Strona: Wydziałowa Komisja ds. Równości Płci / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Wydziałowa Komisja ds. Równości Płci

2023-11-08

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2022-2025

JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik zarządzeniem Nr 91/2022 z dnia 28 października 2022 r. §  3 wprowadził „Plan Równości Płci Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2022-2025”. Głównym celem opracowanego dokumentu było wypracowanie rozwiązań instytucjonalnych i prawnych, które będą wsparciem dla osób studiujących (studentów i doktorantów) oraz pracujących (zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) w Politechnice Rzeszowskiej. Dokument ten ma charakter kompleksowy, zawiera bowiem badanie stanu obecnego w obszarze równości płci wśród osób zatrudnionych, rekrutowanych i studiujących, zdiagnozowanie problemu oraz zaplanowanie działań na lata 2022-2025. Plan Równości Płci dla PRz zakłada następujące cele:

  • Cel 1. Zwiększenie świadomości potrzeby równego traktowania oraz zwiększenie wiedzy o przyczynach, przejawach i skutkach nierównego traktowania w uwagi na płeć;
  • Cel 2. Dążenie do zachowania równowagi płci na stanowiskach decyzyjnych i kierowniczych oraz w prowadzeniu badań naukowych;
  • Cel 3. Zapewnienie zrównoważonego dostępu do kariery naukowej i rozwoju kariery;
  • Cel 4. Zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym;
  • Cel 5. Zapobieganie przemocy ze względu na płeć.

Plan Równości Płci wpisuje się w ogólną strategię antydyskryminacyjną Politechniki Rzeszowskiej widoczną zarówno w aktach prawnych uczelni (regulamin pracy, kodeks etyki pracowników, kodeks etyki doktoranta, regulamin przeciwdziałania mobbingowi) jak też w rozwiązaniach instytucjonalnych (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Komisja Antymobbingowa, Rzecznik Praw Studenta). Plan Równości Płci w Politechnice Rzeszowskiej jest z jednej strony narzędziem służącym całej społeczności akademickiej do stworzenia równych szans w rozwoju naukowym, osobistym i zawodowym – bez względu na płeć, z drugiej zaś zobowiązaniem dla władz uczelni do wdrożenia proponowanych rozwiązań i stałego monitorowania problemu równości płci.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję