Strona: Sukces studentki i absolwentów PRz w ogólnopolskim konkursie LOT-u / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Sukces studentki i absolwentów PRz w ogólnopolskim konkursie LOT-u

2021-04-19
, red.  red. Anna Worosz

Aleksandra Pasich, studentka lotnictwa i kosmonautyki zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo w kategorii „prace inżynierskie i licencjackie”. W tej samej kategorii wyróżnienie zdobyła Hanna Neroj, absolwentka lotnictwa i kosmonautyki, a Bartosz Cisek, absolwent kierunku logistyka zdobył wyróżnienie w kategorii prace magisterskie”. Organizatorem konkursu są Polskie Linie Lotnicze LOT.

W konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo mogli brać udział studenci studiów pierwszego lub/i drugiego stopnia polskich uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020. Do kapituły konkursowej zaproszono przedstawicieli 20 najważniejszych uczelni w kraju, w tym m.in.: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Rzeszowskiej. Naszą uczelnię reprezentował prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem. Do konkursu nadesłano 96 prac, w tym 54 prace magisterskie i 42 prace inżynierskie i licencjackie.

Pierwsze miejsce w kategorii „prace inżynierskie i licencjackie” zajęła Aleksandra Pasich, studentka lotnictwa i kosmonautyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa za pracę Location of entry and exit points in Free Route Airspace and its impact on flight efficiency. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz, kierownik Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej. Praca dyplomowa dotyczyła poprawy efektywności lotu w Przestrzeni Lotów Swobodnych (Free Route Airspace – FRA). Wprowadzenie FRA i likwidacja z góry narzuconych korytarzy powietrznych (dróg lotniczych) była kluczowym krokiem w celu złagodzenia problemu wyczerpującej się przepustowości przestrzeni powietrznej nad Europą oraz poprawy efektywności lotu, tj. skrócenia dystansu lotu, a w efekcie skrócenia czasu lotu, redukcji zużycia paliwa, emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz redukcji kosztów operacyjnych. W FRA pozostał jednak obowiązek planowania przelotów nad ustalonymi punktami wlotowymi i wylotowymi na granicach przestrzeni powietrznych poszczególnych państw, więc w pracy sprawdzono, jaki dystans mógłby zostać zaoszczędzony, gdyby wprowadzono tzw. transgraniczną FRA, czyli zapewniono załogom swobodę planowania przekraczania granic państw w dowolnych, wybranych przez nich miejscach. W tym celu dokonano obserwacji ruchu lotniczego nad Europą i wytypowano konkretną trasę do analizy. Przeprowadzone obliczenia i symulacja odzwierciedlająca loty rzeczywiste wskazują na pozytywny wpływ poszerzenia transgranicznych FRA na wydajność lotu przez redukcję dystansu, czasu lotu, zużycia paliwa, emisji dwutlenku węgla i kosztów operacyjnych. Pozwoliłoby to również zwiększyć przepustowość europejskiej przestrzeni powietrznej. Wybór tematu pracy był podyktowany tym, że operatorzy lotniczy ciągle poszukują rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności lotu, redukcję kosztów operacji lotniczych i złagodzenie negatywnego wpływu ich floty na środowisko. Organy zarządzania ruchem lotniczym natomiast szukają rozwiązań pozwalających na dalsze zwiększanie przepustowości przestrzeni powietrznej nad Europą. Za zdobycie pierwszego miejsca przyznano nagrodę pieniężną, bilet lotniczy dla dwóch osób na dowolnej trasie LOT-u oraz płatny 3-miesięczny staż w Polskich Liniach Lotniczych LOT.

Wyróżnienie w kategorii „prace inżynierskie i licencjackie” otrzymała Hanna Neroj, absolwentka lotnictwa i kosmonautyki, na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa za pracę Performance Assessment in the Free Route Airspece from Human Factor and Environmental perspective. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz, kierownik Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej. Praca dyplomowa dotyczyła badania wpływu wprowadzenia nowych procedur związanych z Przestrzenią Lotów Swobodnych (Free Route Airspace) na obciążenie pracą (workload) i świadomość sytuacyjną (situational awareness) kontrolerów ruchu lotniczego. Drugim celem było sprawdzenie, jaki wpływ na środowisko będzie miało wprowadzenie FRA. Zbadano wydajność trajektorii lotu ze względu na minimalizację emisji CO2 do atmosfery. Analizy wykazały brak negatywnego wpływu na czynnik ludzki i możliwy pozytywny wpływ na środowisko w wyniku zmniejszenia emisji CO2 przy wyborze najkrótszej trasy ze względu na zużycie paliwa. Badania były prowadzone podczas rocznego stażu naukowego w EUROCONTROL w Paryżu i Brukseli z udziałem kontrolerów ruchu lotniczego z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Wyróżnienie w kategorii „prace magisterskie” otrzymał Bartosz Cisek, absolwent kierunku logistyka na Wydziale Zarządzania za pracę Wpływ technologii biometrycznej na rozwój lotnictwa pasażerskiego. Promotorem pracy jest dr inż. Marek Barć z Zakładu Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa. Celem pracy dyplomowej było udowodnienie, że technologia biometryczna może mieć znaczący wpływ na optymalizację przepustowości portów lotniczych, przez zastosowanie jej w procesie obsługi pasażerów. Praca przybliża temat pasażerskiego transportu lotniczego, w tym prognozy jego rozwoju i problemy z tym związane. Przedstawiona została technologia biometryczna jako system, który jest możliwy do wdrożenia w procesy obsługi pasażerów w portach lotniczych. Ważnym elementem pracy było ukazanie modelu procesu obsługi pasażerów z uwzględnieniem zastosowania nowej technologii. Udowodniono, że technologia biometryczna ma wpływ na optymalizację przepustowości pasażerów w transporcie lotniczym oraz zwiększenie poziomu zapewnianego bezpieczeństwa.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję