Strona: Działania / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Działania

2024-04-15

Działania

Plan działań Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa (WBMiL) stanowi część Planu Działania Politechniki Rzeszowskiej w latach 2022-2025. Przyjęte i zaprezentowane w niniejszym planie działania, stanowią wynik analiz realizowanych na podstawie badań ilościowych i jakościowych, jak i wewnętrznych konsultacji wśród członków społeczności akademickiej, przede wszystkim odpowiadających za przeciwdziałanie naruszeniom i różnorodnym przejawom dyskryminacji. Istotnym elementem dyskusji nad działaniami równościowymi Politechniki Rzeszowskiej (PRz), były także Plany Równości Płci, przyjęte na innych uczelniach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

W Planie PRz zaproponowanych zostało pięć celów strategicznych: 

  1. Dążenie do zwiększenia świadomości potrzeby równego traktowania oraz zwiększenie wiedzy o przyczynach, skutkach i przejawach nierównego traktowania z uwagi na płeć. 
  2. Dążenie do zachowania równowagi płci na stanowiskach decyzyjnych i kierowniczych oraz w prowadzeniu badań naukowych. 
  3. Dążenie do zrównoważonego dostępu do kariery naukowej i rozwoju kariery. 
  4. Dążenie do równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym. 
  5. Dążenie do zapobiegania przemocy ze względu na płeć. 

Raport Krajowej SDG 2023 Platformy Raportującej dotyczący kobiet na drodze zrównoważonego rozwoju.
Na stronie internetowej SDG - Raport 2023 (stat.gov.pl) dostępny jest raport SDG, który obejmuje m.in. statystki związane z wykształceniem, aktywnością zawodową i społeczną (m.in. zatrudnieniem, równością płac, aktywnością kobiet w nauce), zdrowiem i stylem życia (m.in. badaniami profilaktycznymi, aktywnością fizyczną) ze względu na płeć. Natomiast na stronie GUS pod adresem Równość płci (sdg.gov.pl) można dowiedzieć się więcej na temat wskaźników globalnych obejmujących równość płci według celu 5 służących do monitorowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).


W dniach 11.03.2024 – 22.03.2024 przeprowadzono anonimową ankietę w formie „online" wśród pracowników Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Dziękując za udział w ankietyzacji udostępniamy otrzymane wyniki. Wydziałowa Komisja ds. Równości Płci.


Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję