Strona: Katedra Nauki o Materiałach i Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Katedra Nauki o Materiałach i Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Oferta badawczo-usługowa

2021-01-29
Nazwa aparatury Możliwości badawcze Osoba do kontaktu

Katedra Nauki o Materiałach
Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

więcej szczegółów

Dylatometr z przystawką odkształceniową DIL 805 BÄHR Thermoanalyse Określenie współczynnika cieplnej rozdzielczości liniowej materiału oraz temperatury przemian fazowych w zakresie wartości temperatury 20-1200°C; głowica pomiarowa do wykonywania pomiarów wydłużenia w próżni oraz w atmosferze gazu obojętnego do temperatury 1200°C;przystawka odkształceniowa umożliwia dodatkowe ściskanie próbek i sterowanie procesem odkształcania (symulacja procesu wielostopniowej przeróbki cieplno-plastycznej – stała wartość prędkości odkształcania oraz stałe obciążenie) w temperaturze do 1200°C Andrzej Nowotnik
nowotnik@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 121
Dyfraktometr rentgenowski XTRa ARL Analiza fazowa (jakościowa i ilościowa) w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze podwyższonej do 1600°C w próżni; określanie wartości naprężeń w warstwie wierzchniej Paweł Pędrak
pedrak@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 143
Dyfraktometr rentgenowski EFG Ocena jakości strukturalnej monokrystalicznych odlewów z wieloskładnikowych nadstopów niklu; określanie orientacji krystalicznej elementów monokrystalicznych o dużych rozmiarach (geometria promieni zwrotnych i promieni przejściowych); oprogramowanie komputerowe ułatwiające określanie głównej osi krystalicznej [001] względem osi wzrostu kryształu metodą nieniszczącą Kamil Gancarczyk
kamilgancarczyk@prz.edu.pl
tel. (17) 865 1124
 

Centrum obróbkowe DeckelMaho DMU 80P

5-osiowe centrum do obróbki HSM, przestrzeń robocza: 800/800/800 mm, osie obrotowe: B (głowica) i C (stół), wrzeciono: n=18 000 obr/min, P=28kW, M=121 Nm, magazyn narzędzi: 40 szt., HSK-A63, układ sterowania: Sinumerik 840D Powerline, pomiar w przestrzeni roboczej: przedmiot i narzędzie, chłodzenie: przez wrzeciono, 2 stopnie ciśnienia 4/8 MPa, system MQL, system usuwania mgły olejowej Krzysztof Krupa
krupa@prz.edu.pl
Tokarka CNC NEF 600 Przestrzeń robocza: max średnica toczenia 600 mm, przesuw wzdłużny 1250 mm, napęd główny P=18 kW, n=3000 obr/min, M=615 Nm, liczba stacji narzędziowych: 8, układ sterowania: GE Fanuc 210i, uchwyt narzędzi: VDI 40, komplet narzędzi Sandvik Krzysztof Krupa
krupa@prz.edu.pl
Urządzenie do wstępnego ustawiania i pomiaru narzędzi Mikroset ECO210 Ustawianie i pomiar narzędzi poza przestrzenią obrabiarki, manualne wrzeciono gwarantujące dużą dokładność pomiaru Krzysztof Krupa
krupa@prz.edu.pl
Wyrównoważarka do narzędzi obrotowych Haimer TD1002 Automatyczne mocowanie narzędzia, zakres prędkości obrotowej: 300-1100 obr/min, moc: 0,4 kW, max długość narzędzia: 360 mm, max średnica narzędzia: 340 mm, max masa narzędzia: 30 kg Krzysztof Krupa
krupa@prz.edu.pl
Siłomierz obrotowy piezoelektryczny Kistler 9123CXX11 Pomiar wartości składowych siły skrawania w trzech osiach, praca z maksymalną prędkością obrotową: 10000 obr/min, max średnica narzędzia: 18 mm Krzysztof Krupa
krupa@prz.edu.pl
Siłomierz piezoelektryczny stacjonarny Kistler 9257BA Pomiar wartości składowych siły skrawania w trzech osiach, max siła: 5 kN, oprogramowanie CutPRO, pomiar siły skrawania, wizualizacja, analiza i archiwizacja pomiarów, analiza sztywności obrabiarki oraz symulacja procesu skrawania Krzysztof Krupa
krupa@prz.edu.pl
Piec próżniowy ALD Topnienie i odlewanie precyzyjne elementów o mikrostrukturze równoosiowej (EQ), kolumnowej (DS.) i monokrystalicznej (SC) Zenon Lipiński
zlipinsk@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 079
Piec komorowy LINN – obróbka cieplna w atmosferze ochronnej Wyżarzanie form ceramicznych oraz elementów wykonanych z metali lub ceramiki w atmosferze Ar lub He, do temperatury 1300°C, z rejestracją wartości temperatury oraz pomiar dwiema termoparami jednocześnie Zenon Lipiński
zlipinsk@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 079

Grzegorz Jakubowicz
gj@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 079
Piec komorowy IZO Wypalanie wosku z form ceramicznych w temperaturze do 800°C Zenon Lipiński
zlipinsk@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 079

Grzegorz Jakubowicz
gj@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 079
Mieszarki mas ceramicznych Wytwarzanie ceramicznych mas formierskich stosowanych do jednorazowych form odlewniczych Zenon Lipiński
zlipinsk@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 079

Grzegorz Jakubowicz
gj@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 079
Obsypywarki fluidyzacyjne Wytwarzanie form odlewniczych – obsypywanie modeli woskowych proszkami ceramicznymi Zenon Lipiński
zlipinsk@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 079

Grzegorz Jakubowicz
gj@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 079
Autoklaw FCR CALDAIE Wytapianie wosku z form ceramicznych: ciśnienie robocze max 1 MPa, komora o objętości 0,84 m3 i średnicy 900 mm Zenon Lipiński
zlipinsk@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 079

Grzegorz Jakubowicz
gj@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 079
Urządzenie CVD lon Bond Wytwarzanie warstw odpornych na zużycie ścierne, warstw żaroodpornych na osnowie aluminidków niklu w procesie nisko- i wysokoaktywnym oraz warstw żaroodpornych modyfikowanych hafnem na elementach krytycznych z nadstopów niklu i kobaltu Krzysztof Grabarz
krzy@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 533
Scratch Tester – CSM Instruments Próba zarysowania diamentowym wgłębnikiem przy obciążeniu stałym lub zmiennym, określanie właściwości mechanicznych i przyczepności do podłoża warstw dyfuzyjnych oraz powłok ochronnych o głębokości lub grubości do 1 mm Krzysztof Krupa
krupa@prz.edu.pl
Nano- i mikrotwardościomierz – CSM Instruments Próba zarysowania warstw dyfuzyjnych i powłok ochronnych o głębokości lub grubości do 10 µm, pomiar nano- i mikrotwardości, badania właściwości mechanicznych (moduł Younga, wytrzymałość adhezyjna) oraz tribologicznych (odporność na zużycie) Krzysztof Krupa
krupa@prz.edu.pl
Transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) JEOL JEM-2100 Napięcie przyspieszające 200 kV, tryb wysokiej rozdzielczości, system mikroanalizy składu chemicznego (EDS) oraz układ cyfrowej rejestracji obrazu; badania morfologii składników mikrostruktury i substruktury dyslokacyjnej, dyfrakcja elektronów – identyfikacja faz Małgorzata Wierzbińska
mwierzb@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 126
Elektronowy mikroskop skaningowy (SEM) HITACHI S-3400 N Napięcie przyspieszające 5-30 kV; badania faktograficzne powierzchni przełomów materiałów metalicznych lub niemetalicznych, systemy mikroanalizy składu chemicznego EDS i WDS oraz EBSD Małgorzata Wierzbińska
mwierzb@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 126
Transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) TESLA BS 540 Napięcie przyspieszające 120 kV, rejestracja obrazu na kliszach fotograficznych Małgorzata Wierzbińska
mwierzb@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 126
Ścieniarka jonowa GATAN Model 691 Przygotowanie preparatów (TEM) z ceramiki, metali i ich stopów, kompozytów, półprzewodników, nadprzewodników, materiałów wrażliwych na ciepło Małgorzata Wierzbińska
mwierzb@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 126
Uniwersalne maszyny wytrzymałościowe z napędem elektromechanicznym Instron 3382 oraz UTS100 Próba statyczna rozciągania w temperaturze pokojowej w zakresie obciążenia do 100 kN, próba statyczna rozciągania w temperaturze podwyższonej (150-1100°C) w zakresie obciążenia do 50 kN, w powietrzu lub atmosferze ochronnej Marek Poręba
poreba@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 130
Hydrauliczna maszyna wytrzymałościowa Instron 8801 Niskocyklowa próba zmęczeniowa w temperaturze od -150 do +600°C, próba statyczna rozciągania, zginania i ściskania w zakresie obciążenia do 50 kN w temperaturze do 1100°C, próba statyczna rozciągania, zginania i ściskania w zakresie obciążenia do 100 kN w temperaturze pokojowej (z możliwością sterowania siłą w dwóch zakresach: 0-1 kN oraz 0-100 kN); próba statyczna rozciągania, zginania i ściskania w zakresie obciążenia do 2 kN w temperaturze 1500°C. Dostępne oprzyrządowanie umożliwia prowadzenie badań na próbkach płaskich lub okrągłych (z częścią chwytową gwintowaną lub mocowaną w szczękach bądź uchwytach pierścieniowych). Maszyny wytrzymałościowe wyposażone są w ekstensometry dynamiczne i statyczne oraz wideoekstensometr Marek Poręba
poreba@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 130
Pełzarki elektromechaniczne: Walter+Bai AG typ LFMZ-30kN i Zwick Kappa 50 DS. oraz pełzarka grawitacyjna Zwick Kappa 50 DW Próba pełzania i żarowytrzymałości w temperaturze do 1100°C, w zakresie obciążenia do 50 kN, zgodnie z wymaganiami określonymi w normach ASTM E139 i PN-EN 10291 Marek Poręba
poreba@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 130
Młot udarowy ZWICK BRA342038205 Próba udarności metodą Charpy`ego w zakresie temperatury od -60 do +20°C zgodnie z normami: PN EN 10045, ASTM E23; dodatkowe oprzyrządowanie umożliwia wykonanie próby metodą Izoda, a także rozciągania udarowego Marek Poręba
poreba@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 130
Twardościomierz Zwick ZHU 250 Pomiary twardości materiałów zgodnie z wymaganiami norm: PN EN ISO 6507, ASTM E92 – dla metody Vickersa, PN EN ISO 6506, ASTM E10 – dla metody Brinella, PN EN ISO 6508, ASTM E18 – dla metody Rockwella Marek Poręba
poreba@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 130
Pulsator LDS V830-185 600 COMBO z komorą klimatyczną CH1200C Angelantoni Industrie Sp.A. Próby zmęczeniowe w temperaturze obniżonej (-75°C), pokojowej lub podwyższonej (+180°C); komora klimatyczna pozwalająca na kontrolę zarówno wartości temperatury, jak i wilgotności podczas próby zmęczeniowej Krzysztof Krupa
krupa@prz.edu.pl
Rezonansowa maszyna z napędem elektromagnetycznym do badań zmęczeniowych RumulCracktronic Próba zmęczenia wysokocyklowego w temperaturze pokojowej z częstotliwością zmiany wartości naprężenia od 40 do 300 Hz w warunkach: zginania (maksymalny moment gnący 160 Nm), rozciągania-ściskania (maksymalne obciążenie 8 kN), skręcania (maksymalny moment skręcający 160 Nm); określenie prędkości propagacji pęknięcia zmęczeniowego zgodnie z normą ASTM E647 na próbkach CT 0,5" lub mniejszych Marek Poręba
poreba@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 130
Mikroskop stereoskopowy ze zmotoryzowanym stolikiem i torem optycznym równoległym Nikon SMZ 1000 System cyfrowej rejestracji obrazu makrostruktury i mikrostruktury oraz oprogramowanie do analizy obrazu (NIS Elements) Małgorzata Wierzbińska
mwierzb@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 126
Mikroskop metalograficzny Nikon EPIPHOT 300 ze zmotoryzowanym stolikiem Obserwacja mikrostruktury stopów metali, ceramiki i kompozytów; system cyfrowej rejestracji obrazu oraz oprogramowanie do analizy obrazu (NIS Elements) Małgorzata Wierzbińska
mwierzb@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 126
Mikroskop metalograficzny Nikon EPIPHOT300 Obserwacja mikrostruktury w jasnym i ciemnym polu (kontrast Nomarskiego); system cyfrowej rejestracji obrazu i oprogramowanie do analizy obrazu (APHELION) Małgorzata Wierzbińska
mwierzb@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 126
Zestaw urządzeń do przygotowywania zgładów metalograficznych - przecinarka uniwersalna Accutom-50, przecinarka precyzyjna Discotom-6, szlifierko-polerka ręczna LaboPol-25, urządzenia do inkludowania w próżni StruersEpovac, automatyczna prasa do inkludowania na gorąco LaboPress-3, automatyczna szlifierko-polerka Tegra Pol-25   Małgorzata Wierzbińska
mwierzb@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 126
Tokarka uniwersalna PROMA SM-300 E, szlifierka wieloczynnościowa PROMA BP-150   Krzysztof Krupa
krupa@prz.edu.pl
Sekwencyjny spektrometr rentgenowski ARL ADVANT`XP Sequentional XRF Bezwzorcowa analiza składu chemicznego materiałów metalicznych, ceramicznych, ogniotrwałych, minerałów i cieczy (zakres pierwiastków: od fluoru do uranu) Paweł Pędrak
pedrak@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 1143
Sekwencyjny spektrometr plazmowo – emisyjny ICP ULTIMA 2 HORIBA JOBIN YVON Analiza jakościowa i ilościowa stopów metali , w tym określanie zawartości pierwiastków śladowych i domieszek w wieloskładnikowych nadstopach niklu, kobaltu i żelaza oraz standardowa analiza wody i ścieków przemysłowych Marcin Pytel
mpytel@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 143
Jarzeniowy spektrometr GDS GD PROFILER HR Analiza składu chemicznego, rodzaju i zawartości pierwiastków w materiałach przewodzących i nieprzewodzących; umożliwienie pełnej analizy profilowej składu chemicznego dyfuzowej warstwy wierzchniej do głębokości 100 µm (krok 5 µm) Paweł Pędrak
pedrak@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 143
Spektrometr iskrowy ARL 3460 Wyposażony w linie spektrometryczne oraz wzorce do określania składu chemicznego stopó żelaza, aluminium i tytanu Paweł Pędrak
pedrak@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 143
Analizator gazów LECO TCH 600 Analiza zawartości azotu, tlenu i wodoru w nieograniczonych ciałach stałych Paweł Pędrak
pedrak@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 143
Zestaw urządzeń do przygotowywania próbek: młyn HERZOG HSM 100H, prasa HERZOG TP 40 400 KN, dygestorium Dremer, wytrząsarka laboratoryjna, wirówka laboratoryjna MPW, elektroniczna waga laboratoryjna AND MF-50, łaźnia piaskowa, wago suszarka, płyta grzewcza, palnik gazowy, zestaw roztworów wzorcowych, zestaw szkła laboratoryjnego wymaganego do przygotowania próbek do analizy ICP   Paweł Pędrak
pedrak@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 143
Urządzenie laboratoryjne do natryskiwania plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia z możliwością odparowania proszku LPPS-Thin Film firmy Sulzer-Metco

Moc palnika plazmowego do 180 kW,

możliwość wprowadzania dwóch rodzajów proszku w jednym procesie w tym drobnoziarnistych, nakładanie warstw na elementach o różnym kształcie i rozmiarach np. łopatki turbin, strumień plazmy - średnica 200-400 mm, długość do 2000 mm
Marek Góral
mgoral@prz.edu.pl
tel. (17) 86 53 656
Laboratoryjne urządzenie do wytwarzania warstw ceramicznych metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej z odparowaniem za pomocą wiązki elektronów EB-PVD firmy ALD Warunki prowadzenia procesu analogiczne jak w urządzeniach przemysłowych, możliwość łatwej modernizacji i adaptacji do różnych rodzajów materiału podłoża oraz różnych kształtów i wymiarów elementów, wyposażenie w 1 działo elektronowe Andrzej Nowotnik
nowotnik@prz.edu.pl
tel. (17) 86 51 121
Urządzenia do badań erozyjnych w strumieniu powietrza ze ścierniwem zgodnie z normą ASTM G76 Prowadzenia prób w temperaturze pokojowej oraz podwyższonej do 800oC Marek Góral
mgoral@prz.edu.pl
tel. (17) 86 53 656

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję