Strona: Funkcjonowanie SZJK / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Funkcjonowanie SZJK

2021-05-22

Obowiązek wprowadzenia Uczelnianych Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia oraz mechanizmów jego monitorowania i doskonalenia nakładają na społeczność akademicką postanowienia Deklaracji Bolońskiej oraz ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Dbałość o jakość kształcenia jest ważnym elementem działalności w Politechnice Rzeszowskiej. Działania na rzecz doskonalenia procesu dydaktycznego sformalizowano w 2007 r., kiedy to decyzją JM Rektora została powołana Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia. Była ona początkiem systemowego podejścia do zarządzania jakością nauczania.

System Zarządzania Jakością Kształcenia w obecnym kształcie funkcjonuje na mocy Uchwały Senatu PRz z dn. 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w PRz. oraz Zarządzenia Rektora PRz nr 122/2020 z dnia 8 grudnia 2020 w sprawie aktualizacji Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia.

Uchwałą Senatu PRz powołany został Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia oraz Uczelniana Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Dziekan WBMiL powołał Wydziałową Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz koordynatora ds. zapewniania jakości kształcenia.

Ogólnym celem funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Rzeszowskiej jest monitorowanie i stałe doskonalenie procesu kształcenia studentów w taki sposób, aby umożliwić im wejście w życie zawodowe i społeczne, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Działania Systemu obejmują również tworzenie procedur oceny metod i warunków kształcenia. Mając na względzie stałe podnoszenie jakości kształcenia System jest ciągle rozwijany i doskonalony.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję