Strona: Studia niestacjonarne / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Studia niestacjonarne

ODSETKI

Proszę o sprawdzenie aktualnego stanu płatności w systemie USOS-web 
w związku z dokonaniem po terminie płatności za czesne bądź za dług dopuszczalny.

System USOS nalicza odsetki najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu zaksięgowania zaległej wpłaty na indywidualnym koncie studenta.
W związku z powyższym należy sprawdzić wysokość odsetek i dokonać przelewu.

Warunkiem dopuszczenia do obrony będzie uregulowanie wszystkich transakcji nieopłaconych!

Dyżur w dziekanacie odbywa się w dniach:

Sobota (zjazdowa) 8.00- 12.00

Wtorek - Czwartek w godz. 1000  - 1300 

KONTAKT DO DZIEKANATU

mgr inż. Angelika Gorczyca

Nr tel. 17 865 1441

E-mail: agorczyca@prz.edu.pl

Studia I-go stopnia: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN,

Studia II-go stopnia: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 

mgr inż. Zuzanna Ziemianin

Nr tel. 17 743 2442

E-mail: zziemianin@prz.edu.pl

Studia I-go stopnia:  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia II-go stopnia: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Informacja o rozłożeniu płatności na raty. Zarządzenie Rektora nr 51 z dn. 13.05.2021 r.

§ 20
1. Na pisemny wniosek studenta znajdującego się w szczególności w trudnej sytuacji materialnej rektor lub osoba przez niego upoważniona może rozłożyć wniesienie obowiązującej opłaty na raty, określając liczbę i wysokość poszczególnych rat oraz terminy ich wnoszenia.
2. Student ubiegający się o rozłożenie wniesienia opłaty na raty jest zobowiązany złożyć wniosek w tym zakresie przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.
3. Trudną sytuację materialną studenta ustala się na zasadach określonych w § 26.

§ 26
1. O zwolnienie w całości lub w części z obowiązującej opłaty za usługi edukacyjne w przypadku trudnej sytuacji materialnej może się ubiegać student po zaliczeniu pierwszego semestru studiów pierwszego albo drugiego stopnia.
2. Trudną sytuację materialną student potwierdza składając w szczególności:
1) zaświadczenia z urzędu skarbowego dla każdego członka rodziny pozostającego ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym o dochodach za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;
2) zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku, gdy rodzice są bezrobotni;
3) zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku, gdy wnioskodawca jest bezrobotny;

4) zaświadczenie potwierdzające naukę rodzeństwa, o ile występuje;
5) oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu m. in dochody uzyskane za granicą, dochody z gospodarstwa rolnego, alimenty.
3. W przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 2 nie została sporządzona w języku polskim, należy przedstawić również jej poświadczone przez tłumacz przysięgłego tłumaczenie na język polski.

PODNIE O RATY - WZÓR

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję