Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia stacjonarne I stopnia

 

pozostałe kierunki i specjalności >>

 

specjalność -  Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem

Absolwenci tej specjalności otrzymują wiedzę z zakresu problematyki analizy, projektowania i implementacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, nabywają umiejętności z podstaw inżynierii oprogramowania (poznają istniejące metody strukturalne i obiektowe projektowania systemów, CASE narzędzia – komputerowo wspomaganej inżynierii oprogramowania oraz tworzenia baz danych w MS Access i Oracle, mySQL). W trakcie studiów studenci zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy i obsługi sieci komputerowych, administrowania serwerami sieciowymi oraz zastosowań nowoczesnych technologii internetowych do tworzenia aplikacji w sieci WEB (w tym tworzenie portali internetowych z zastosowaniem języków PHP, Java), jak również poznają podstawy budowy i umiejętności obsługi i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP II i ERP. Specjaliści z zakresu informatyki stosowanej, inżynierii oprogramowania systemów informacyjnych i metod integracji z Internetem są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

 

specjalność - Systemy Zapewnienia Jakości Produkcji

Specjalność Systemy Zapewnienia Jakości Produkcji to w dzisiejszej rzeczywistości bardzo wartościowa specjalność. Absolwenci tej specjalności, uzyskują wiedzę z zakresu współczesnego zarządzania przedsiębiorstwami, a w tym systemowego zarządzania jakością (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 13845 itp.), środowiskiem (CP, ISO 14001, EMAS, itp) i bhp (PN-N-18001, OHSAS, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000 itp.).
Przedmioty prowadzone na tej specjalności zapoznają studentów z kluczowymi dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw problemami jak: zarządzanie procesami, zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, bhp, minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko, recykling, procesami opracowywania nowych technologii, modernizacji istniejących, posługiwanie się różnymi metodami i narzędziami umożliwiającymi doskonalenie procesów, wyrobów, personelu, sposobów zarządzania, a także posługiwania się różnorodnymi systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem, produkcją, procesami, technologią, wyrobami itp. Wiedza ta będzie szczególnie przydatna w pracy nad lub w ramach systemami zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskowego, bhp czy zintegrowanych systemów zarządzania organizacjami.
Dodatkowo absolwent tej specjalności zdobędzie umiejętności menadżerskie oraz umiejętności rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii produkcji, w tym: doboru, szkolenia i zarządzania personelem, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, marketingu, logistyki, technologii i innowacyjności.
Absolwenci są przygotowani głównie do pracy w: małych, średnich ale i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się zagadnieniami inżynierii produkcji, innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
Absolwent studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) mogą kontynuować studia drugiego stopnia na przygotowanych w tym celu studiach II-go stopnia, których specjalności uzupełniają, zdobytą na studiach I-go stopnia, wiedzę i umiejętności.

 

 

specjalność - Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Specjalność zarządzanie systemami produkcyjnymi obejmuje trzy bloki programowe: zarządzanie organizacją i procesami, techniczne przygotowanie produkcji, kreowanie i rozwój małych przedsiębiorstw. Studenci tej specjalności zdobywają podstawową wiedzę z zakresu budowy i wytwarzania maszyn, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz informatyki, którą rozszerzają o umiejętności zarządzania procesami konstrukcyjnego, technologicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji, modelowania i optymalizacji procesów, a także systemów produkcyjnych oraz zarządzania małymi przedsiębiorstwami.

 

 

pozostałe kierunki i specjalności >>

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję