Praca dyplomowa

Student zobowiązany jest do poinformowania opiekuna pracy o terminie obrony.

Student zobowiązany jest do złożenia karty przebiegu pracy dyplomowej na co najmniej 9 miesięcy przed obroną.


Instrukcja dla studentów - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH na stronie:

https://apd.prz.edu.pl/  (dostępna po zalogowaniu w zakładce Informacje)

Dokumenty do obrony pracy dyplomowej

  1. Praca dyplomowa - w wersji elektronicznej w systemie APD.
  2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  – w wersji elektronicznej w systemie APD.
  3. Wniosek o wydanie dyplomu – wydrukowany i podpisany wniosek  student przesyła e-mailem na adres właściwego dziekanatu.
  4. Karta obiegowa - od dnia 18.05.2020 zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 38/2020 z dnia 18 maja 2020 obowiązuje elektroniczna karta obiegowa, którą wystawia pracownik dziekanatu. Następnie jest ona wypełniana przez pracowników poszczególnych jednostek (patrz § 2 pkt 1 zarządzenia) 
    Proces należy śledzić na stronie USOSWeb po zalogowaniu się (Zakładki: "DLA WSZYSTKICH" -> "MOJE OBIEGÓWKI").
  5. Opłata za dyplom powinna być uiszczona na indywidualne konto studenta najpóźniej w dniu przesyłania wymaganych dokumentów: 
  • I WARIANT– 60 zł  ( oryginał dyplomu i dwa odpisy w języku polskim, oryginał suplementu i dwa odpisy w języku polskim),
  • II WARIANT – 100 zł  ( oryginał dyplomu i jeden odpis w języku polskim, oryginał suplementu i jeden odpis w języku polskim,  odpis dyplomu i suplementu w języku obcym)

W dniu odbioru dyplomu absolwent ma możliwość złożenia Deklaracji przystąpienia do "Badania losów zawodowych abslowentów Politechniki Rzeszowskiej". (Zarządzenie nr 1/2020 Rektora PRz) 

druki dostępne na stronie: http://wbmil.prz.edu.pl/pl/dla-studentow/dokumenty-do-pobrania/

Odbiór dyplomu

1. Odbiór osobisty we właściwym dziekanacie

2. W uzasadnionych przypadkach dyplom może być wydany na pisemny wniosek absolwenta osobie przez niego upoważnionej, lub wysłany za pośrednictwem Pocztex-u na wskazany przez absolwenta adres wraz z drukiem „Potwierdzenie odbioru dokumentów”.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważnionej potwierdzone przez notariusza lub pracownika dziekanatu.

4. Wysłanie korespondencji odbywa się przez „Pocztex Procedura” (doręczenie przesyłki do rąk własnych odbiorcy zgodnie z załączoną listą kontrolną, weryfikacja doręczenia oraz zwrot podpisanych dokumentów do nadawcy).

5. Koszty przesłania dokumentów ponosi student.

6. Wniosek o przesłanie dokumentów - załącznik

Legitymacja studencka

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej ma student do dnia ukończenia studiów (dzień obrony pracy dyplomowej), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia, - do dnia 31 października, roku ukończenia tych studiów ( należy złożyć stosowne oświadczenie – druki w Dziekanacie).

W przypadku podjęcia studiów drugiego stopnia, zachowując legitymację studencką należy złożyć w Dziekanacie stosowny wniosek . 

(wnioski dostępne na stronie : https://legitymacje.prz.edu.pl/

Wytyczne do opracowania i redakcji pracy dyplomowej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję