Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu

Oferta badawczo-usługowa

13-01-2021 r.
Nazwa aparatury Możliwości badawcze Osoba do kontaktu
Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Stanowisko badawcze silnika spalinowego z hamulcem dyna­­micznym Dynas 2 firmy Schenck Pomiar parametrów operacyjnych sil­ników o mocy do 220 kW i prędkości obrotowej do 9000 obr/min Adam Ustrzycki (17) 865 15 31
Stanowisko badawcze silnika spalinowego z hamulcem D630-e firmy Schenck Pomiar parametrów operacyjnych silników o mocy do 630 KM i prędkości obrotowej do 3000 obr/min Adam Ustrzycki (17) 865 15 31
System do pomiaru przepływu mediów w silnikach spalinowych o mocy do 500 kW
System umożliwia pomiar:
 • strumienia powietrza w zakresie 0–2400 kg/h,
 • natężenia przepływu paliw płynnych (benzyna, olej napędowy, biopaliwa) w zakresie 0–125 kg/h,
 • natężenia przepływu paliw gazowych w zakresie 0...100 kg/h
Adam Ustrzycki (17) 865 15 31
System do analizy spalin silnika firmy Pierburg (CLD PM2000, FID        
Pomiar stężenia w spalinach:
-   tlenków azotu (NOx i NO) w zakresie 0-10000 ppm,
węglowodorów (HC) w zakresie 0-20000 ppm
Paweł Woś
(17) 865 13 55
Separator cząstek stałych PTP 2000 firmy Pierburg Pomiar emisji godzinowej i jednostkowej cząstek stałych w spalinach silnika 
Paweł Woś
(17) 865 13 55
Stanowisko do badań wizualizacyjnych AVL Visioscope
System umożliwia:
 • bezpo­średnią rejestrację procesów przebiegu spalania i wtrysku paliwa w silniku spalinowym,
 • pomiar przestrzennego rozkładu temperatur w płomieniu dyfuzyjnym,
 • określenie koncentracji sadzy w płomieniu.
Hubert Kuszewski
(17) 865 15 82
Stanowisko badawcze układów wtryskowych silników wysokoprężnych z elektroni­cznym pomiarem dawki EPS‑815 firmy Bosch Badania układów wtryskowych Common Rail przy zastoso­waniu różnego rodzaju paliw
Adam Ustrzycki
(17) 865 15 31
System pomiaru parametrów fizyko-chemicznych i jakościowych paliw ciekłych i gazowych
System pomiarowy umożliwia precyzyjny pomiar wielu para­metrów paliw ciekłych
(i w pewnym zakresie gazowych), w szcze­gólności tych, które są normatywne. Badania, które można prowadzić z wykorzy­staniem systemu to:
 • określanie składu frakcyjnego paliwa,
 • pomiar prężności par paliwa,
 • oznaczanie temperatury zapłonu paliw,
 • oznaczanie temperatury zapłonu paliw metodą Pensky-Martens,
 • pomiar wartości opałowej paliw ciekłych i stałych,
 • pomiar lepkości kinematycznej paliw w zakresie 2 – 30 mm2/s,
 • określanie indeksu cetanowego i liczby cetanowej przy zastosowaniu spektrofotometrycznej analizy widmowej w bliskiej podczerwieni,
 • określanie zawartości w ON i paliwie lotniczym (w wybranym zakresie): FAME, związków aromatycznych, naftalenów, aromatów wielopierście­niowych, wysokości niekopcącego płomienia,
 • dokładny pomiar gęstości paliwa,
 • analiza składników LPG z wykorzystaniem chromatografu,
 • -   określanie zawartości wody w paliwach,
 • oznaczanie liczby cetanowej paliw ze średnich destylatów przez ich spalanie w komorze o stałej objętości.
Hubert Kuszewski
(17) 865 15 82
System badań właściwości tribologicznych i korozyjnych środków smarowych i paliw
System umożliwia:
 • badania właściwości tribolo­gi­cznych w warunkach ruchu po­suwisto-zwrotnego o wyso­kiej częstotliwości HFRR (High -Frequency Reciprocating Rig),
 • badania właściwości tribolo­­gi­cznych w czterokulowym węźle tarcia,
 • oznaczanie zawartości siarki w paliwach i smarach,
 • oznaczanie zawartości wody w paliwach metodą kulometryczną,
 • badania korodującego działania paliw na miedź,
 • kondycjonowanie próbek w różnych warunkach temperatury i wilgotności.
Paweł Woś
(17) 865 13 55
System do indykowania silników spalinowych i aparatury wtryskowej AVL Indimodul 621 System umożliwia pomiar:
 • ciśnienia w komorze spalania silnika do 15 MPa,
 • wzniosu zaworów,
 • ciśnienia w układzie wtryskowym do 300 MPa,
 • podciśnienia w układzie dolotowym
 • napięciowych i prądowych przebiegów sterujących.
Adam Ustrzycki (17) 865 15 31
 
System do pomiaru prędkości i przyspieszeń na jadącym samochodzie DATRON LS2   
 
System umożliwia pomiar:
 • prędkości samochodu - do 260 km/h,
 • przyspieszenia samochodu,
 • opóźnienia samochodu,
 • drogi hamowania,
 • czasu i drogi rozpędzania samochodu,
 • drogi wybiegu samochodu.
Artur Jaworski
ajaworsk@prz.edu.pl
(17) 865 15 06
 
Stanowisko badań technicznych pojazdów samochodowych Stanowisko umożliwia:
 • wstępną i dokładną kontrolę geometrii ustawienia kół jezdnych,
 • pomiar skuteczności tłumienia drgań w zawieszeniu,
 • pomiar sił hamowania na kołach jezdnych,
 • pomiar opóźnienia przy hamowaniu w warunkach ruchu drogowego,
 • kontrolę luzów w zawieszeniu kół i układzie kierowniczym
 • pomiar zawartości CO, CO2, CnHm, O2 w spalinach i obliczanie wsp. nadmiaru powietrza λ,
 • pomiar zadymienia spalin,
 • diagnostykę poprzez złącze OBDII/EOBD,
 • pomiar światłości i ustawienia świateł,
 • pomiar wsp. przepuszczalności szyb,
 • kontrolę złącza elektrycznego pojazd-przyczepa.
 
Paweł Woś
(17) 865 13 55

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję