Strona: Studia niestacjonarne / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Studia niestacjonarne

Rozłożenie płatności za czesne na raty

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 51/2021 termin składania podań o raty za semestr zimowy mija 02.10.2021 r.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 51/2021

§ 20

"1. Na pisemny wniosek studenta znajdującego się w szczególności w trudnej sytuacji materialnej rektor lub osoba przez niego upoważniona może rozłożyć wniesienie obowiązującej opłaty na raty, określając liczbę i wysokość poszczególnych rat oraz terminy ich wnoszenia.

2. Student ubiegający się o rozłożenie wniesienia opłaty na raty jest zobowiązany złożyć wniosek w tym zakresie przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.

3. Trudną sytuację materialną studenta ustala się na zasadach określonych w § 26."

§ 26

"2. Trudną sytuację materialną student potwierdza składając w szczególności:

1) zaświadczenia z urzędu skarbowego dla każdego członka rodziny pozostającego ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym o dochodach za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;

2) zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku, gdy rodzice są bezrobotni;

3) zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku, gdy wnioskodawca jest bezrobotny;

4) zaświadczenie potwierdzające naukę rodzeństwa, o ile występuje;

5) oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu m. in dochody uzyskane za granicą, dochody z gospodarstwa rolnego, alimenty."

Podania oraz dokumentacja należy złożyć w dziekanacie lub przesłać skan na maila w nieprzekraczalnym terminie do 02.10.2021 r..

ODSETKI

Proszę o sprawdzenie aktualnego stanu płatności w systemie USOS-web 
w związku z dokonaniem po terminie płatności za czesne bądź za dług dopuszczalny.

System USOS nalicza odsetki najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu zaksięgowania zaległej wpłaty na indywidualnym koncie studenta.
W związku z powyższym należy sprawdzić wysokość odsetek i dokonać przelewu.

Warunkiem dopuszczenia do obrony będzie uregulowanie wszystkich transakcji nieopłaconych!

Dyżur w dziekanacie odbywa się w dniach:

Wtorek - Czwartek w godz. 1000  - 1300

KONTAKT DO DZIEKANATU

mgr inż. Anna Leśniak

Nr tel. 17 865 1441

E-mail: a.lesniak1@prz.edu.pl

Studia I-go stopnia: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN,

Studia II-go stopnia: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 

mgr inż. Zuzanna Ziemianin

Nr tel. 17 743 2442

E-mail: zziemianin@prz.edu.pl

Studia I-go stopnia:  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia II-go stopnia: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję