Strona: Praca dyplomowa / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Praca dyplomowa

Wytyczne do opracowania i redakcji pracy dyplomowej (2021)

Student zobowiązany jest do złożenia karty przebiegu pracy dyplomowej na co najmniej 9 miesięcy przed obroną.

Student zobowiązany jest do poinformowania opiekuna pracy o terminie obrony.


Instrukcja dla studentów - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH na stronie:

https://apd.prz.edu.pl/  (dostępna po zalogowaniu w zakładce Informacje)

Dokumenty do obrony pracy dyplomowej

1. Praca dyplomowa - w wersji elektronicznej w systemie APD /Plik w formacie: .doc, .docx,. Do pliku z pracą dołączamy także stronę tytułową KPPD ( bez złożonych podpisów zamieszczonych na karcie) oraz streszczenie. 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  – w wersji elektronicznej w systemie APD.

3. WNIOSEK O WYDANIE KOMPLETU DYPLOMU /BEZPŁATNE/- DOTYCZY STUDENTÓW PRZYJĘTYCH OD R.AK. 2019/20 

4Wniosek o wydanie dyplomu – wydrukowany i podpisany wniosek  student przesyła e-mailem na adres właściwego dziekanatu.

            Opłata za dyplom /DOTYCZY STUDENTÓW PRZYJĘTYCH PRZED R.AK. 2019/20/ powinna być uiszczona na indywidualne konto studenta najpóźniej w dniu przesyłania wymaganych dokumentów: 

  • I WARIANT– 60 zł  ( oryginał dyplomu i dwa odpisy w języku polskim, oryginał suplementu i dwa odpisy w języku polskim),
  • II WARIANT – 100 zł  ( oryginał dyplomu i jeden odpis w języku polskim, oryginał suplementu i jeden odpis w języku polskim,  odpis dyplomu w języku obcym i suplementu w języku angielskim)

5. Karta obiegowa - od dnia 18.05.2020 zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 38/2020 z dnia 18 maja 2020 obowiązuje elektroniczna karta obiegowa, którą wystawia pracownik dziekanatu. Następnie jest ona wypełniana przez pracowników poszczególnych jednostek (patrz § 2 pkt 1 zarządzenia) 

Proces należy śledzić na stronie USOSWeb po zalogowaniu się (Zakładki: "DLA WSZYSTKICH" -> "MOJE OBIEGÓWKI").

W dniu odbioru dyplomu absolwent ma możliwość złożenia Deklaracji przystąpienia do "Badania losów zawodowych abslowentów Politechniki Rzeszowskiej". (Zarządzenie nr 1/2020 Rektora PRz) 

druki dostępne na stronie: http://wbmil.prz.edu.pl/pl/dla-studentow/dokumenty-do-pobrania/

Odbiór dyplomu

1. Odbiór osobisty we właściwym dziekanacie

2. W uzasadnionych przypadkach dyplom może być wydany osobie z upoważnieniem notarialnym. 

Legitymacja studencka

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej ma student do dnia ukończenia studiów (dzień obrony pracy dyplomowej), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia, - do dnia 31 października, roku ukończenia tych studiów ( należy złożyć stosowne oświadczenie – druki w Dziekanacie).

W przypadku podjęcia studiów drugiego stopnia, zachowując legitymację studencką należy złożyć w Dziekanacie stosowny wniosek . 

(wnioski dostępne na stronie : https://legitymacje.prz.edu.pl/

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję