Strona: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia stacjonarne I stopnia

 

pozostałe kierunki i specjalności >>

 

specjalność -  Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem

Absolwenci tej specjalności otrzymują wiedzę z zakresu problematyki analizy, projektowania i implementacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, nabywają umiejętności z podstaw inżynierii oprogramowania (poznają istniejące metody strukturalne i obiektowe projektowania systemów, CASE narzędzia – komputerowo wspomaganej inżynierii oprogramowania oraz tworzenia baz danych w MS Access i Oracle, mySQL). W trakcie studiów studenci zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy i obsługi sieci komputerowych, administrowania serwerami sieciowymi oraz zastosowań nowoczesnych technologii internetowych do tworzenia aplikacji w sieci WEB (w tym tworzenie portali internetowych z zastosowaniem języków PHP, Java), jak również poznają podstawy budowy i umiejętności obsługi i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP II i ERP. Specjaliści z zakresu informatyki stosowanej, inżynierii oprogramowania systemów informacyjnych i metod integracji z Internetem są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

 

specjalność - Systemy Zapewnienia Jakości Produkcji

Specjalność Systemy Zapewnienia Jakości Produkcji to w dzisiejszej rzeczywistości bardzo wartościowa specjalność. Absolwenci tej specjalności, uzyskują wiedzę z zakresu współczesnego zarządzania przedsiębiorstwami, a w tym systemowego zarządzania jakością (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 13845 itp.), środowiskiem (CP, ISO 14001, EMAS, itp) i bhp (PN-N-18001, OHSAS, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000 itp.).
Przedmioty prowadzone na tej specjalności zapoznają studentów z kluczowymi dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw problemami jak: zarządzanie procesami, zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, bhp, minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko, recykling, procesami opracowywania nowych technologii, modernizacji istniejących, posługiwanie się różnymi metodami i narzędziami umożliwiającymi doskonalenie procesów, wyrobów, personelu, sposobów zarządzania, a także posługiwania się różnorodnymi systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem, produkcją, procesami, technologią, wyrobami itp. Wiedza ta będzie szczególnie przydatna w pracy nad lub w ramach systemami zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskowego, bhp czy zintegrowanych systemów zarządzania organizacjami.
Dodatkowo absolwent tej specjalności zdobędzie umiejętności menadżerskie oraz umiejętności rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii produkcji, w tym: doboru, szkolenia i zarządzania personelem, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, marketingu, logistyki, technologii i innowacyjności.
Absolwenci są przygotowani głównie do pracy w: małych, średnich ale i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się zagadnieniami inżynierii produkcji, innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
Absolwent studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) mogą kontynuować studia drugiego stopnia na przygotowanych w tym celu studiach II-go stopnia, których specjalności uzupełniają, zdobytą na studiach I-go stopnia, wiedzę i umiejętności.

 

 

specjalność - Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Głównym celem studiów na specjalności Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi jest uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera, dostosowanego do potrzeb organizacji działających w warunkach gospodarki wolnorynkowej.  Połączenie aktualnej wiedzy inżynierskiej z zakresu technologii i organizacji produkcji z wiedzą biznesowo-administracyjną pozwala na uzyskanie odpowiedniej wiedzy jak i zdolności praktycznych możliwych do wykorzystania w szerokim obszarze produkcji. Specjalność daje możliwość poznania zasad dotyczących przepływu zasobów rzeczowych, finansowych i informacyjnych, nabycia umiejętności zarządzania zasobami produkcyjnymi.

Szczególny nacisk kierowany jest na następujące obszary: planowanie produkcji, harmonogramowanie i sterowanie produkcją; projektowanie i kontrola systemów transportu materiałów, logistyka i magazynowanie, wykorzystanie profesjonalnych narzędzi informatycznych w różnych obszarach organizacyjnych a przede wszystkim, w obszarach planowania i realizacji produkcji.

Akcentowane zagadnienia, znajdują zastosowanie się w różnego rodzaju środowiskach produkcyjnych i łańcucha dostaw na całym świecie: przemysł lotniczy, motoryzacyjny, elektroniczny, materiałach medycznych, farmaceutykach, komponentach systemów energetycznych, itp.

Jednym z głównych efektów kształcenia na specjalności jest nabycie wiedzy która będzie wykorzystywana w optymalizacji przepływu materiałów, poprawiając jakość produktu końcowego przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Absolwenci specjalności są angażowani przede wszystkim w obszarach związanych z szeroko pojętym zarzadzaniem systemami produkcyjnymi.

W trakcie realizacji programu specjalności studenci poznają możliwości zastosowania profesjonalnych narzędzi informatycznych.

Są to m.in. systemy SAP ERP, SAP S/4HANA (moduły PP - Production Planning, MM - Materials Management, QM – Quality Management), SAP MII (jeden z elementów systemów Industry 4.0),  Qguar WMS Pro (Warehouse Management System Pro), Preactor APS (Zaawansowane Harmonogramowanie Produkcji)

Dodatkowo studenci mogą uzyskać certyfikaty potwierdzające znajomość w/w systemów.

Jako partnerzy organizacji SAP University Alliance UCC, która wspiera  program praktycznego jak i zorientowanego na rozwój kształcenia, studenci specjalności będą mogli bezpłatnie korzystać z zasobów portalu SAP Learning Hub.

Bezpłatny dostęp do specjalnych treści szkoleniowych, pozwoli rozwijać umiejętności w zakresie oprogramowania SAP i przygotować do certyfikacji  - SAP Global Certification (CERS01).

W dobie globalnej cyfryzacji przemysłu (Industry 4.0) znajomość specjalistycznych  narzędzi informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu produkcją,  m.in. SAP S/4HANA będącym niekwestionowanym liderem oprogramowania biznesowego ERP, daje znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

 

Możliwe do uzyskania certyfikaty i zaświadczenia

 

SAP ERP

sap.png

Qguar WMS Pro

qguar.png

PREACTOR APS

 cert_preactor.jpg

 

pozostałe kierunki i specjalności >>

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję