Strona: Koło Naukowe Inżynierii Zarządzania / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Koło Naukowe Inżynierii Zarządzania

2021-09-27
, red. Ryszard Perłowski

iz.png

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Zarządzania

 

Data rejestracji Koła: 18.04.2000 r.

Obszar działalności: Zagadnienia związane z jakością, systemami zarządzania, inżynierią produkcji i logistyką.

Opiekun Koła: dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz, app@prz.edu.pl

Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Celem działalności tego koła naukowego jest poszerzanie wiedzy członków Koła głównie w zakresie systemowego zarządzania jakością (ISO 9001), systemowego zarządzania środowiskowego (ISO 14001) i systemowego zarządzania bhp (ISO 45001), logistyki i ogólnie pojętej inżynierii produkcji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana działalnością w naszym kole naukowym skontaktuj się z opiekunem koła:

 

Działalność:

Członkowie koła organizują m.in.:

 1. wyjścia/wyjazdy studyjne. Przykładem mogą być odwiedzone przedsiębiorstwa: Zelmer, Marma Polskie Folie, Pratt Whitney Rzeszów, Efekt Plus, Agmar, SPEEDPOL, RES-ALMET, Goodrich KROSNO Sp. z o.o., Hispano-Suiza Polska p. z o.o., ERKADO, WORD Rzeszów, Sanofi, Ekorn Sp. z o. o. , Admill Sp. z o. o., Poldruk,  Auto – Styl, MAM, ARGUS, Autosan, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, czy Targi Poznańskie.
 2. spotkania i dyskusje z pracownikami uczelni,
 3. spotkania z aktywnymi studentami,
 4. spotkania z przedstawicielami organizacji. np.:
  • Prezesem QMRP,
  • Panią Pełnomocnik ds. SZJ w Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego.
  • Panią Pełnomocnik ds. Systemu Jakości z DARCO SA.
  • Panią Dyrektor Efekt Plus.
  • Pełnomocnikiem ds. Systemu zarządzania jakością w firmie Agrohurt SA nt. Zarządzania jakością i HACCP;
  • Pełnomocnikiem ds. systemu zarządzania jakością w firmie AKAR nt. Zarządzania jakością.

 

Publikacje:

Członkowie koła opublikowali ok 100 artykułów. Przykładowe pozycje:

 

 1. Wykorzystanie internetu przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością. Materiały Konferencji „Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku”, s. 177 – 183, Zakopane 2000 r. [Pachołek A., Pacana A]
 2. Analiza ewolucji norm ISO serii 9000. Materiały Konferencji „Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku”, s. 199 – 205, Zakopane 2000 r. [Pierzchała A., Pacana A.]
 3. Badania świadomości jakościowej załogi Zakładu maszyn górniczych w Gorlicach. „II Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki”, s. 107-113, Jarosław 27-28.11.2000 [Strzelec K., Pacana A.]
 4. Analiza oceny pracowników w systemach jakości. „III Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki”, s. 59-65, Jarosław 19-20.11.2001 [Strzelec K., Pacana A]
 5. Analiza rynku pracy województwa podkarpackiego. Materiały Konferencji Naukowej „Terytorialne uwarunkowania i możliwości likwidacji negatywnych skutków bezrobocia”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu,2001.[ Tomasz Rysz, Strzelec Krzysztof, Pacana Andrzej]
 6. Synteza ilości wydanych certyfikatów na zgodność z wymaganiami norm ISO serii 9000. Materiały Konferencji naukowej nt.: Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty. Część III. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, s. 117 – 124, Warszawa 2002 [Fic B., Pacana A.]
 7. Systemy informatyczne - skuteczne narzędzie w rękach controllera. Materiały Konferencji naukowej nt.: Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty. Część II. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, s. 93- 101, Warszawa 2002 [Piechota R., Pacana A.]
 8. Analiza rynku pracy województwa podkarpackiego „Konferencja naukowa ,Terytorialne uwarunkowania i możliwości likwidacji negatywnych skutków bezrobocia”, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu; 5.12.2001 r. (nie ujęte w sprawozdaniu za 2001 rok, które opracowano 26.11.2001) [A. Pacana, T. Rysz, K. Strzelec]
 9. Podkarpacka Nagroda Jakości. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2001/2002, s. 211-219, OWPRz, Rzeszów 2003 [Fic B., Pacana A.]
 10. Istota i instrumenty logistyki zaopatrzenia. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2001/2002, s. 219-227, OWPRz, Rzeszów 2003 [Kulig M., Pacana A.]
 11. Zarządzanie środowiskiem w oparciu o wymagania rozporządzania rady europy 1836/93 – EMAS. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2001/2002, s. 227-233, OWPRz, Rzeszów 2003 [Madziar A., Pacana A.]
 12. Rola i znaczenie szkoleń w systemach zarządzania jakością. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2001/2002, s. 233-243, OWPRz, Rzeszów 2003 [Potoniec A., Pacana A.]
 13. Nowe normy serii ISO 9000:2000 – problemy i szanse związane z wdrożeniem. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2001/2002, s. 243-253, OWPRz, Rzeszów 2003 [Wawrzkowicz A., Pacana A.]
 14. SIECI RADIOWE - TECHNOLOGIA XX WIEKU. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2002/2003, Rzeszów 2004 [Michalska A., Pacana A.]
 15. SIX SIGMA jako filozofia jakościowego podejścia do przewodzenia przedsiębiorstwem. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2002/2003, Rzeszów 2004 [Olejarski D., Pacana A.]
 16. System ISO 9001:2000 w powiązaniu z systemem AQAP-120 oraz AS 9000 Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2002/2003, , Rzeszów 2004 [Niemiec K., Pacana A.]
 17. Analiza zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania EMAS. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2003/2004, s. 297 - 305, Rzeszów 2005 [Dąchór M., Pacana A.]
 18. Algorytm postępowania kandydatów na studia w Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2003/2004, s. 305 - 313, Rzeszów 2005 [Domańska M., Pacana A.]
 19. Analiza procesu transformacji systemu jakości w kierunku ISO 9001:2000 w KRUSZGEO S.A. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2003/2004, s. 313 - 323, Rzeszów 2005 [Drobiecka J., Pacana A.]
 20. System ekonomiczno – finansowy ProFINN 2000 i jego porównanie na bazie systemu Rachmistrz Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2003/2004, s. 323 - 331, Rzeszów 2005 [Kraczkowska M., Pacana A.]
 21. Analiza możliwości wdrożenia systemu jakości zgodnego z ISO 9001:2000 w „RES-ALMET sp. z o.o.” Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2003/2004, s. 331 - 341, Rzeszów 2005 [Łabudzki P., Pacana A.]
 22. Planowanie strategiczne z uwzględnieniem zarządzania jakością Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2003/2004, s. 341 - 347, Rzeszów 2005 [Woźna A., Naumowicz S., Pacana A.]
 23. Benchmarking – droga do sukcesu. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2004/2005, Rzeszów 2006 [Rzeźnik B.,]
 24. Koncepcja Lean Manufacturing-lekarstwo w przezwyciężaniu Muda. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2004/2005, Rzeszów 2006 [Szyszka. M.]
 25. Zarządzanie konfiguracją wyrobów obronnych i usług realizowanych na potrzeby NATO na podstawie norm AQAP. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2004/2005, Rzeszów 2006 [Skrok.I.]
 26. Analiza popularności systemów jakości zgodnych z ISO 9001:2000 oparta o ilość przyznanych certyfikatów. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2004/2005, Rzeszów 2006 [Wedman B.]
 27. Analiza wymagań nowego wydania normy PN- EN ISO 14001:2005 Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2004/2005, Rzeszów 2006 [Tadla T.]
 28. Analiza aktualnego Systemu Zarządzania Jakością pod kątem ISO 9001:2000 w firmie „Boema CE sp. z o.o.” Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2006/2007, s. 97-107, OWPRz, Rzeszów 2007 [Hadera.Hubert, Pacana A.]
 29. Samoocena przedsiębiorstwa oparta na sprawności działania Systemu Zarządzania Jakością. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2006/2007, s. 107-115, OWPRz, Rzeszów 2007 [Magdalena Łosowska, Pacana A.]
 30. CRM – informatyczne systemy wspomagające zarządzanie z klientem Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2006/2007, s. 97-107, OWPRz, Rzeszów 2007 [Łukasz Szuba, Pacana A.]
 31. Propozycja wykorzystania istoty i analizy kart kontrolnych do monitorowania postępów w nauczaniu Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2006/2007, s. 115-123, OWPRz, Rzeszów 2007 [Tomasz Tadla, Pacana A.]
 32. Propozycja wykorzystania diagramu Ishikawy. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2006/2007, s. 129-137, OWPRz, Rzeszów 2007 [Beata Wedman , Pacana A.]
 33. Systemy CRM - współczesne zarządzanie relacjami z klientem. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2007/2008, s. 163-169, OWPRz, Rzeszów 2008 [Rzeźnik A., Pacana A.]
 34. Projekt procedury Nadzoru nad zapisami zgodnej z normą ISO 9001:2000 dla „Instytucie Energetyki Oddziale Ceramiki CEREL” w Boguchwale Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2007/2008, s. 119-127, OWPRz, Rzeszów 2008 [Hadera H., Pacana A.]
 35. Analiza VSM dla procesu produkcji obejmy układu kierowniczego Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2007/2008, s. 147-155, OWPRz, Rzeszów 2008 [Rożniatowska-Lisak J., Pacana A.]
 36. Metodyka Mapowania Strumienia Wartości Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2007/2008, s. 155-163, OWPRz, Rzeszów 2008 [Rożniatowska Lisak J., Pacana A.]
 37. Nadzór nad dokumentami jako jeden z wymogów sprawnego działania Systemu Zarządzania Jakością, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2007/2008, s. 137-147, OWPRz, Rzeszów 2008 [Łosowska M., Pacana A.]
 38. Analiza wybranych procedur Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w „KRUSZGEO” S.A. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2007/2008, s. 169-176, OWPRz, Rzeszów 2008 [Worek E., Pacana A.]
 39. Analiza aktualnego sposobu zarządzania środowiskowego pod kątem spełnienia wymagań ISO 14001 dla firmy „Kruszgeo S.A.” Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2007/2008, s. 127-137, OWPRz, Rzeszów 2008 [Hubka S., Pacana A.]
 40. Czynnik ludzki i jego wpływ na organizację. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009, s. 7-13, OWPRz, Rzeszów 2009 [Ciećka A., Pacana A.]
 41. Filozofia i narzędzia ACE (Achieving Competitive Excellence) stosowane przez United Technologies w Pratt & Whitney WSK-PZL Rzeszów S.A. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009, s. 13-23, OWPRz, Rzeszów 2009 [Hadera H., Pacana A.]
 42. Projekt karty kontrolnej typu „u" dla procesu produkcji opon. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009, s. 23-27, OWPRz, Rzeszów 2009 [Kiełt Magdalena, Pacana A.]
 43. Statystyczna kontrola jakości procesu wytwarzania wyłączników z wykorzystaniem kart kontrolnych typu „p" i „np". Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009, s. 27-34, OWPRz, Rzeszów 2009 [Kiełt Małgorzata, Pacana A.]
 44. Japońska filozofia kaizen metodą zwiększenia produktywności i konkuren­
  cyjności przedsiębiorstw. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009, s. 35-43, OWPRz, Rzeszów 2009 [Łosowska M., Pacana A.]
 45. Statystyczna kontrola odbiorcza z wykorzystaniem dwustopniowego planu badania. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009, s. 43-51, OWPRz, Rzeszów 2009 [Ortyl K., Pacana A.]
 46. Wykorzystanie statystycznej kontroli odbiorczej na przykładzie produkcji nakrętek. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009, s. 51-57, OWPRz, Rzeszów 2009 [Paśko M., Pacana A.]
 47. Propozycja wdrożenia metody 5S na przykładzie biurka studenta. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009, s. 57-67, OWPRz, Rzeszów 2009 [Pryciak M., Pacana A.]
 48. Proces wdrażania i rejestracji organizacji w systemie EMAS. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009, s. 67-79, OWPRz, Rzeszów 2009 [Ryba A., Pacana A.]
 49. Optymalizajca organizacji produkcji w przemyśle farmaceutycznym – metoda SMED. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009, s. 79-89, OWPRz, Rzeszów 2009 [Zaborowski Marcin, Pacana A.]
 50. Określanie jakości i konkurencyjności na przykładzie młynków do kawy. Механика та iнформатика, III україно – полъсъка наукова конференція молодих вчених, Україна Хмелъницъкий, 28-30 квітня 2005 [Drobiecka J., Pacana A.]
 51. Produkcja masowa a Lean Production. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XIII международной научно – технической конференции. Том 5. s. 122 – 126, Донецк 2006 [Rzeźnik B.]
 52. Analiza metodyki certyfikacji procesów. Машиностроение и Τехносфера XXI Века. Сборник трудов XIII международной научно – технической конференции. Том 5. s. 126 – 130, Донецк 2006 [Wedman B. Tadla T.]
 53. TRIZ- jako narzędzie do kreatywnego rozwiązywania zagadnień innowacyjnych. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010, OWPRz, Rzeszów 2010 [Ciećka A., Pacana A.]
 54. Projektowanie i ocena kanałów dystrybucji Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010, OWPRz, Rzeszów 2010 [Kawka K., Pacana A.]
 55. Propozycja wykorzystania metody AHP do wyboru wyższej uczelni państwowej. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010, OWPRz, Rzeszów 2010 [Kiełt Magdalena., Pacana A.]
 56. Klasyfikacja materiałów przy użyciu analizy ABC na przykładzie soków owocowych. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010, OWPRz, Rzeszów 2010 [Kiełt Małgorzata, Pacana A.]
 57. Proces logistyczny źródłem usprawnień pracy szpitali. Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2008/2009, s. 35-43, OWPRz, Rzeszów 2009 [Krauz B., Pacana A.]
 58. Analiza niezgodności produktu i propozycja działań usprawniających z wykorzystaniem raportu A3, Zbornik zo VII. Medzinarodnej vedeckej konferencie, 27. november 2017, Bratislava. Proceedings of the 7th International Conference, November 27, 2017, Bratislava, Slovak Republic, Zilina: STRIX et SSZP, Edition ESE-39, ISBN 978-80-89753-16-1 [Siwiec D., Pacana A., Džuková J.] – Art.362
 59. Projekt ekomap dla systemu EMAS w zakładzie produkcyjnym Ekorn sp. Z o. O. , Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2015/2016, s. 101-111, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-176-4, Rzeszów 2018 [Kolanko A., Pacana A.] – Art.363
 60. Wpływ działań działu sprzedaży na wskaźnik zwrotu z inwestycji przedsiębiorstwa, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, s. 111-123, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-176-4, Rzeszów 2018 [Ozga A., Pacana A.] – Art.364
 61. Rola badań penetracyjnych w kontroli jakości tłoka do silnika wysokoprężnego, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, s. 123-129, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-176-4, Rzeszów 2018 [Czerwińska K., Pacana A.] – Art.365
 62. Analiza wstępna miejsca i roli logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, s. 129-137, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-176-4, Rzeszów 2018 [Zwolenik P., Pacana A.]
 63. 6) Siwiec D., Pacana A., Olejarz T., Hazard analysis and occupational risk assessment on the position roofer with using the method of Risk Score, w: Occupational health and safety at workplaces. Monograph. Red. Naukowa: A. Pacana, G. Ostasz, ISBN 978-83-7934-196-2, s. 81-91, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018.
 64. Hazard analysis and occupational risk assessment on the position roofer with using the method of Risk Score, w: Occupational health and safety at workplaces. Monograph. Red. Naukowa: A. Pacana, G. Ostasz, ISBN 978-83-7934-196-2, s. 81-91, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018 [Siwiec D., Pacana A., Olejarz T.]
 65. Analysis of academic health and safety culture, w: Occupational health and safety at workplaces. Monograph. Red. Naukowa: A. Pacana, G. Ostasz, ISBN 978-83-7934-196-2, s. 91-105, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018 [Siwiec D., Pacana A., Tittinger A.]
 66. Safety in the company as an effective management element, w: Occupational health and safety at workplaces. Monograph. Red. Naukowa: A. Pacana, G. Ostasz, ISBN 978-83-7934-196-2, s. 17-25, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018 [Czerwińska K., Ostasz G., Pacana A.]
 67. Siwiec D., Pacana A., Analiza wpływu zarządzania parametrami komponentów na wskaźnik zwrotu z inwestycji z wykorzystaniem symulatora The Fresh Connection, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2016/2017, s. 81-91, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-176-4, Rzeszów 2018.
 68. Pacana A., Siwiec D., Czerwińska K., Analiza wybranych działalności podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na przykładzie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Vol 220 No 6 (2018), JEL: R41 DOI: 10.24136/atest.2018.061, str.189-192, 2018.
 69. Siwiec D., Czerwińska K., Pacana A., Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Vol 220 No 6 (2018), JEL: L62 DOI: 10.24136/atest.2018.071, str.239-243, 2018.
 70. Czerwińska K., Pacana A., Siwiec D., Analiza niezgodności odlewów felg do samochodów osobowych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Vol 220 No 6 (2018), JEL: L62 DOI: 10.24136/atest.2018.099, str.338-392, 2018.
 71. Analiza wpływu outsourcingu na efektywność przedsiębiorstwa, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, Tom 2, s. 101-106, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-327-0, Rzeszów 2019 [Bryk K., Pacana A.]
 72. Analiza niezgodności wyrobu z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, Tom 2, s. 107-114, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-327-0, Rzeszów 2019 [Czerwińska K., Pacana A.]
 73. Doskonalenie procesu montażu tłoków z wykorzystaniem metodyki 8D, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, Tom 2, s. 115-124, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-327-0, Rzeszów 2019 [Czerwińska K., Pacana A.]
 74. Analiza procesu renowacji felg aluminiowych z wykorzystaniem diagramu Ishikawy, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, Tom 2, s. 125-132, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-327-0, Rzeszów 2019 [Grabowa A., Pacana A.]
 75. Analiza FMEA biurka, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, Tom 2, s. 133-148, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-327-0, Rzeszów 2019 [Greszta A., Pacana A.]
 76. Analiza wybranych metod zarządzania zapasami, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, Tom 2, s. 149-1156, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-327-0, Rzeszów 2019 [Oleszycka M., Pacana A.]
 77. Analiza niezgodności instrumentami zarządzania jakością, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, Tom 2, s. 157-164, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-327-0, Rzeszów 2019 [Siwiec D., Pacana A.]
 78. Redukcja niezgodności poprzez wdrożenie wybranych technik zarządzania jakością, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, Tom 2, s. 165-174, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-327-0, Rzeszów 2019 [Siwiec D., Pacana A.]
 79. Analiza możliwości zastosowania technologii RFID w bramkach wejściowych wyciągu narciarskiego, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019, Tom 2, s. 175-181, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-327-0, Rzeszów 2019 [Zwolenik P., Pacana A.]

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję