Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – studia stacjonarne I stopnia

 

pozostałe kierunki i specjalności >>

 

specjalność - Alternatywne Źródła i Przetwarzanie Energii

Absolwenci specjalności będą przygotowani do wypełniania podstawowych inżynierskich zadań produkcyjnych oraz do formułowania, analizowania i rozwiązywania problemów technicznych w zakresie technologii, konstrukcji i eksploatacji urządzeń w:

 • energetyce zawodowej,
 • hutnictwie,
 • gazownictwie,
 • instytucjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska
 • oraz w odpowiadających im organach administracji terenowej i państwowej.

Absolwenci specjalności będą podejmować pracę w biurach projektowych oraz zakładach pracy zajmujących się instalacjami do przetwarzania i odzyskiwania energii oraz wykorzystywania różnych źródeł energii odnawialnej:

 • słonecznej,
 • wiatrowej,
 • geotermalnej,
 • wodnej,
 • biomasy, śmieci i ścieków do produkcji: energii cieplnej, gazu palnego i nawozu.

Ponadto absolwenci będą zaznajomieni z uwarunkowaniami prawnymi, dotyczącymi: wykorzystywania źródeł energii oraz ekologicznych skutków przedsięwzięć.

prezentacja

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zakładu Termodynamiki.

 

specjalność - Komputerowo Wspomagane Wytwarzanie

 

 

specjalność - Pojazdy Samochodowe

Studenci tej specjalności kształcą się przez sześć semestrów w zakresie przedmiotów podstawowych i ogólnotechnicznych (wspólnie ze specjalnością Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych), a po sem. VIII mają możliwość wyboru kierunku dyplomowania:

 • Diagnostyka samochodów,
 • Samochody,
 • Silniki spalinowe.

Studenci tej specjalności otrzymują wszechstronne przygotowanie z zakresu konstrukcji, technologii wytwarzania i eksploatacji pojazdów samochodowych i silników spalinowych. Zasadniczy nacisk jest położony na opanowanie nowoczesnych metod konstrukcyjnych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, poznanie głównych technologii i systemów produkcji zmniejszających straty materiałowe i podwyższających jakość wyrobów oraz zwiększających trwałość i niezawodność pojazdów w procesie eksploatacji. Absolwenci są przygotowani do pracy w produkcji, w zapleczu handlowo-obsługowym przemysłu motoryzacyjnego oraz w instytucjach naukowych i wyższych uczelniach technicznych.

 

 

specjalność - Programowanie i Automatyzacja Obróbki

Studenci specjalności nabywają gruntowne umiejętności z zakresu programowania maszyn technologicznych CNC. Absolwenci tej specjalności dzięki dobremu przygotowaniu i znajomości szeregu programów, np. EdgeCAM, Mastercam, Unigraphics i Catia znajdują zatrudnienie w wielu zakładach przemysłowych wykorzystujących maszyny CNC i różnorodne techniki CAD/CAM w wytwarzaniu wyrobów.

prezentacja1

prezentacja2

 

specjalność - Napędy Mechaniczne

Absolwenci specjalności dysponują rozszerzoną i nowoczesną wiedzą, dotyczącą projektowania zespołów napędowych (w tym lotniczych) oraz są merytorycznie przygotowani do rozwiązywania problemów, jakie pojawiają się przy projektowaniu i modernizacji układów napędowych. Program studiów przewiduje szeroki zakres kształcenia związanego z przekładniami mechanicznymi wraz z zagadnieniami szczegółowymi, koniecznymi do prawidłowego decydowania o postaci konstrukcyjnej projektowanego zespołu. Wiedza teoretyczna jest praktycznie zweryfikowana przez zajęcia w Laboratorium Badań Kół Zębatych.

Duży nacisk jest położony na projektowanie zarówno konstrukcji jak i technologii elementów przeniesienia napędu oraz na umiejętność modelowania zagadnień związanych z oceną pracy przekładni (ślady współpracy bez obciążenia i pod obciążeniem, dokładność kinematyczna) i projektowaniem procesów technologicznych. W oparciu o specjalistyczne, nowoczesne oprogramowanie do kompleksowego projektowania przekładni KimoS, umożliwiające symulacje technologii, a także współpracy zazębień, studenci przygotowują się do samodzielnej pracy na stanowiskach konstruktorów i technologów.

Znaczna część zajęć w semestrze 3 odbywa się z wykorzystaniem wyposażenia Laboratorium Badań Kół Zębatych KKM, gdzie studenci zapoznają się praktycznie z zagadnieniami dotyczącymi szlifowania uzębień, pomiarów współrzędnościowych kół zębatych oraz badań stanowiskowych przekładni walcowych i kątowych. Kształcenie w laboratorium dotyczy przede wszystkim przekładni lotniczych, stawiających konstruktorowi najwyższe wymagania w zakresie jakości pracy. Zdobyta wiedza może być efektywnie wykorzystana w każdej branży, zajmującej się napędami mechanicznymi.

prezentacja

pozostałe kierunki i specjalności >>

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję