Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Katedra Przeróbki Plastycznej

Oferta badawczo-usługowa

13-01-2021 r.
Nazwa aparatury Możliwości badawcze Osoba do kontaktu
 Katedra Przeróbki Plastycznej
Spektrometr FTIR (Nicolet iS10) z przystawką diamentową Przeznaczony do szybkiej identyfikacji tworzyw sztucznych oraz innych substancji poprzez porównanie widma badanej próbki z biblioteką widm. Wiesław Frącz Tel. 17 865 1714
 
Mikroskop optyczny (Nikon LV-100D) z kamerą cyfrową Nikon Ds-Fi1-U2 i oprogramowaniem do badań strukturalnych
Badania strukturalne wyrobów z tworzyw sztucznych. Oprogramowanie NIS-BR umożliwia rejestrację obserwacji, zapewniając równocześnie: automatyczne pomiary, analizy procentowe, pomiary ręczne stereologiczne itp. oraz pozwala składać obrazy wielkoformatowe, nie mieszczące się w polu widzenia danego obiektywu przy zachowaniu wszystkich parametrów optycznych zapewniając głębię ostrości badanego obszaru. Mikroskop wyposażono w obiektywy 5x, 10x, 20x, 50x, 100x i okular 10x.
Urządzenie wyposażono w mikrotom ręczny (Leica RM 2125RT) do przygotowywania próbek o grubości min. 0,5mm.
Wiesław Frącz Tel. 17 865 1714
Mikroskop warsztatowy pomiarowy (Nikon MM 800) Wielkość stolika pomiarowego 250 x 150 mm, dokładność pomiaru 3mm+L/50mm. Cyfrowy odczyt wartości pomiarów wzdłuż osi X, Y i Z. Dołączone oprogramowanie Nikon E-MAX komputerowe umożliwia m.in. detekcję krawędzi, pomiary łuków, okręgów itp. oraz automatyzację dla pomiarów cyklicznych. Istnieje możliwość edycji zapisanego obrazu. Wiesław Frącz Tel. 17 865 1714
Kalorymetr skaningowy DSC (model Q-2000) do analizy tworzyw sztucznych Możliwości:
 • oznaczanie przemian fazowych występujących w tworzywach, w tym: przejścia szklistego, topnienia, krystalizacji, sieciowania, początku rozkładu,
 • identyfikacja rodzaju tworzywa i dodatków na podstawie temperatury topnienia,
 • oznaczenie stopnia krystaliczności i stopnia usieciowania.
Urządzenie wyposażone jest w przystawkę chłodzącą dla tworzyw o ujemnej temperaturze zeszklenia, a także posiada zamknięty układ chłodzenia pozwalający na wykonanie badań w zakresie temperatur: -90 do 550 0C.
Wyposażeniem urządzenia jest prasa do zagniatania tygli.
Wiesław Frącz Tel. 17 865 1714
System ARGUS do analizy odkształceń Możliwość analizy odkształceń wyrobów z płyt formowanych z tworzyw sztucznych i kompozytów metalowo-polimerowych, a także z blach.
Oprogramowanie zapewnia:
 • pomiar odkształceń w układzie 3D,
 • możliwość konstruowania krzywych odkształcalności granicznej,
 • dokładność pomiaru odkształceń - min. 1,5% odkształcenia.
Oprogramowanie umożliwia wizualizację rozkładu odkształceń i naprężeń, również wzdłuż wybranych kierunków, a także porównywanie zmierzonych odkształceń w analizowanych wyrobach z wynikami analiz numerycznych i modelami CAD tychże wyrobów, pozwalając tym samym określić różnice geometryczne.
Wiesław Frącz
 
Tomasz Trzepieciński
Tel. 17 865 1714
Komora do przyśpieszonych badań starzeniowych (Q-Lab) do tworzyw sztucznych z wyposażeniem
Urządzenie posiada:
 • mikroprocesorowy kontroler, programowanie i automatyczną kontrolę natężenia promieniowania i temperatury powierzchniowej czarnego wzorca,
 • źródło światła: chłodzony powietrzem palnik ksenonowy o mocy 2200 W.
Zapewnia:
 • ciągłą regulację natężenia światła w zakresie widmowym 300 do 800 nm,
 • pomiar i kontrola natężenia światła,
 • pomiar i wyświetlanie temperatury powietrza w komorze roboczej.
Wyposażenie komory:
 • filtr światła umożliwiający symulację warunków eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń,
 • filtr światła umożliwiający symulację naturalnego światła słońca,
 • filtr światła do symulacji światła zza szyby okiennej,
 • program do rejestracji i archiwizacji danych,
 • miernik natężenia promieniowania w zakresie 300 do 800 nm.
Konstrukcja komory roboczej zapewnia jednorodny rozkład promieniowania na próbkach.
Wiesław Frącz
Tel. 17 865 1714
Ekstruzjometr do badań reologicznych tworzyw sztucznych z wyposażeniem do wytłaczania wstęg oraz produkcji granulatu.
Urządzenie umożliwia wytworzenie granulatu z tworzyw sztucznych lub kompozytów polimerowych oraz pomiar parametrów przetwórczych i reologicznych w trakcie procesu wytłaczania. Wyposażenie stanowiska badawczego umożliwia także wykonywanie próbek badawczych w postaci wstęg. Urządzenie składa się z:
 • wytłaczarki jedno-ślimakowej o średnicy ślimaka 20 mm (L/D = 25),
 • głowicy reologicznej,
 • mobilnego granulatora o temperaturze pracy do 450 0C,
 • wanny chłodzącej oraz głowicy do wytłaczania wstęgi,
 • a także komputera z oprogramowaniem do analizy parametrów przetwórczych i reologicznych
Wiesław Frącz
Tel. 17 865 1714
System PRIAMUS® do kontroli i monitorowania parametrów przetwórczych w formie wtryskowej
System umożliwia pomiar parametrów przetwórczych: ciśnienia oraz temperatury w gniazdach formy wtryskowej. Oprogramowanie, wraz z dołączonym panelem sterującym, zapewnia wizualizację aktualnej wartości w/w parametrów w postaci wykresów zmian w gniazdach formy wtryskowej; równocześnie umożliwia automatyczne przełączanie trybu pracy wtryskarki.
Wiesław Frącz
Tel. 17 865 1714
Komora temperaturowa do maszyny wytrzymałościowej wraz z dewarem
Komora zapewnia:
 • realizację testów wytrzymałościowych tworzyw sztucznych w zakresie temperatury –80 do 250 0C,
 • możliwość używania ekstensometrów dotykowych w trakcie badania,
 • możliwość długodystansowego pomiaru odkształceń na drodze roboczej ok. 600 mm,
 • możliwość precyzyjnego niezależnego od maszyny wytrzymałościowej nagrzewania/chłodzenia próbek.
Komora chłodzona jest ciekłym azotem LN2 z dewaru.
Wiesław Frącz
Tel. 17 865 1714
Plastometr Ceast MFT 7024 do wyznaczania wskaźników technologicznych MFR i MVR tworzyw sztucznych Pomiarmasowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia wg norm: EN-ISO 1133, DIN ISO 11333, ASTM D1238, BS 2782 w zakresie temperatur: +30 ¸ 4000C
Wiesław Frącz
Tel. 17 865 1714
Młot udarowy 5.5 J (Ceast 9050) do badań tworzyw sztucznych
Urządzenie umożliwia realizację testów udarnościowych wg metody Charpy oraz rozciągania udarowego wg Izooda:
 • zakres energii zniszczenia: 0,5¸5,5 J,
 • rozdzielczość czujnika położenia: min. 0,075 stopnia,
 • możliwość zapisania w pamięci wewnętrznej młota do 100 wyników testów.
Wiesław Frącz
Tel. 17 865 1714
Wtryskarka (Engel e-victory 200/50) z oprzyrządowaniem badawczym, w tym:
 1. dozymetr grawimetryczny (3-komponentowy),
 2. molekularna suszarka do tworzyw
 3. podajnik podciśnieniowy
Wtryskarka o sile zamykania 50T wyposażona została w ślimak do przetwórstwa szerokiej gamy tworzyw sztucznych oraz system sterowania o bardzo szerokich możliwościach nadzoru i opcji procesu wtryskiwania (m.in. SPC, profilowany wtrysk i docisk do maksymalnie15 przedziałów). Maszyna może być wykorzystywana do przygotowywania próbek do badań przy różnych, wysoce powtarzalnych parametrach procesu wtryskiwania oraz wytwarzania różnych wyrobów (ograniczenia jedynie gabarytowe). Wyposażenie maszyny umożliwia wykonywanie wyrobów najwyższej jakości, także trudnych technologicznie do wykonania.
Wiesław Frącz
Tel. 17 865 1714
Twardościomierz Zwick 3106    Urządzenie umożliwia wykonanie badań twardości zgodnie z DIN ISO 2039-1 (metoda Brinella) oraz realizację badań twardości wg metody Rockwella- (dla skali, L, M, P) Urządzenie zapewnia między innymi cyfrowy odczyt wyników oraz umożliwia obróbkę statystyczną serii wyników.
Wiesław Frącz
Tel. 17 865 1714
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa (Zwick Allround Z030) z oprzyrządowaniem badawczym
Maszyna wyposażona została m.in. w:
 • głowice siły 30 kN, 2.5 kN i 0.5kN,
 • uchwyty śrubowo klinowe 30 kN (do twardych tworzyw i metali),
 • uchwyty szczypcowe 2.5 kN (do elastomerów, gumy),
 • uchwyty śrubowe 2.5 kN (do miękkich tworzyw, folii, tekstyliów, itp.),
 • uchwyty śrubowe 200 N (do folii).
Wyposażenie maszyny umożliwia realizację testów:
 • zginania 3-punktowego ściskania,
 • pełzania tworzyw sztucznych, próby obciążeń cyklicznych.
Maszyna posiada automatyczny ekstensometr multiXtens z czujnikami do rozciągania (temp otoczenia i komora temp) oraz czujnik do zginania 3-punktowego (w temperaturze otoczenia). Dodatkowy czujnik odkształcenia umożliwia określenie współczynnika Poissona oraz wskaźników umocnienia odkształceniowego i anizotropii plastycznej blach (wartości r i n). Maszyna współpracuje z komorą temperaturową (specjalne długie macki ekstensometru do pomiarów wydłużenia) w zakresie temperatur -80 do 2500C.
Wiesław Frącz
Tel. 17 865 1714
Reometr kapilarny (Instron Ceast Smart RHeo 2000) Umożliwia realizację testów reologicznych zgodnie z ISO 11443, ASTM D3835 i równoważnych i zapewnia:
 • pomiary charakterystyki płynięcia i lepkości tworzyw sztucznych,
 • ocenę lepkości i sprężystości polimerów w stanie plastycznym,
 • komputerową rejestracje danych oraz analizę danych umożliwiającą interpolację wyników badań za pomocą: prawa potęgowego Ostwalda-deWaele, Cross, prawa potęgowego, równania Carreau-Yasudy - z uwzględnieniem poprawek Bagleya i Rabinowitscha oraz współczynnika temperaturowego Arrheniusa w zakresie warunków pracy:
 • temperatura: (60 do 400) 0C,
 • szybkości ścinania: 0,5 do 11500 s-1,
 • maksymalny nacisk tłoka 20 kN.
Oprogramowanie umożliwia wykonywanie testów przy stałej prędkości przesuwu tłoka oraz stałej szybkości ścinania. Urządzenie posiada również możliwość wyznaczania charakterystyki pvT.
Wiesław Frącz
Tel. 17 865 1714
Prasa hydrauliczna 500T przeciwbieżna
Prasa posiada:
 • pojemnik o średnicy D = 100 mm i długości L= 500 mm (możliwość wymiany pojemnika na mniejszy wymiar średnicy np. 60 mm),
 • uniwersalny węzeł matrycowy umożliwiający łatwą wymianę matryc,
 • system nagrzewania pojemnika do temperatury 450 0C,
 • regulowaną prędkość ruchu stempla do maksymalnej prędkości przesuwu v = 50 mm/s.
Oprogramowanie prasy umożliwia rejestrację siły nacisku, ciśnienia w cylindrze, przemieszczenia tłoka oraz temperatury wlewka.
Wyposażenie dodatkowe: piec komorowy o wymiarach 250x250x400 mm.
Wojciech Bieniasz
 Tel. 17 865 1513

Do góry

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję