Strona: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa

Oferta badawczo-usługowa

2021-01-29
Nazwa aparatury Możliwości badawcze Osoba do kontaktu
Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa - więcej szczegółów
Piec indukcyjny VEB INDUCAL IM KW 0,2/8 Do topienia metali i stopów, oraz do pomiaru i rejestracji temperatury topionego stopu Thermocouple Thermometer ESP20 Dariusz Pająk

pajak@prz.edu.pl
(17) 865 14 07
Piec Nebertherm K2/13 Umożliwia topienie metali nieżelaznych oraz metali i stopów. Topnienie to odbywa się w temperaturze do 1300°C w tyglu o pojemności 2 litry. Sterowany elektronicznie z wyświetlaczem aktualnej temperatury. Dariusz Pająk

pajak@prz.edu.pl
(17) 865 14 07
Piec indukcyjny tyglowy Termetal Umożliwia topnienie metali nieżelaznych oraz metali i stopów do temperatury 1500°C. Dariusz Pająk

pajak@prz.edu.pl
(17) 865 14 07
Pirometr MX6 Wyposażony jest w: trzypunktowy celownik laserowy obrazujący średnicę mierzonej powierzchni, aparat CCD (przeznaczony do zapamiętywania obrazów miejsca pomiarowego) oraz termoparę typu K. Zapamiętane zdjęcia i wyniki mogą być przesłane do komputera za pośrednictwem interfejsu USB, a dołączone oprogramowanie ułatwia katalogowanie zdjęć i ich eksport do innych aplikacji. Magdalena Jacek-Burek

m.jacek@prz.edu.pl
(17) 743 24 54
CYCLOPS 100 Jest przenośnym pirometrem przeznaczonym do bezkontaktowych pomiarów temperatury w zakresie od 550 do 3000°C. Wąski zakres spektralny przyrządu: 1 mm, zapewnia zminimalizowanie błędów pomiarowych wynikających ze zmian współczynnika emisyjności obiektu i absorpcji atmosfery. Przyrząd wyposażony jest w celownik optyczny. Wartość mierzonej temperatury można odczytać wewnątrz wizjera oraz na dużym, zewnętrznym wyświetlaczu LCD, na którym dodatkowo znajdują się informacje o stanie baterii, wartości współczynniku emisyjności i trybie pomiaru Magdalena Jacek-Burek

m.jacek@prz.edu.pl
(17) 743 24 54
Urządzenie do natryskiwania plazmowego Stanowisko wyposażone jest w urządzenie plazmotwórcze firmy Sulzer Metco do natryskiwania proszkami metali, stopów metali oraz ceramiki. Palnik umieszczony jest na ramieniu robota firmy ABB model IRB 2400, co pozwala na dokładne wyznaczenie i przejście ścieżki natryskującej. Na wyposażeniu mamy dwa palniki model F4-MB-HBS oraz SM-F1. Odchylenia, parametry oraz kalibracja odbywa się za pomocą specjalnego stanowiska tzw. AcuraSpray wyposażonego w komputer i specjalną kamerę. Po kalibracji proces jest stabilny i powtarzalny. Bogdan Kupiec

kupiec@prz.edu.pl
(17) 743 24 59
Mikroskop skaningowy VEGA 3 (TESCAN) z przystawką do mikroanalizy składu chemicznego INCA X-ACT (OXFORD) Analiza mikrostruktury- obrazy SEM (detektor SE, BSE). Ilościowa analiza składu chemicznego (punktowa, liniowa, powierzchniowa, mapping, cameo). Marek Mróz

mfmroz@prz.edu.pl
(17) 865 16 83
Mikroskop inspekcyjny Makrolite 4 Inspekcyjny mikroskop pomiarowy video oparty o kamerę full HD. Umożliwia obserwację przy różnych powiększeniach, archiwizację oraz wykonywanie prostych pomiarów. Marek Mróz

mfmroz@prz.edu.pl
(17) 865 16 83
Tribometr wysokotemperaturowy THT (CSM Instruments) Ocena współczynnika tarcia, zużycia ściernego powierzchni trących metodą Pin on Disk oraz Ball on Disk. Urządzenie pozwala na zmianę siły nacisku do 60 [N], pomiar siły tarcia do 20 [N], zmianę prędkości obrotowej w zakresie I+1500 [obr/min], badania w ośrodku ciekłym do temperatury 250oC lub w powietrzu do 800oC. Magdalena Jacek-Burek

m.jacek@prz.edu.pl
(17) 743 24 54
Twardościomierz ZHV10, Zwick/Roell Pomiar twardości metodą Vickers'a od obciążeniem od 200g do 30Kg. Dariusz Pająk

pajak@prz.edu.pl
(17) 865 14 07
Mikrotwartościomierz ZHVµ Indentec, ZWICK/ROELL Pomiar mikrotwardości metodą Vickersa pod obciążeniem 10g, 25g, 50g, 100g, 200g, 300g, 500g, 1000g. Dariusz Pająk

pajak@prz.edu.pl
(17) 865 14 07
Mikroskop optyczny Carl Zeiss Jena Epityp z obiektywem Hanemann Mikroskop ten służy do badania mikrotwardości metoda Vickers'a.

Marek Mróz

mfmroz@prz.edu.pl
(17) 865 16 83

Optyczny spektrometr emisyjny (OES) Q4 Tasman Bruker- umożliwia analizę składu chemicznego foli, blach i drutów ze stopów żelaza, aluminium, miedzi, kobaltu oraz niklu.

Magdalena Radoń

m.radon@prz.edu.pl
(17) 743 24 54

Scratch Tester Revetest RST (CSM Instruments) Makroscratch i makrotwardość przy zakresie obciążenia 1-200 [N]. Ocena właściwości tribologicznych (siły tarcia, współczynnika tarcia, głębokości penetracji, emisji akustycznej).

Magdalena Jacek-Burek

m.jacek@prz.edu.pl
(17) 743 24 54

Nanoindentation Tester NHT (CSM Instruments) Ocena: nanotwardości w zakresie obciążenia 0,001-0,5 [N], twardości Vickers'a HV, twardości instrumntalnej HIT [MPa], modułu Young'a E [GPa], Pracy plastycznej i sprężystej, odkształcenia trwałego.

Magdalena Jacek-Burek

m.jacek@prz.edu.pl
(17) 743 24 54

Profilomierz stacjonarny T8000 Profilomierz firmy Hommel Etamic umożliwia ocenę: profilu chropowatości, struktury geometrycznej powierzchni, falistości i konturu. Badania w układzie 2D oraz 3D.

Magdalena Radoń

m.radon@prz.edu.pl
(17) 743 24 54

Neophot 2 Jest odwróconym mikroskopem metalograficznym do badań w dziedzinie inżynierii materiałowej. Mikroskop wyposażony jest w kamerę cyfrową oraz program do cyfrowej analizy obrazu. Mikroskop posiada również: metody obserwacji w świetle: jasnym, ciemnym i spolaryzowanym, adapter z wyjściem do lustrzanki małoobrazkowej oraz wbudowana kamerę dużego formatu 4”x5”, przystawkę do makrofotografii, zakres powiększeń 10x – 2000x, okulary 12,5x, obiektywy: 1,25x; 2,5x; 6,3x; 12,5x; 25x; 50x; 100x, wewnętrzny zmiennik powiększeń: 0,8x; 1x; 1,25x; 1,6x; 2x.

Marek Mróz

mfmroz@prz.edu.pl
(17) 865 16 83

Urządzenie ZS-2s Badania intensywności zużycia ściernego realizowane jest na dwustanowiskowym urządzeniu ZS-2s. Urządzenie realizuje badania metodą tarcza–trzpień. Badanie odbywa się z możliwością zmiany siły obciążającej oraz prędkości liniowej tarcia. Materiał przeciwpróbki stanowi tarcza a próbka ścierana jest trzpieniem prostopadłościennym.

Marek Mróz

mfmroz@prz.edu.pl
(17) 865 16 83

Urządzenie GZ1 Badania wytrzymałości zmęczeniowej prowadzone są na specjalistycznym stanowisku. Urządzenie GZ1 skonstruowano specjalnie dla potrzeb badań zmęczeniowych odlewów z utwardzoną warstwą wierzchnią. Urządzenie umożliwia badania ze zmianą amplitudy, częstotliwości lub siły obciążającej w zależności od wymagań.

Marek Mróz

mfmroz@prz.edu.pl
(17) 865 16 83

Waga precyzyjna WPS 510/C/2 Stosowana jest w laboratoriach do bardzo dokładnych pomiarów masy (±1mg) Oprócz standardowych pomiarów waga służy do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy oraz do ważenia ładunków podwieszanych.

Magdalena Radoń

m.radon@prz.edu.pl
(17) 743 24 54

Zamrażarka laboratoryjna Arctico ultf 80 Kompaktowa zamrażarka niskotemperaturowa w wersji skrzyniowej, ładowanej od góry, wyposażona w jednokompresorowy systemem chłodzenia o dużej wydajności. Obudowa ze stali pokrytej lakierem. Zakres temperatur: -40oC do -86oC pojemność komory 71dm3

Dariusz Pająk

pajak@prz.edu.pl
(17) 865 14 07

Urządzenie do badań zawartości ferrytu Przenośny ferrytoskop firmy Fisher MP 30 służy do pomiaru zawartości ferrytu w spoinach, warstwach platerowych w stali austenitycznej oraz duplex. Urządzenie również umożliwia określenie martenzytu w stalach austenitycznych.

Zenon Opiekun

zopiekun@prz.edu.pl
(17) 743 24 56

Urządzenie do wykrywania porów lub nakłuć POROSCOPE HV20(D) stosowany jest do wykrywania istnienia porów lub nakłuć w nieprzewodzącej prądu powłoce ochronnej naniesionej na części metalowe. Wykorzystano metodę wysokich napięć zgodnie z ISO 2746, ISO 8289 oraz DIN 28055.

Zenon Opiekun

zopiekun@prz.edu.pl
(17) 743 24 56

Urządzenie do badań powłok nieprzewodzących DUALSCOPE MP0R USB Stosowany jest do pomiaru powłok nieprzewodzących prądu na podłożu z metali niemagnetycznych oraz powłok nieprzewodzących prądu i powłok z metali niemagnatycznych na podłożu magnetycznym. Przyrząd automatycznie rozpoznaje rodzaj materiału podłoża i stosuje właściwą w danej sytuacji metodę pomiarową. wykorzystuje zarówno metodę prądów wirowych zgodnie z DIN EN ISO 2360, ASTM B244 jak i metodę indukcji magnetycznej zgodnie z DIN EN ISO 2178, ASTM B499.

Zenon Opiekun

zopiekun@prz.edu.pl
(17) 743 24 56

Wirotest 03 Urządzenie do badań wiroprądowych, które pozwala na jakościowe rozróżnianie materiałów, zmian struktury oraz pęknięć w detalach poprzez wyskalowanie urządzenia na wzorcu. W badaniu wykorzystuje się odpowiednio skalibrowane cewki.

Marek Mróz

mfmroz@prz.edu.pl
(17) 865 16 83

Elotest M2 Urządzenie do badań wiroprądowych, które umożliwia wyszukiwanie pęknięć oraz ich identyfikację. Badanie odbywa się za pomocą odpowiednio dobranej głowicy wyskalowanej na wzorcu.

Marek Mróz

mfmroz@prz.edu.pl
(17) 865 16 83

Defektoskop Phasec 3d Urządzenie do badań wiroprądowych, które umożliwia badania nieniszczące metodą prądów wirowych. Możliwości badawcze: inspekcja pęknięć i nieciągłości, inspekcja spoin, inspekcja stopnia korozji, inspekcja połączeń nitowych, pomiary konduktywności.

Marek Mróz

mfmroz@prz.edu.pl
(17) 865 16 83

Defektoskop ultradźwiękowy USM 35 Urządzenie do badań ultradźwiękowych, które służy do wykrywania, lokalizacji oraz określania wielkości wad w materiałach.

Magdalena Radoń

m.radon@prz.edu.pl
(17) 743 24 54

Prędkościomierz ultradźwiękowy AMEX Urządzenie do badań ultradźwiękowych, które umożliwia pomiary prędkości podłużnej fali ultradźwiękowej w [m/s] lub grubości materiału w [mm].

Magdalena Radoń

m.radon@prz.edu.pl
(17) 743 24 54

Echometer 1073 Prędkościomierz-grubościomierz, służący do pomiarów prędkości podłużnej fali ultradźwiękowej lub grubości materiału.

Magdalena Radoń

m.radon@prz.edu.pl
(17) 743 24 54

Grubościomierz ultradźwiękowy Olympus 38DL PLUS Urządzenie współpracuje z głowicami podwójnymi i pojedynczymi. Korozyjne pomiary grubości z głowicami podwójnymi, pomiary THRU-COAT i Echo-Echo materiałów pokrytych farbą lub inną powłoką i wiele innych.

Magdalena Radoń

m.radon@prz.edu.pl
(17) 743 24 54

Urządzenie do pomiaru głębokości pęknięć RMG 4015 KARL DEUTSCH Mierzy głębokość pęknięć w elementach z żelaza, stali oraz ze stali austenitycznej. Może być również wykorzystany do pomiarów pęknięć w miedzi, mosiądzu, aluminium i innych metalach niemagnetycznych. Zasada działania opiera się na sondzie potencjałowej. Sonda z czterema podpartymi na sprężynach, pozłacanymi pinami kontaktowymi jest umieszczana poprzecznie do pęknięcia w badanym materiale. Prąd przemienny przepływa pomiędzy dwoma pinami poprzez badany element. Pozostałe dwa piny mierzą spadek napięcia, na podstawie, którego szacowana jest głębokość pęknięcia. Urządzenie wykorzystuje napięcie przemienne i efekt naskórkowości, który zmusza prąd do płynięcia po powierzchni przewodnika i stąd podążania wzdłuż konturu pęknięcia. Działanie i mierzona wartość są monitorowane przez mikroprocesor urządzenia. Zakres pomiaru zawiera się od 0 do 99,9 mm.

Zenon Opiekun

zopiekun@prz.edu.pl
(17) 743 24 56

Siłomierz z czujnikiem zewnętrznym Przeznaczony do pomiaru siły nacisku i siły ciągu. Może również być wykorzystywany do pomiaru masy. Charakteryzują się dużą dokładnością i łatwością obsługi. Graficzny wyświetlacz siłomierzy umożliwia wygodny odczyt wskazań oraz przedstawianie wyników pomiarów w formie histogramów lub wykresów. Specjalny program komputerowy do rejestracji i prezentacji danych daje pełne możliwości w zakresie obserwacji i pomiarów sił zmiennych. Siłomierz posiada zawiesiami zawierającymi przeguby kulowe, umożliwiającymi przeniesienie mierzonej siły na czujnik i eliminującymi błędy pomiaru wynikające z nieregularnego obciążania czujnika siły.

Grzegorz Wnuk

gwnuk@prz.edu.pl
(17) 743 22 37

Piec Carbolite HTF 1800 Piec sterowany cyfrowym regulatorem PID z możliwością zaprogramowania kilkunastu kroków obróbki cieplnej. Ochrona przeciw przegrzaniu (EN 605 19-2) regulowana w szerokim zakresie. Piec osiąga maksymalną temperaturę do 1800°C. Bardzo szybki czas nagrzewania, trwała izolacja z tlenku glinu oraz elementy grzewcze z dwukrzemku molibdenu. Dzięki tym cechom piec zapewnia stabilność i dokładność obróbki cieplnej.

Dariusz Pająk

pajak@prz.edu.pl
(17) 865 14 07

Piec Nabertherm N 61/H Piec N 61/H umożliwia obróbkę cieplną do 1280°C. Sterownik PID pozwala na zaprogramowanie 9 segmentów po 20 schodków obróbki cieplnej oraz opóźnienie czasowe. Możliwość prowadzenia nawęglania i azotowania. Posiadamy dwa piece tego typu.

Dariusz Pająk

pajak@prz.edu.pl
(17) 865 14 07

Dylatometr LS 4 Stanowisko badań dylatometrycznych LS 4 z komputerową rejestracją wyników umożliwia badania przemian fazowych metali i stopów oraz badania współczynnika wydłużenia termicznego.

Grzegorz Wnuk

gwnuk@prz.edu.pl
(17) 743 22 37

Zestaw urządzeń do badań metalograficznych Przygotowanie zgładów metalograficznych

Dariusz Pająk

pajak@prz.edu.pl
(17) 865 14 07

Napylarka Q150R S/E/ES Urządzenie umożliwia odparowanie oraz uzyskanie różnej grubości powłok z złota, srebra, palladu, platyny i węgla. Możliwość zastosowania do SEM lub BSE np. WDS i EDS. Zastosowanie gazu ochronnego (Ar) o najwyższej czystości pozwala na uzyskanie doskonałej powłoki. Proces jest programowany i kontrolowany poprzez mikroprocesorowy programator z panelem dotykowym.

Bogdan Kupiec

kupiec@prz.edu.pl
(17) 743 24 59

Praska do inkludowania ATM Opal 410 Opal 410 jest w pełni hydrauliczną, chłodzoną wodą praską do inkludowania zgładów metalograficznych. Cała sekwencja procesu jest programowana i wykonywana automatycznie po włączeniu urządzenia.

Bogdan Kupiec

kupiec@prz.edu.pl
(17) 743 24 59

Urządzenie do trawienia elektrolitycznego ElektroMat ET1 Urządzenie do ujawniania mikrostruktury metali metodą trawienia elektrolitycznego. Urządzenie przeznaczone do trawienia elektrolitycznego stali, stopów aluminium, stopów niklu, miedzi i tytanu.

Magdalena Jacek-Burek

m.jacek@prz.edu.pl
(17) 743 24 54

Urządzenie do destylacji wody Monodest 3000E Monodest 3000E oferuje wysoką czystość wody o przewodności około 0,7mS/cm. Woda po oczyszczeniu jest stosowana do wielu urządzeń w tym: urządzenia APS, agregatów chłodzących spawarki i tribometr, urządzenia do trawienia oraz myjki ultradźwiękowej. Woda używana jest również do sporządzania preparatów trawiących zgłady i czyszczenia urządzeń oraz naczyń laboratoryjnych.

Grzegorz Wnuk

gwnuk@prz.edu.pl
(17) 743 22 37

Kabina do obróbki strumienowo- ściernej KCW-1200-1150+FCPd2 Urządzenie do obróbki strumieniowo- ściernej przeznaczone jest do przygotowania powierzchni materiału przeznaczonego do natryskiwania plazmowego (APS). Kabina przystosowana jest do pracy z różnymi ścierniwami o granulacji 0,1 do 0,8 mm. Kabina posiada stół obrotowy, który wyjeżdża z sporych rozmiarów kabiny. Dzięki dużym wymiarom oraz stołowi obrotowemu możliwe jest umieszczenie dużych elementów.

Bogdan Kupiec

kupiec@prz.edu.pl
(17) 743 24 59

Elektrodrążarka drutowa BP-95d Drążarka drutowa BP95d- (2-osiowa) służy do wycinania detali w materiałach przewodzących prąd elektryczny (miedź, aluminium, stal, spieki) metodą elektroiskrową przy pomocy drutu przesuwającego się w prowadnicach- pionowo do stołu. W Katedrze wykorzystywana jest do wycinania mniejszych próbek z dużych detali.

Grzegorz Wnuk

gwnuk@prz.edu.pl
(17) 743 22 37

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję