Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia niestacjonarne II stopnia

 

pozostałe kierunki i specjalności >>

 

specjalność -  Ekologia Produkcji

 

Studenci tej specjalności nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu oceny cyklu życia wyrobów LCA, proekologicznego projektowania wyrobów, najlepszych dostępnych technik BAT, alternatywnych źródeł energii, gospodarki odpadami i emisjami oraz recyklingu, które umożliwiają skuteczne wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju w produkcji przemysłowej.

 

specjalność - Nowoczesne Metody Zarządzania Produkcją

Absolwenci tej specjalności uzyskują wiedzę z zakresu zarządzania produkcją odchudzoną (Lean Manufacturing), zarządzania łańcuchem dostaw oraz pracy zespołowej. Nabywają umiejętności stosowania narzędzi odchudzania produkcji, metod statystycznych wspomagających zarządzanie produkcją oraz rozwiązywania problemów metodą 6 sigma, które pozwalają eliminować marnotrawstwo i ograniczać zmienność w procesach produkcyjnych.

 

specjalność - Nowoczesne Technologie Informacyjno Komunikacyjne w Przedsiębiorstwie

Dlaczego warto wybrać tę specjalność?

Obecnie istnieje bardzo duże i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy zadbają, aby firmowe technologie informacyjno-komunikacyjne były wykorzystywane w charakterze broni strategicznej, wspierając biznes w sposób pozwalający zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku.

Zarówno w regionie jak również w skali całego kraju firmy poszukują pracowników, którzy dobrze rozumieją potrzeby biznesu w zakresie systemów informatycznych, potrafią zaplanować wsparcie systemowe, zorganizować prace działu IT, oraz będą w stanie przeprowadzić negocjacje z dostawcami systemów lub usług informatycznych.

Specjalność „Nowoczesne Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w przedsiębiorstwie” wychodzi naprzeciw wymaganiom rynku pracy, przygotowując studentów pod kątem takich zawodów przyszłości jak: architekt informacji biznesowej, kierownik projektu informatycznego, specjalista ds. obecności firmy w Internecie (specjalista ds. e-commerce, e-marketingu, e-biznesu), czy menedżer ds. IT.

Profil absolwenta

Kluczowym atutem absolwentów specjalności „Nowoczesne Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w przedsiębiorstwie” jest ich interdyscyplinarne przygotowanie. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku absolwentów typowych kierunków informatycznych, nasi absolwenci posiadają zarówno wiedzę inżynierską i biznesową, uzyskaną na kierunku studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji, jak i specjalistyczne umiejętności w zakresie zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno‑komunikacyjnych. Tematyka zajęć prowadzonych w ramach specjalności obejmuje metody, techniki i narzędzia wspomagające m.in.:

 • modelowanie  i reinżynierię procesów biznesowych,
 • planowanie infrastruktury informatycznej,
 • wdrażanie strategii informatyzacji,
 • zarządzanie projektami oraz programami związanymi z przedsięwzięciami informatycznymi,
 • zarządzanie zasobami informacyjnymi firmy,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • procesy podejmowania decyzji (analizy, eksploracja i wizualizacja danych, symulacja),
 • analizę, projektowanie i realizację systemów informatycznych zarzadzania, zarówno tradycyjnych jak i tych bazujących na technologiach internetowych i multimedialnych.

Przygotowując program kształcenia dla specjalności, duży nacisk położono na wymiar praktyczny nabywanej wiedzy i umiejętności oraz ich atrakcyjność rynkową. Wyróżniającym elementem jest włączenie do programu aktywizujących form zajęć, jak np. analiza studiów przypadków, sesje burzy mózgów, mapowanie myśli, czy praca grupowa. Ponadto na naszej specjalności zapewniamy:

 • oprogramowanie, które naprawdę warto poznać, ponieważ jest szeroko wykorzystywane przez firmy o różnej wielkości i specyfice działalności,
 • nowoczesne treści przedmiotów wzbogacone o certyfikowane materiały szkoleniowe firmy Microsoft,
 • kursy w formie Distance Learning, pozwalające na naukę w dowolnym miejscu i w odpowiednim dla siebie tempie.

Wartość dodana jest również związana z zajęciami w zakresie bardzo aktualnych obecnie obszarów dotyczących obecności firmy w Internecie tj. reklama i promocja on-line oraz projektowanie elektronicznych rynków wspierających transakcje handlowe, współpracę z partnerami biznesowymi, wymianę informacji oraz transfer wiedzy i know-how w ramach łańcucha gospodarczego.

Możliwości zatrudnienia

Osób z profilem wykształcenia zdobytym na naszej specjalności potrzebuje właściwie każda firma, która dysponuje systemami informatycznymi i chce, żeby efektywnie wspierały one jej cele biznesowe. Wiadomo, że systemy informatyczne stanowią ważny element infrastruktury większości działających obecnie przedsiębiorstw i organizacji. W związku z tym nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych branżach oraz firmach o różnej specyfice i wielkości. Są to zarówno firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania, jak również duże przedsiębiorstwa produkcyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa usługowo-handlowe, firmy związane z bankowością i finansami, oraz organizacje administracji państwowej i samorządowej.

Utrzymujemy kontakt z naszymi absolwentami i dlatego też możemy śmiało stwierdzić, że jest bardzo dużo osób, które po ukończeniu naszej specjalności znajdują interesujące i rozwojowe miejsca pracy.

 

 

specjalność - Automatyzacja Produkcji

 

pozostałe kierunki i specjalności >>

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję