Strona: Warunki zaliczenia semestru zimowego w r. ak. 2009/2010 / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Warunki zaliczenia semestru zimowego w r. ak. 2009/2010

2010-01-04

Zgodnie z ogólnymi zasadami odbywania studiów doktoranckich, warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest wypełnienie wszystkich rygorów wynikających z planu studiów w terminach ujętych w harmonogramie roku akademickiego w PRz, a w szczególności:

 • Uzyskanie zaliczeń przewidzianych planem studiów,
 • Zdanie planowanych egzaminów,
 • Wykonanie przewidzianych badań i studiów,
 • Złożenie kart egzaminacyjnych oraz indeksów z odpowiednimi wpisami,
 • Złożenie semestralnego sprawozdania z prac własnych potwierdzonego podpisem promotora lub opiekuna naukowego.
Wymienione powyżej dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału BMiL PRz w terminie do 1 marca 2010 roku, do godz. 14:00 .
 
Sprawozdanie semestralne powinno zawierać :
 1. Syntetyczną informację o pracy własnej, w tym: zakres studiów literaturowych, wykonane badania i eksperymenty, przygotowane opracowania naukowe, wygłoszone referaty, udział w seminariach i konferencjach naukowych,  wykaz publikacji wraz z krótkim streszczeniem, opis innych przedsięwzięć badawczych.
 2. Krytyczną analizę realizacji zamierzeń planowanych na semestr zimowy w r. ak. 2009/2010.
 3. Informację o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, w tym:
 • Zrealizowane zajęcia dydaktyczne (rodzaj zajęć, liczba godzin, nazwa przedmiotu, grupa studencka),
 • Udział w zajęciach dydaktycznych (asystowanie),
 • Inna działalność dydaktyczna (opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych, przygotowanie konspektów wykładów lub instrukcji, itp.),
 • Planowane zajęcia w roku akademickim sem. letnim 2009/2010.
 1. Plan pracy na sem. letni rok ak. 2009/2010.
 2. Planowany termin otwarcia przewodu doktorskiego (lub data decyzji Rady Wydziału).
 3. Planowany termin złożenia rozprawy doktorskiej (obowiązuje słuchaczy III i IV roku).
 4. Inne informacje istotne dla przebiegu studiów doktoranckich.
 5. Data oraz podpisy uczestnika studiów doktoranckich i promotora (opiekuna naukowego).
 
Sprawozdanie powinno rzetelnie relacjonować przebieg pracy naukowej doktoranta, a także stanowić ważny element samooceny i wytyczną do przygotowania planu dalszych prac. Proszę zachować przedstawiony powyżej układ sprawozdania, wpisują c w koniecznych przypadkach formułę „NIE DOTYCZY”.
 
Decyzja o wpisie na kolejny semestr studiów doktoranckich podjęta będzie do

15 marca 2010 roku.

Powrót do archiwum aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję