Lotnictwo i kosmonautyka

Baza pytań na egzamin magisterski 2019-2020.

red. Ryszard Perłowski

.

Egzamin dyplomowy w roku akademickim 2019/20

red. Krzysztof Żmuda

Egzaminy dyplomowe dla studentów studiów II-go stopnia w roku akademickim 2019/20 
dla poszczególnych specjalności odbędą się w terminach:

Pilotaż, Awionika

I termin 20.12.2019 r.

II termin 10.01.2020 r.

Silniki lotnicze, Płatowce

I termin 10.01.2020 r.

II termin 24.01.2020 r.

red. Krzysztof Żmuda

Termin obron prac dyplomowych na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka
w semestrze zimowy 2019/20

Specjalność: Awionika, Pilotaż

Termin: 5 i 12 luty 2020 r.

Przewodniczący: dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz

Członkowie: dr hab. inż. Paweł Rzucidło

                          dr inż. Alicja Mieszkowicz-Rolka

                        dr inż. Michał Czarnecki

Specjalność: Awionika, Pilotaż

Termin: 5 i 12 luty 2020 r.

Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Kopecki

Członkowie: dr inż. Piotr Grzybowski

                          dr inż. Piotr Strojny

                         dr inż. Damian Kordos

Specjalność: Silniki lotnicze

Termin:  7 i 14 luty 2020 r.

Przewodniczący: dr hab. inż. Stanisław Antas, prof. PRz

Członkowie: dr hab. inż. Lucjan Witek

                           dr inż. Jacek Pieniążek

                           dr inż. Piotr Wygonik

Specjalność: Silniki lotnicze

Termin:  7 i 14 luty 2020 r.

Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Majka

Członkowie: dr hab. inż. Grzegorz Kopecki

                           dr inż. Przemysław Mazurek

                           dr inż. Łukasz Święch

Specjalność: Płatowce

Termin: 6 luty 2020 r.

Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Kucaba-Piętal

Członkowie: dr hab. inż. Tomasz Kopecki, prof. PRz

                        dr inż. Przemysław Mazurek

                        dr inż. Łukasz Święch

Obrona - wytyczne

red. Krzysztof Żmuda
 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej promotorowi co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną.
 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie co najmniej tydzień przed planowaną obroną.
 • Zapisy na obronę pracy dyplomowej odbywać się będą w Dziekanacie podczas składania kompletu wymaganych dokumentów.
 • Instrukcja dla studentów - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH na stronie: https://apd.prz.edu.pl/ (dostępna po zalogowaniu w zakładce Informacje)

 PRZED OBRONĄ:

Wymagane dokumenty to:

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej zawierający:

 • okładkę,
 • stronę tytułową pracy - odebrana od promotora Karta przebiegu pracy dyplomowej,
 • treść pracy (druk dwustronny),
 • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (umieszczone na końcu pracy wg obowiązującego wzoru) https://wbmil.prz.edu.pl/dla-studentow/dokumenty-do-pobrania
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy umieszczone na końcu pracy.

 Ponadto:

 • recenzje zawierające ocenę pracy wraz z podpisem promotora, recenzenta,
 • raport z internetowego systemu Plagiat.pl - zatwierdzony i podpisany przez promotora,
 • karta obiegowa - wypełniona,
 • wniosek o wydanie kompletu dyplomu,
 • dowód wpłaty za wydanie kompletu dyplomu:

I WARIANT - 60 zł (oryginał dyplomu i dwa odpisy w języku polskim, oryginał suplementu i dwa odpisy w języku polskim).

II WARIANT - 100 zł (oryginał dyplomu i jeden odpis w języku polskim, oryginał suplementu i jeden odpis w języku polskim, odpis dyplomu i suplementu w języku obcym).

 PO OBRONIE:

Zaświadczenie o ukończeniu studiów i wyniku egzaminu dyplomowego można otrzymać w godzinach urzędowania Dziekanatu, najwcześniej dzień po obronie pracy dyplomowej.

Dyplomy należy odbierać osobiście (mogą być również wydane osobie upoważnionej notarialnie).

Warunki i tryb kwalifikacji studentów kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na specjalność Pilotaż w roku akademickim 2019/2020

Warunki i tryb kwalifikacji studentów kierunku Lotnictwo i kosmonautyka
na specjalność Pilotaż w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa z dnia 09.05.2018 r. kandydatów na studia rekrutujących się w roku Rekrutacji 2017 na rok akademicki 2017/18 na kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka a planujących podejść do kwalifikacji na specjalność Pilotaż w roku akademickim 2018/19 będzie obowiązywać wymóg posiadania licencji PPL(A). Jest to warunek konieczny aby uczestniczyć w kwalifikacji na specjalność Pilotaż. Dokumenty potwierdzające uzyskane uprawnienia będą wymagane w dniu ogłoszenia listy rankingowej.

UWAGA:
Obecnie Politechnika Rzeszowska wymaga od kandydatów na specjalność Pilotaż posiadania przez klasyfikacją Licencji Pilota Turystycznego PPL(A)*.
Kandydat na specjalność pilotaż zdobywa licencję na własny koszt i odpowiedzialność przy czym posiadanie licencji PPL(A) jest jednym z kryteriów wymaganych podczas klasyfikacji.

*/Dz.U.17.2163 "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych" Załącznik nr 8.

Regulamin Praktyk OKL

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję