Strona: Postępowania awansowe / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Postępowania awansowe

PROPONOWANA TEMATYKA PRAC DOKTORSKICH

Tematyka: Analiza stopnia oddziaływania pierwiastków modyfikujących w konstytuowaniu warstw żaroodpornych na osnowie fazy NiAl
Opiekun naukowy: dr hab. inż. M. Zaguła-Yavorska, prof. ucz. (Katedra Nauki o Materiałach WBMiL)

Tematyka: Ochrona przed korozją stopów aluminium (inhibitory korozji, powłoki ochronne)
Opiekun naukowy: dr hab. inż. P. Kwolek, prof. ucz. (Katedra Nauki o Materiałach WBMiL)

Tematyka: Prognozowanie właściwości termodynamicznych stopów wieloskładnikowych
Opiekun naukowy: dr hab. inż. J. Romanowska, prof. ucz. (Katedra Nauki o Materiałach WBMiL)

DOKTORATY

mgr inż. Andrzej CIEĆKO Studia doktoranckie WBMiL

Tytuł rozprawy: Wpływ stanu powierzchni obudowy turbiny turbosprężarki na jej żaroodporność

Promotor – dr hab. inż. W. Nowak, prof. PRz, promotor pomocniczy – dr inż. B. Kościelniak

Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

22.06.2023 r. – seminarium przed wszczęciem postępowania

28.06.2023 r. – powołanie promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - wszczęcie postępowania

mgr inż. Bartosz IŻOWSKI - Studia doktoranckie WBMiL

Tytuł rozprawy: Modelowanie i symulacja numeryczna procesu hartowania gazowego kół zębatych wykonanych ze stali Pyrowear 53 (DOKTORAT WDROŻENIOWY) >STRESZCZENIE<

Promotor – dr hab. inż. M. Motyka, prof. PRz, promotor pomocniczy – dr inż. K. Dychtoń

Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

22.06.2023 r. – seminarium przed wszczęciem postępowania

28.06.2023 r. – powołanie promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - wszczęcie postępowania

30.04.2024 r. – złożenie rozprawy doktorskiej

22.05.2024 r. – powołanie Komisji doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< 

05.06.2024 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów

mgr inż. Anna BARAN-SADLEJA - Studia doktoranckie WBMiL

Tytuł rozprawy: Rozpad odkształconego plastycznie martenzytu α‘(α“) w stopie tytanu Ti-6Al-4V

Promotor – dr hab. inż. M. Motyka, prof. PRz, promotor pomocniczy – dr inż. W. Chromiński (Politechnika Warszawska)

Przebieg przewodu doktorskiego:

21.11.2018 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

16.01.2019 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

HABILITACJE

Aktualnie brak postępowań

>ARCHIWUM< postępowań w sprawie nadania stopni naukowych

Rafał CYGAN   HABILITACJA (2024)

Forma przedstawienia głównych osiągnięć naukowych stanowiących podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego  cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych zatytułowany: Określenie wpływu materiałów ceramicznych form i rdzeni na kształtowanie makro- i mikrostruktury oraz wybranych właściwości nadstopów niklu w odlewach precyzyjnych elementów części gorącej silników lotniczych

Wykaz osiągnięć naukowych Kandydata >>>

Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:

16.09.2023 r. – wszczęcie postępowania przez Radę Doskonałości Naukowej

18.10.2023 r. – wniosek o przeprowadzenie postępowania przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza  >PISMO<

13.11.2023 r. – seminarium przed przyjęciem postępowania

15.11.2023 r. – przyjęcie postępowania przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

20.12.2023 r. – powołanie Komisji habilitacyjnej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

01.03.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Marka Szkodo, prof. Politechniki Gdańskiej >RECENZJA<

27.03.2024 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Marcina Górnego (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) >RECENZJA<

02.04.2024 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Gronostajskiego (Politechnika Wrocławska) >RECENZJA<

09.04.2024 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Łabaja (Politechnika Śląska) >RECENZJA<

10.05.2024 r. – posiedzenie Komisji habilitacyjnej

22.05.2024 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< 

Przemysław POLIŃSKI   DOKTORAT WDROŻENIOWY (2024)

Tytuł rozprawy: Podwyższenie odporności na zużycie sprawdzianów gwintowych stosowanych w przemyśle lotniczym >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. G. Budzik, promotor pomocniczy – dr inż. M. Pytel

Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

27.11.2019 r. – powołanie promotora rozprawy doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

14.07.2021 r. – powołanie promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

07.06.2023 r. – seminarium przed wszczęciem postępowania

29.09.2023 r. – złożenie rozprawy doktorskiej - wszczęcie postępowania

11.10.2023 r. – powołanie Komisji doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< 

31.10.2023 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów

15.11.2023 r. – powołanie recenzentów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

19.01.2024 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Tomasza Czujko (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) >RECENZJA<

05.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Krzysztofa Żaby, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie >RECENZJA<

15.03.2024 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Michała Wieczorowskiego (Politechnika Poznańska) >RECENZJA<

12.04.2024 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

24.04.2024 r. – publiczna obrona (bud. L-28 przy Al. Powstańców Warszawy 8, sala 125, godz. 12.00)

22.05.2024 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

Anna PYTEL   DOKTORAT WDROŻENIOWY (2024)

Tytuł rozprawy: Wpływ obróbki mechanicznej i morfologii wydzieleń węglików w żarowytrzymałych stopach odlewniczych ŻS6K-WI na własności zmęczeniowe łopatek I stopnia turbiny sprężarki stosowanych w produkcji lotniczej >STRESZCZENIE<

Promotor – dr hab. inż. A. Nowotnik, prof. PRz

Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

23.03.2022 r. – powołanie promotora rozprawy doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - wszczęcie postępowania

19.09.2023 r. – złożenie rozprawy doktorskiej

11.10.2023 r. – powołanie Komisji doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< 

31.10.2023 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów

15.11.2023 r. – powołanie recenzentów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

05.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Ryszarda Sitka, prof. Politechniki Warszawskiej >RECENZJA<

09.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Tomasza Kurzynowskiego, prof. Politechniki Wrocławskiej >RECENZJA<

28.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Grzegorza Moskala, prof. Politechniki Śląskiej >RECENZJA<

20.03.2024 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

10.04.2024 r. – publiczna obrona (bud. L-28 przy Al. Powstańców Warszawy 8, sala 125, godz. 12.00)

24.04.2024 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< oraz wyróżnienie rozprawy >UCHWAŁA<

Agnieszka NALBORCZYK-KAZANECKA   DOKTORAT WDROŻENIOWY (2024)

Tytuł rozprawy: Wpływ czynników technologicznych i materiałowych na właściwości i jakość złączy spawanych metodami wysokoenergetycznymi ze stali 17-4PH oraz stopu niklu Inconel 718 >STRESZCZENIE<

Promotor – dr hab. inż. G. Mrówka-Nowotnik, prof. PRz, promotor pomocniczy – dr inż. M. Zawadzki (Pratt & Whitney Rzeszów S.A.)

Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

23.03.2022 r. – powołanie promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - wszczęcie postępowania

14.06.2023 r. – seminarium przed złożeniem rozprawy doktorskiej

28.09.2023 r. – złożenie rozprawy doktorskiej

11.10.2023 r. – powołanie Komisji doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< 

31.10.2023 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów

15.11.2023 r. – powołanie recenzentów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

15.01.2024 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Adama Grajcara (Politechnika Śląska) >RECENZJA<

01.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Piotra Lackiego (Politechnika Częstochowska) >RECENZJA<

16.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Grzegorza Boczkala, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie >RECENZJA<

28.02.2024 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

27.03.2024 r. – publiczna obrona (bud. L-28 przy Al. Powstańców Warszawy 8, sala 125, godz. 12.00)

24.04.2024 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

Artur WOJTYCZKA   DOKTORAT WDROŻENIOWY (2024)

Tytuł rozprawy: Opracowanie technologii wysokociśnieniowego hartowania gazowego satelitarnych kół zębatych przekładni lotniczej silnika FDGS, wykonanych ze stali Pyrowear 53 i pracujących w warunkach długotrwałych i cyklicznie zmiennych obciążeń eksploatacyjnych >STRESZCZENIE<

Promotor – dr hab. inż. M. Drajewicz, prof. PRz, promotor pomocniczy – dr inż. K. Dychtoń

Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

22.06.2023 r. – seminarium przed wszczęciem postępowania

28.06.2023 r. – powołanie promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - wszczęcie postępowania

29.09.2023 r. – złożenie rozprawy doktorskiej

11.10.2023 r. – powołanie Komisji doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< 

31.10.2023 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów

15.11.2023 r. – powołanie recenzentów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

05.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Jerzego Sobieckiego, prof. Politechniki Warszawskiej >RECENZJA<

05.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Krzysztofa Żaby, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie >RECENZJA<

20.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr hab. inż. Magdaleny Jabłońskiej (Politechnika Śląska) >RECENZJA<

28.02.2024 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

25.03.2024 r. – publiczna obrona (bud. L-28 przy Al. Powstańców Warszawy 8, sala 125, godz. 12.00)

24.04.2024 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

Kamil KRYSTEK   DOKTORAT WDROŻENIOWY (2024)

Tytuł rozprawy: Oddziaływanie warunków procesu lutowania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne połączeń elementów konstrukcji silników lotniczych >STRESZCZENIE<

Promotor – dr hab. inż. M. Motyka, prof. PRz, promotor pomocniczy – dr inż. I. Dul (Pratt & Whitney Rzeszów S.A.)

Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

23.03.2022 r. – powołanie promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz- wszczęcie postępowania

07.06.2023 r. – seminarium przed złożeniem rozprawy doktorskiej

29.09.2023 r. – złożenie rozprawy doktorskiej

11.10.2023 r. – powołanie Komisji doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz  >UCHWAŁA< 

31.10.2023 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów

15.11.2023 r. – powołanie recenzentów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

02.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr hab. inż. Beaty Leszczyńskiej-Madej, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie >RECENZJA<

02.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jarosława Mizery (Politechnika Warszawska) >RECENZJA<

12.02.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr hab. Joanny Wojewody-Budki, prof. Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie >RECENZJA<

28.02.2024 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

13.03.2024 r. – publiczna obrona (bud. L-28 przy Al. Powstańców Warszawy 8, sala 125, godz. 12.00)

20.03.2024 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< 

Rafał OLIWA   HABILITACJA (2024)

Forma przedstawienia głównych osiągnięć naukowych stanowiących podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego monografia naukowa pt.: Funkcjonalne kompozyty epoksydowe wzmocnione włóknami (Ofic. Wyd. PRz 2023)

Wykaz osiągnięć naukowych Kandydata >>>

Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:

31.05.2023 r. – seminarium przed wszczęciem postępowania

16.06.2023 r. – wszczęcie postępowania przez Radę Doskonałości Naukowej

29.06.2023 r. – wniosek o przeprowadzenie postępowania przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza  >PISMO<

12.07.2023 r. – przyjęcie postępowania przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

11.10.2023 r. – powołanie Komisji habilitacyjnej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

27.12.2023 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr hab. inż. Katarzyny Braszczyńskiej-Malik (Politechnika Częstochowska) >RECENZJA<

04.01.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Krzysztofa Dragana, prof. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie >RECENZJA<

11.01.2024 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Janusza Datty (Politechnika Gdańska) >RECENZJA<

26.01.2024 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Stanisława Kuciela, prof. Politechniki Krakowskiej >RECENZJA<

26.02.2024 r. – posiedzenie Komisji habilitacyjnej

20.03.2024 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< 

Bogumił CIENIEK   DOKTORAT (2024)

Tytuł rozprawy: Wpływ domieszek Co, Mn i Cr na strukturę elektronową i właściwości magnetyczne półprzewodnika ZnO >STRESZCZENIE<

Promotor – dr hab. I. Stefaniuk, prof. UR, promotor pomocniczy – dr P. Potera (Uniwersytet Rzeszowski)

Przebieg przewodu doktorskiego:

03.04.2019 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

03.04.2019 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

03.07.2023 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

12.07.2023 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

09.11.2023 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. Czesława Rudowicza (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) >RECENZJA<

11.12.2023 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. Bohdana Padlyaka, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego >RECENZJA<

20.12.2023 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

10.01.2024 r. – publiczna obrona (bud. L-28 przy Al. Powstańców Warszawy 8, sala 125, godz. 11.00)

24.01.2024 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< 

Daria SERAFIN   DOKTORAT (2022)

Tytuł rozprawy: Wpływ mechanicznego przygotowania powierzchni na kinetykę utleniania wysokotemperaturowego układów jedno- i dwuskładnikowych >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. B. Wierzba, promotor pomocniczy – dr inż. W. Nowak

Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

10.03.2021 r. – seminarium przed wszczęciem postępowania

07.04.2021 r. – powołanie promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz - wszczęcie postępowania

05.07.2021 r. – złożenie rozprawy doktorskiej

14.07.2021 r. – powołanie Komisji doktorskiej przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< 

22.09.2021 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów

29.09.2021 r. – powołanie recenzentów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

08.11.2021 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Grzesika (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) >RECENZJA<

26.11.2021 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Ryszarda Sitka (Politechnika Warszawska) >RECENZJA<

30.11.2021 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr hab. inż. Marii Sozańskiej (Politechnika Śląska) >RECENZJA<

15.12.2021 r. – posiedzenie Komisji doktorskiej w sprawie weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

19.01.2022 r. – publiczna obrona (bud. L-28 przy Al. Powstańców Warszawy 8, sala 125, godz. 9.00)

26.01.2022 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< 

Tadeusz KUBASZEK   DOKTORAT (2021)

Tytuł rozprawy: Porowatość i wydajność osadzania – kryteria doboru warunków procesu natryskiwania cieplnego warstwy ceramicznej ZrO2 x n Y2O3 powłokowej bariery cieplnej elementów części gorącej silników lotniczych >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. J. Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. M. Poręba

Przebieg przewodu doktorskiego:

04.07.2018 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

11.07.2018 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

08.06.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

16.06.2021 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

31.08.2021 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Smolika (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu) >RECENZJA<

15.09.2021 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Cezarego Senderowskiego, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie >RECENZJA<

24.09.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

13.10.2021 r. – publiczna obrona (bud. V przy Al. Powstańców Warszawy 12, sala V-1, godz. 11.00)

20.10.2021 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< oraz wyróżnienie rozprawy >UCHWAŁA<

Andrzej GRADZIK   DOKTORAT (2021)

Tytuł rozprawy: Kształtowanie mikrostruktury i właściwości użytkowych warstw ochronnych WC-Co-Cr-W i WC-Ni-Cr-Co-Ta-Al na podłożu nadstopu Inconel 738LC wytworzonych wiązką promieniowania laserowego >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. J. Sieniawski, promotor pomocniczy – dr hab. inż. M. Zaguła-Yavorska, prof. PRz

Przebieg przewodu doktorskiego:

04.10.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

04.10.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

16.12.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

18.12.2020 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

23.02.2021 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Nowackiego (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie) >RECENZJA<

25.02.2021 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Aleksandra Lisieckiego, prof. Politechniki Śląskiej >RECENZJA<

17.03.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

14.04.2021 r. – publiczna obrona w trybie zdalnym – godz. 11.00

12.05.2021 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< oraz wyróżnienie rozprawy >UCHWAŁA<

Kamil GANCARCZYK   DOKTORAT (2021)

Tytuł rozprawy: Doskonałość struktury krystalicznej monokryształów nadstopu niklu CMSX-4 i jej wpływ na właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. J. Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. D. Szeliga

Przebieg przewodu doktorskiego:

04.10.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

04.10.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

18.11.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

25.11.2020 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

08.02.2021 r. – wpłynięcie recenzji dr hab. inż. Beaty Dubiel, prof. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie >RECENZJA<

12.02.2021 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jarosława Mizery (Politechnika Warszawska) >RECENZJA<

17.03.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

31.03.2021 r. – publiczna obrona w trybie zdalnym – godz. 10.00

07.04.2021 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< oraz wyróżnienie rozprawy >UCHWAŁA<

Kamil DYCHTOŃ   DOKTORAT (2021)

Tytuł rozprawy: Modelowanie procesu nawęglania próżniowego – morfologia mikrostruktury i właściwości warstwy wierzchniej kół zębatych ze stali AISI9310 >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. B. Wierzba, promotor pomocniczy – dr inż. P. Kwolek

Przebieg przewodu doktorskiego:

25.01.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

08.02.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

28.10.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

30.10.2020 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

07.01.2021 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Łukasza Raucha, prof. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie >RECENZJA<

11.01.2021 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Rokosza (Politechnika Koszalińska) >RECENZJA<

10.02.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

24.02.2021 r. – publiczna obrona (bud. V przy Al. Powstańców Warszawy 12, sala V-1, godz. 10.00)

03.03.2021 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA< oraz wyróżnienie rozprawy >UCHWAŁA<

Grzegorz RZEPKA   DOKTORAT (2021)

Tytuł rozprawy: Kształtowanie mikrostruktury połączenia dwuwarstwowego obudowy turbosprężarki ze stopów żelaza w warunkach oddziaływania naprężeń cieplno-mechanicznych >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. J. Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. J. Nawrocki

Przebieg przewodu doktorskiego:

20.02.2019 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

22.02.2019 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

15.09.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

23.09.2020 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

19.11.2020 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Bogdana Piekarskiego (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie) >RECENZJA<

09.12.2020 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jana Szajnara (Politechnika Śląska) >RECENZJA<

13.01.2021 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

27.01.2021 r. – publiczna obrona w trybie zdalnym – godz. 12.00

03.02.2021 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

Paweł PĘDRAK   DOKTORAT (2020)

Tytuł rozprawy: Wpływ tlenków metali ziem rzadkich RE2O3 na właściwości powłokowej bariery cieplnej wytworzonej z tlenku ZrO2 >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. J. Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. W. Nowak

Przebieg przewodu doktorskiego:

25.01.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

08.02.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

06.07.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

08.07.2020 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

14.10.2020 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Marcina Adamiaka, prof. Politechniki Śląskiej >RECENZJA<

19.10.2020 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Tadeusza Frączka, prof. Politechniki Częstochowskiej >RECENZJA<

02.12.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

16.12.2020 r. – publiczna obrona w trybie zdalnym – godz. 12.00

18.12.2020 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

Wojciech OBROCKI   DOKTORAT (2020)

Tytuł rozprawy: Prognozowanie trwałości łopatek sprężarki silników lotniczych z zastosowaniem próby zmęczeniowej i numerycznej analizy obrazów ich uszkodzeń >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. J. Sieniawski, promotor pomocniczy – dr inż. B. Kościelniak

Przebieg przewodu doktorskiego:

28.11.2017 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

13.12.2017 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

17.06.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

08.07.2020 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

09.09.2020 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Świdra (Politechnika Śląska) >RECENZJA<

15.09.2020 r. – wpłynięcie recenzji prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Gawrońskiego (Politechnika Łódzka) >RECENZJA<

15.10.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

28.10.2020 r. – publiczna obrona (bud. V przy Al. Powstańców Warszawy 12, sala V-2, godz. 12.00)

30.10.2020 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

Jacek FAL   DOKTORAT (2020)

Tytuł rozprawy: Wpływ nanocząstek węgla, krzemianów i bentonitów na właściwości elektryczne kompozytów polimerowych >STRESZCZENIE<

Promotor – prof. dr hab. inż. M. Oleksy, promotor pomocniczy – dr hab. inż. G. Żyła, prof. PRz

Przebieg przewodu doktorskiego:

03.04.2019 r. – seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego

17.04.2019 r. – otwarcie przewodu doktorskiego i powołanie Komisji do jego przeprowadzenia (przez Radę WBMiL)

06.07.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie przyjęcia rozprawy i zaopiniowania kandydatów na jej recenzentów, a także wyznaczenia egzaminów doktorskich

08.07.2020 r. – powołanie recenzentów i wyznaczenie egzaminatorów przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz

07.09.2020 r. – wpłynięcie recenzji dr hab. inż. Jolanty Ryszkowskiej, prof. Politechniki Warszawskiej >RECENZJA<

28.09.2020 r. – wpłynięcie recenzji dr. hab. inż. Sławomira Boncela, prof. Politechniki Śląskiej >RECENZJA<

08.10.2020 r. – posiedzenie Komisji ds. przewodu doktorskiego w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony i wyznaczenia jej terminu

21.10.2020 r. – publiczna obrona (bud. V przy Al. Powstańców Warszawy 12, sala V-2, godz. 10.00)

30.10.2020 r. – nadanie stopnia naukowego doktora przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PRz >UCHWAŁA<

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję