Praca dyplomowa

 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej Promotorowi na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną.
 • Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie co najmniej tydzień przed planowaną obroną.
 • Zapisy na obronę będą się odbywać przy złożeniu dokumentów w Dziekanacie .
 • Student zobowiązany jest poinformować opiekuna pracy o terminie obrony.

 

PRZED OBRONĄ do złożenia pracy dyplomowej niezbędne są:

 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej zawierający:
  • okładkę należy  nabyć  w dziekanacie (bezpłatnie) max. 3 szt.
  • stronę tytułową pracy - podpisana karta przebiegu pracy dyplomowej
  • tekst pracy (druk dwustronny).
  • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim wg obowiązującego wzoru (umieszczone na końcu pracy)
  • oświadczenie o samodzielności wykonania pracy (umieszczone na końcu pracy)
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie pracy (umieszczone na końcu pracy)

 • recenzje zawierające ocenę pracy promotora i recenzenta,
 • raport z internetowego systemu Plagiat.pl – zatwierdzony i podpisany przez Promotora.
  Współczynnik podobieństwa 1 nie może przekraczać wartości 50%.
  Współczynnik podobieństwa 2 nie może przekraczać wartości 5%.
 • płytę CD podpisaną przez promotora zawierającą pracę w wersji elektronicznej (wersja identyczna z drukowaną - zawierająca wszystkie dodatkowe karty).
  Na płycie CD powinny być umieszczone informacje:
  • imię i nazwisko autora pracy,
  • nr albumu autora pracy,
  • stopień naukowy oraz imię i nazwisko kierującego pracą,
 • wypis z dowodu osobistego- za zgodność potwierdza Dziekanat
 • wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym ( nie obowiązkowe)
 • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim wg obowiązującego wzoru - luzem
 • zdjęcia /format 4,5 x 6,5 cm/ - 4 szt. do dyplomu w języku polskim + 1 szt. zdjęcia w przypadku zamawiania odpisu dyplom  w języku obcym
 • formularz  "Badanie losów zawodowych absolwentów PRz"
 • dowód wpłaty za dyplom na 60 zł, w przypadku zamawiania odpisu w języku obcym dodatkowo dowód na 40 zł.

Należność za dyplom należy opłacić na indywidualne konto studenta, pobierając odpowiednie blankiety wpłaty na stronie: USOSweb

W tytule przelewu opłaty za dyplom w języku polskim należy wpisać - DYPLOM-DYP

W tytule przelewu opłaty za dyplom w języku obcym -  DYPLOM-OBC

W przypadku zamawiania dyplomu w języku obcym należność dokonuje się w odrębnej transakcji.

 

druki dostępne na stronie: http://wbmil.prz.edu.pl/pl/dla-studentow/dokumenty-do-pobrania/

 

Instrukcja dla studentów - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH na stronie:

https://apd.prz.edu.pl/  (dostępna po zalogowaniu w zakładce informacje)

 

PO OBRONIE:

 

Zaświadczenie informujące o ukończeniu studiów i wyniku egzaminu dyplomowego można otrzymać  w godzinach urzędowania Dziekanatu najwcześniej dzień po obronie.

Legitymację studencką należy zwrócić w dniu obrony lub:

 • w przypadku  podjęcia studiów II stopnia należy złożyć wniosek  o zachowanie dotychczasowej legitymacji
 • lub można złożyć oświadczenie o pozostawienie legitymacji do 31 Października roku ukończenia studiów I stopnia

(wnioski dostępne na stronie : https://legitymacje.prz.edu.pl/)

 

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest wypełniona  karta obiegowa.

 

Dyplomy należy odbierać osobiście (mogą być również wydane osobie upoważnionej notarialnie).

Informacja o możliwości odbioru dyplomu dostępna na USOS.

 

 Wytyczne do opracowania i redakcji pracy dyplomowej

 

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję