Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Lotnictwo i kosmonautyka

red. Krzysztof Żmuda

Termin obron prac dyplomowych na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka
wrzesień 2020 r.

Specjalność: Awionika, Pilotaż

Termin: 4, 7, 8 wrzesień 2020 r.

Przewodniczący: dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz

Członkowie:  dr inż. Arkadiusz Rzucidło

                        dr inż. Piotr Grzybowski

                       dr inż. Damian Kordos

Przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Rzucidło

Członkowie: dr hab. inż. Jacek Pieniążek

                       dr inż. Piotr Szczerba

Przewodniczący:  dr hab. inż. Grzegorz Kopecki

Członkowie:  dr hab. inż. Leszek Rolka

                        dr inż. Alicja Mieszkowicz-Rolka

                        dr inż. Józef Grzybowski

Specjalność: Silniki lotnicze

Termin:  9, 10 wrzesień 2020 r.

Przewodniczący: dr hab. inż. Stanisław Antas, prof. PRz

Członkowie: dr hab. inż. Lucjan Witek

                       dr inż. Michał Czarnecki

Specjalność: Silniki lotnicze

Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Majka

Członkowie: dr inż Piotr Strojny

                       dr inż. Arkadiusz Bednarz

Specjalność: Płatowce

Termin: 10 wrzesień 2020 r.

Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Kucaba-Piętal

Członkowie: dr hab. inż. Tomasz Kopecki, prof. PRz

                        dr inż. Przemysław Mazurek

                        dr inż. Łukasz Święch

Obrona - wytyczne

red. Krzysztof Żmuda

Student zobowiązany jest do poinformowania opiekuna pracy o terminie obrony.

Student zobowiązany jest do złożenia karty przebiegu pracy dyplomowej na co najmniej 9 miesięcy przed obroną.


Instrukcja dla studentów - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH na stronie:

https://apd.prz.edu.pl/  (dostępna po zalogowaniu w zakładce Informacje)

Dokumenty do obrony pracy dyplomowej

  1. Praca dyplomowa - w wersji elektronicznej w systemie APD.
  2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  – w wersji elektronicznej w systemie APD.
  3. Wniosek o wydanie dyplomu – wydrukowany i podpisany wniosek  student przesyła e-mailem na adres właściwego dziekanatu.
  4. Karta obiegowa - od dnia 18.05.2020 r. zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 38/2020 z dnia 18 maja 2020 r. obowiązuje elektroniczna karta obiegowa, którą wystawia pracownik dziekanatu. Następnie jest ona wypełniana przez pracowników poszczególnych jednostek (patrz § 2 pkt 1 zarządzenia) 
    Proces należy śledzić na stronie USOSWeb po zalogowaniu się (Zakładki: "DLA WSZYSTKICH" -> "MOJE OBIEGÓWKI").
  5. Opłata za dyplom powinna być uiszczona na indywidualne konto studenta najpóźniej w dniu przesyłania wymaganych dokumentów: 
  • I WARIANT– 60 zł  ( oryginał dyplomu i dwa odpisy w języku polskim, oryginał suplementu i dwa odpisy w języku polskim),
  • II WARIANT – 100 zł  ( oryginał dyplomu i jeden odpis w języku polskim, oryginał suplementu i jeden odpis w języku polskim,  odpis dyplomu i suplementu w języku obcym)
Odbiór dyplomu

1. Odbiór osobisty we właściwym dziekanacie

2. W uzasadnionych przypadkach dyplom może być wydany na pisemny wniosek absolwenta osobie przez niego upoważnionej, lub wysłany za pośrednictwem Pocztex-u na wskazany przez absolwenta adres wraz z drukiem „Potwierdzenie odbioru dokumentów”.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważnionej potwierdzone przez notariusza lub pracownika dziekanatu.

4. Wysłanie korespondencji odbywa się przez „Pocztex Procedura” (doręczenie przesyłki do rąk własnych odbiorcy zgodnie z załączoną listą kontrolną, weryfikacja doręczenia oraz zwrot podpisanych dokumentów do nadawcy).

5. Koszty przesłania dokumentów ponosi student.

6. Wniosek o przesłanie dokumentów - załącznik

Legitymacja studencka

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej ma student do dnia ukończenia studiów (dzień obrony pracy dyplomowej), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia, - do dnia 31 października, roku ukończenia tych studiów ( należy złożyć stosowne oświadczenie – druki w Dziekanacie).

W przypadku podjęcia studiów drugiego stopnia, zachowując legitymację studencką należy złożyć w Dziekanacie stosowny wniosek . 

(wnioski dostępne na stronie : https://legitymacje.prz.edu.pl/

Warunki i tryb kwalifikacji studentów kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na specjalność Pilotaż w roku akademickim 2020/2021

Baza pytań na egzamin magisterski 2019-2020.

red. Ryszard Perłowski

.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję