Strona: Komisje i koordynatorzy / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Komisje i koordynatorzy

1. Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

2024-06-07
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Pacana – Prodziekan ds. Kształcenia...
 • dr hab. inż. Paweł Rzucidło, prof PRz – Prodziekan ds. Kształcenia
 • dr inż. Tomasz Lis – Prodziekan ds. Kształcenia
 • dr hab. inż. Tadeusz Balawender, prof. PRz
 • dr hab. inż. Ryszard Filip, prof. PRz
 • dr hab. inż. Witold Habrat, prof. PRz
 • dr inż. Artur Jaworski
 • dr hab. inż. Bogdan Kozik, prof. PRz
 • dr inż. Bogdan Kupiec
 • dr inż. Przemysław Mazurek
 • dr inż. Alicja Mieszkowicz-Rolka
 • dr hab. inż. Piotr Gierlak, prof. PRz
 • dr inż. Sławomir Górka
 • dr inż. Mariusz Szewczyk, prof. PRz
 • dr inż. Sławomir Świrad
 • mgr inż. Małgorzata Gontarz – Przedstawiciel Doktorantów
 • inż. Joanna Kucięba – Przedstawiciel Studentów

2. Wydziałowa Komisja ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się

2021-05-18

Kierunek Mechanika i budowa maszyn

 • Dr inż. Tomasz Lis – przewodniczący,
 • Dr hab. inż. Tadeusz Balawender, prof. PRz,
 • Dr hab. inż. Leszek Skoczylas, prof. PRz.
 • Dr inż. Łukasz Święch

Kierunek Lotnictwo i kosmonautyka

 • Dr inż. Tomasz Lis – przewodniczący,
 • Dr hab. inż. Tomasz Kopecki, prof. PRz,
 • Dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz,
 • Dr hab. inż. Grzegorz Kopecki, prof. PRz.

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • Dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz – przewodniczący,
 • Dr hab. inż. Stanisław Kut, prof. PRz,
 • Dr hab. inż. Dorota Stadnicka, prof. PRz,
 • Dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. PRz.

Kierunek Mechatronika

 • Dr hab. inż. Paweł Rzucidło, prof. PRz – przewodniczący,
 • Dr hab. inż. Andrzej Burghardt, prof. PRz,
 • Dr hab. inż. Mariusz Sobolak, prof. PRz.
 • Dr hab. inż. Leszek Rolka, prof. PRz.

Kierunek Inżynieria środków transportu

 • Dr hab. inż. Paweł Rzucidło, prof. PRz – przewodniczący,
 • Dr hab. inż. Wojciech Homik, prof. PRz,
 • Dr hab. inż. Janusz Lubas, prof. PRz,
 • Dr hab. inż. Lucjan Witek.

 

Kierunek Inżynieria materiałowa

 • Dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz – przewodniczący,
 • Dr hab. inż. Ryszard Filip, prof. PRz,
 • Dr hab. inż. Grażyna  Mrówka-Nowotnik, prof. PRz,
 • Dr hab. inż. Maryana Zaguła-Yavorska, prof. PRz

3. Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

2023-01-12
 • Dr inż. Paweł Litwin, prof. PRz – przewodniczący
 • Dr inż. Marek Szumski – z-ca przewodniczącego
 • Dr inż. Krzysztof Balawender
 • Dr inż. Anna Bazan
 • Dr hab. inż. Lidia Gałda, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Jacek Pacana, prof. PRz
 • Dr inż. Beata Pawłowska
 • Dr inż. Paweł Penar
 • Dr inż. Maciej Pytel
 • Dr inż. Piotr Grzybowski
 • Dr hab. inż. Dorota Stadnicka, prof. PRz
 • Mgr inż. Maria Tychanicz - Kwiecień
 • Mgr inż. Anna Leśniak – przedstawicielka doktorantów
 • Jan Goc – przedstawiciel studentów
 • Dr inż. Jacek Sowa - Pratt & Whitney Rzeszów
 • Dr inż. Marcin Zawadzki- Pratt & Whitney Rzeszów

4. Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

2023-01-12
 1. Dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof. PRz – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik
 3. Prof. dr hab. inż. Zenon Hendzel
 4. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda
 5. Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

5. Wydziałowa Komisja ds. Wykorzystania Środków na Utrzymanie Potencjału Badawczego

2023-01-12
 1. Dr hab. inż. Andrzej Burghardt – przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Ryszard Filip, prof. PRz
 3. Dr hab. inż. Tomasz Kopecki, prof. PRz
 4. Dr hab. inż. Marek Mróz, prof. PRz
 5. Dr hab. inż. Stanisław Noga, prof. PRz
 6. Dr hab. inż. Andrzej Skrzat, prof. PRz

6. Komisja ds. Ewaluacji

2023-01-12
 1. Dr hab. inż. Andrzej Burghardt prof. PRz – przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Maciej Motyka, prof. PRz - z-ca przewodniczącego           Katedra Nauki o Materiałach
 3. Dr hab. inż. Grzegorz Kopecki, prof. PRz                                                   Katedra Awioniki i Sterowania
 4. Dr hab. inż. Wojciech Homik, prof. PRz                                                      Katedra Konstrukcji Maszyn
 5. Dr hab. inż. Piotr Gierlak, prof. PRz                                                             Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
 6. Mgr Magdalena Lenik                                                                                   Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
 7. Dr inż. Marta Wójcik                                                                                      Katedra Przeróbki Plastycznej
 8. Dr inż. Arkadiusz Bednarz                                                                            Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
 9. Dr inż. Adam Ustrzycki                                                                                  Katedra Silników Spalinowych i Transportu
 10. Dr hab. inż. Witold Habrat, prof. PRz                                                          Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
 11. Dr inż. Sławomir Świrad                                                                               Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
 12. Dr hab. inż. Galina Setlak                                                                             Zakład Informatyki
 13. Dr inż. Zygmunt Szczerba                                                                           Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki
 14. Dr inż. Paweł Gil                                                                                            Zakład Termodynamiki
 15. Dr Andrzej Chmielowiec                                                                              Wydział Mechaniczno-Technologiczny
 16. Dr hab. inż. Mirosław Tupaj, prof. Prz                                                       Wydział Mechaniczno-Technologiczny

7. Wydziałowa Komisja ds. Promocji Wydziału

2023-01-12
 1. Dr inż. Ryszard Perłowski, prof. PRz  (koordynator ds. strony internetowej WBMiL)
 2. Mgr inż. Angelika Gorczyca (koordynator ds. strony internetowej WBMiL)

8. Opiekunowie Studenckich Kół Naukowych

2023-01-12
 1. Dr inż. Robert Babiarz – Koło Naukowe Programowanie i Automatyzacja Obróbki
 2. Mgr inż. Radosław Kołodziejczyk – Koło Naukowe Kosmonautyki
 3. Dr inż. Krzysztof Lew – Koło Naukowe Transport
 4. Dr inż. Tomasz Lis – Studenckie Koło Naukowe Lotników
 5. Dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz – Koło Naukowe Szybowników „Bezmiechowa”
 6. Mgr inż. Pil. Maciej Miąskowski – Koło Naukowe Pilotów
 7. Dr inż. Jacek Nawrocki – Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej AMSA
 8. Dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz - Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Zarządzania
 9. Dr inż. Łukasz Przeszłowski – Koło Naukowe Szybkiego Prototypowania i Wzornictwa Przemysłowego
 10. Dr inż. Piotr Strojny – Koło Naukowe Formuła Student Rzeszów
 11. Dr inż. Piotr Szczerba – Koło Naukowe EUROAVIA
 12. Dr inż. Dariusz Szybicki – Koło Naukowe Robotyki „Mechatronik”
 13. Dr inż. Sławomir Świrad – Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Systemów Komputerowych w Inżynierii Produkcji

9. Koordynatorzy WBMiL

2023-01-12
 1. Kierownik Praktyk Studenckich na WBMiL - dr inż. Małgorzata Kmiotek
 2. Opiekunowie Praktyk Studenckich:
  • Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn                             – dr inż. Michał Gdula,
  • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji                      – mgr inż. Artur Bełzo,
  • Kierunek Mechatronika                                                         – dr inż. Patrycja  Jagiełowicz,
  • Kierunek Transport/Inżynieria Środków Transportu        – mgr inż. Dariusz  Konieczny,
  • Kierunek Inżynieria Materiałowa                                          – dr hab. inż. Marek Góral,
  • Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka                                   – dr inż. Małgorzata Kmiotek,
 3. Koordynator ds. Studentów studiujących w ramach Programu Erasmus - dr hab. inż. Andrzej Dzierwa
 4. Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych – mgr Krzysztof Żmuda
 5. Koordynator ds. Sal dydaktycznych – dr hab inż. Katarzyna Antosz

11. Wydziałowa Komisja ds. Kontaktów z Przemysłem

2023-01-12
 1. Dr hab. inż. Dorota Stadnicka, prof. PRz   (przewodnicząca)      Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
 2. Dr inż. Damian Kordos                                                                       Katedra Awioniki i Sterowania
 3. Dr inż. Michał Batsch                                                                         Katedra Konstrukcji Maszyn
 4. Dr hab. inż. Andrzej Nowotnik, prof. PRz                                        Katedra Nauki o Materiałach
 5. Dr inż. Jacek Tutak                                                                             Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
 6. Dr inż. Robert Ostrowski                                                                    Katedra Przeróbki Plastycznej
 7. Mgr inż. Michał Kuźniar  (sekretarz)                                                Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
 8. Dr hab. inż. Paweł Woś, prof. PRz                                                    Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
 9. Dr inż. Łukasz Żyłka                                                                            Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
 10. Dr hab. inż. Katarzyna Antosz, prof. PRz                                         Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
 11. Dr hab. inż. Robert Smusz, prof. PRz                                               Zakład Termodynamiki
 12. Dr inż. Graboń Wiesław                                                                      Zakład Informatyki

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję