Transport

Kierunek Transport – studia niestacjonarne I stopnia

 

pozostałe kierunki i specjalności >>

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

 

Transport towarzyszy wszelkiej działalności człowieka od wielu wieków. Wraz z rozwojem życia społecznego ludzi i równolegle przebiegającym rozwojem techniki, formy i zakres działalności transportowej ulegały gwałtownym przeobrażeniom i ekspansji. Uwidacznia się to szczególnie wyraźnie w dobie obecnych przemian, których jesteśmy naocznymi świadkami. Nowoczesne systemy produkcji bezmagazynowej, globalizacja gospodarki światowej i rynków, niespotykane dotąd na tak wielką skalę zjawisko "outsourcingu" (tj. lokowania produkcji w rejonach o niższych wskaźnikach kosztochłonności), migracje zarobkowe ludności, czy wreszcie ogromny wzrost ruchu turystycznego - oto niektóre tylko czynniki oddziaływujące na wewnętrzne i międzynarodowe systemy transportowe w Europie i na świecie, powodując lawinowy przyrost przewożonej masy towarowej oraz liczby transportowanych osób. Ma to z kolei bezpośrednie przełożenie na rozwój techniczny i organizacyjny supra- i infrastruktury transportowej, jak i samych technologii przewozowych. Biorąc pod uwagę, że z transportu korzystają wszystkie gałęzie gospodarki narodowej w sposób coraz bardziej intensywny, należy sądzić, że dalszy rozwój transportu będzie następował bardzo dynamicznie. Już o obecnej skali tego procesu świadczy ogromny wzrost zainteresowania problematyką współczesnego transportu, zarówno ze strony beneficjentów, jak i dostawców usług transportowych.

Ten dynamiczny rozwój jednej z podstawowych gałęzi gospodarki, jaką jest transport, generuje proporcjonalny wzrost zapotrzebowania na wykształconą kadrę, zarówno w obszarze eksploatacji i konstrukcji środków oraz infrastruktury transportu, jak i w szeroko pojętej sferze organizacji oraz zarządzania systemami i procesami transportowymi obejmującymi również logistykę.

Przez Polskę przebiegają 4 europejskie korytarze transportowe, z których III (wg numeracji UE) łączy poprzez sieć autostrad następujące duże ośrodki miejskie, w których są lub będą zlokalizowane duże centra logistyczne: Bruksela-Drezno-Wrocław-Kraków-Rzeszów-Lwów-Kijów (z odgałęzieniem Wrocław-Berlin). Wymaga to wyszkolenia wyspecjalizowanej kadry w dyscyplinie Transport. Szczególnie dotyczy to zapotrzebowania dla Regionu Podkarpackiego, który jest granicznym dla Unii Europejskiej i przez który przechodzi transport samochodowy na Ukrainę oraz kraje bałkańskie i do bliskowschodniej Azji. Wymaga to dodatkowo skoordynowanych działań służb transportowych, celnych i granicznych. Stąd też zapotrzebowanie na absolwentów tej dyscypliny, o wysokich kwalifikacjach, jest niezbędne i staje się pilną koniecznością.

Prowadzone na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa badania naukowe mają ścisły związek z procesem dydaktycznym i wpływają zasadniczo na podniesienie jego jakości. Są podstawą rozwoju kadry akademickiej i zapewniają jej kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz współczesną literaturą fachową. Stąd możliwe jest prowadzenie procesu dydaktycznego na wysokim poziomie a także wprowadzanie do niego treści zawierających najnowsze osiągnięcia powiązane z kierunkami kształcenia. Realizacja prac badawczych wymaga specjalistycznej aparatury oraz nowocześnie wyposażonych laboratoriów, którymi dysponuje Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Umożliwia to zapoznanie studentów w procesie dydaktycznym z różnymi metodami badawczymi i eksperymentalnymi - bardzo ważnym elementem kształcenia. Istotne jest również uczestniczenie wyróżniających się studentów w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w KSSiT oraz w ramach działalności kół naukowych.

 

pozostałe kierunki i specjalności >>

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję