Strona: Transport / Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

 

Transport

Studia stacjonarne I-go stopnia (inż.). Przedmioty wspólne

 1. Charakterystyka i podział materiałów metalicznych.
 2. Definicja składników układu żelazo-węgiel.
 3. Zakres działania Inspekcji Transportu Drogowego.
 4. Rodzaje środków transportu.
 5. Definicja stali, wpływ zawartości węgla na właściwości stali.
 6. Charakterystyka siluminów.
 7. Charakterystyka stali żaroodpornej
 8. Podział i charakterystyka stopów miedzi.
 9. Charakterystyka systemów transportowych.
 10. Składowe procesu transportowego.
 11. Podatność transportowa ładunków.
 12. Rola spedycji w organizowaniu transportu ładunków.
 13. Co to jest zarządzanie? Omów funkcje zarządzania.
 14. Co to jest planowanie? Dokonaj podziału ze względu na rodzaj planowania.
 15. Pojęcie i przykłady pojazdów specjalizowanych.
 16. Systemy bezpieczeństwa biernego w pojazdach samochodowych.
 17. Systemy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych.
 18. Środki transportu samochodowego do przewozu materiałów sypkich i żywności.
 19. Środki transportu stosowane do przewozu drogowego ładunków wielkogabarytowych.
 20. Przypadki podstawowe obciążenia elementu konstrukcyjnego.
 21. Definicja naprężenia i odkształcenia.
 22. Wykres rozciągania dla stali.
 23. Prawo Hooke’a dla rozciągania i ścinania.
 24. Pojęcie wytężenia materiału.
 25. Charakterystyka elementów geometrycznych dróg.
 26. Wymagania stawiane oznakowaniu poziomemu i pionowemu dróg.
 27. Metody pomiaru natężenia ruchu na drogach i skrzyżowaniach.
 28. Określanie przepustowości dróg oraz skrzyżowań.
 29. Rodzaje i charakterystyka sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu.
 30. Bezpieczeństwo czynne i bierne w pojazdach samochodowych.
 31. Podział procesów spawalniczych.
 32. Charakterystyka złączy spawanych.
 33. Budowa i rodzaje płomienia acetylenowo-tlenowego.
 34. Parametry technologiczne spawania metodą MIG/MAG i metodą TIG.
 35. Metody zgrzewania elektrycznego.
 36. Podział procesów odlewniczych.
 37. Piece odlewnicze.
 38. Pojęcie jakość eksploatacji i jej elementów.
 39. Elementy i procedura ocena ryzyka przy projektowaniu maszyn.
 40. Współczynnik tarcia oraz współczynnik przyczepności opony do jezdni.
 41. Model sił działających na koło w punkcie styku koło-szyna.
 42. Klasyfikacja tłokowych silników spalinowych.
 43. Budowa układu korbowo-tłokowego.
 44. Fazy spalania w silniku o zapłonie samoczynnym i wymuszonym.
 45. Rodzaje układów zasilania.
 46. Metody doładowania silników.
 47. Zadania układu napędowego środków transportu.
 48. Charakterystyka mechanicznych układów napędowych.
 49. Charakterystyka napędów hydraulicznych: napęd hydrokinetyczny, napęd hydrostatyczny.
 50. Kryteria doboru przekładni zębatych w układach napędowych.

Studia stacjonarne I-go stopnia (inż.). Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

red. Ryszard Perłowski
 1. Wymagania stawiane oponom samochodowym. Budowa i właściwości opon radialnych.
 2. Mechanizmy uruchamiające hamulce - rodzaje, charakterystyka.
 3. Mechanizmy wspomagające układ kierowniczy - rodzaje, charakterystyka.
 4. Parametry ustawienia kół kierowanych.
 5. Charakterystyka zawieszenia samochodu: elementy zawieszenia i ich funkcje.
 6. Charakterystyka manualnych i automatycznych skrzynek biegów samochodów.
 7. Rodzaje układów napędowych samochodów i ich charakterystyka.
 8. Właściwości kinematyczne i dynamiczne mechanizmów różnicowych.
 9. Przedmiot, istota i zadania diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych.
 10. Diagnostyka silników spalinowych pojazdów samochodowych.
 11. Diagnostyka stanu technicznego układów hamulcowych, kierowniczych, zawieszenia i oświetlenia pojazdów samochodowych.
 12. Weryfikacja procesów zużycia w układzie korbowo-tłokowym, rozrządu, zasilającym oraz kadłubie i głowicy silnika.
 13. Charakterystyka i parametry technologiczne toczenia, frezowania i wiercenia.
 14. Motoryzacyjne źródła skażenia środowiska.
 15. Szkodliwe składniki spalin.
 16. Zagrożenie hałasem w motoryzacji.
 17. Diagnostyka układu olejenia.
 18. Diagnozowanie układu tłok-pierścienie-cylinder.
 19. Diagnostyka układu zasilania silnika na podstawie składu spalin.
 20. Odkształcenie plastyczne na zimno.
 21. Cięcie i wykrawanie blach.
 22. Wytłaczanie blach.
 23. Elementy sterowania procesem ubytku potencjału użytkowego pojazdu przez producenta.
 24. Charakterystyka elementów utrzymania pojazdów i maszyn.
 25. Szczegółowe parametry/wskaźniki utrzymania pojazdów.
 26. Realizacje technologiczne obsług i napraw zespołów i pojazdów.
 27. Rodzaje i struktura recyklingu pojazdów.
 28. Urządzenia do osuszania pojazdów.
 29. Oprogramowanie do analizy czasu pracy kierowców.
 30. Czynniki kształtujące popyt na usługi oferowane w warsztatach naprawczych.

Studia stacjonarne I-go stopnia (inż.). Specjalność: Logistyka transportu drogowego

red. Ryszard Perłowski
 1. Przedmiot i istota diagnostyki technicznej środków transportu.
 2. Diagnostyka silników trakcyjnych środków transportu.
 3. Diagnostyka stanu technicznego układów hamulcowych, kierowniczych, zawieszenia i oświetlenia środków transportu.
 4. Charakterystyka i parametry technologiczne toczenia, frezowania i wiercenia.
 5. Zasady i zadania logistyki.
 6. Proces transportowy.
 7. Infrastruktura transportowa.
 8. Mierniki i wskaźniki logistyczne.
 9. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.
 10. Koszty transportu.
 11. Recyrkulacja materiałów odpadowych i ich klasyfikacja.
 12. Gospodarka odpadami, ewidencja odpadów.
 13. Recyklingu środków transportu i materiałów eksploatacyjnych.
 14. Klasyfikacja paliw silnikowych.
 15. Oznaczanie właściwości samozapłonowych paliw.
 16. Pojęcie i oznaczanie liczby oktanowej paliwa.
 17. Przykłady paliw alternatywnych stosowanych w transporcie samochodowym.
 18. Funkcje oleju silnikowego.
 19. Wymagania stawiane płynom hamulcowym.
 20. Rodzaje opon samochodowych i podstawowe ich oznaczenia.
 21. Znaczenie SKP w bezpiecznej eksploatacji pojazdów.
 22. Kryteria organizacji i zarządzania w stacjach obsługowo-naprawczych.
 23. Rodzaje i charakterystyka odpadów.
 24. Odzysk i recykling.
 25. Charakterystyka oraz sposoby organizacji transportu intermodalnego.
 26. Zasady racjonalnego wyboru rodzaju transportu.
 27. Organizacja transportu lądowo-promowego.
 28. Główne źródła kosztów w działalności transportowej.
 29. Metody optymalizacji zadań transportowych.
 30. Kryteria wyboru trasy w realizacji procesów transportowych.

Studia stacjonarne I-go stopnia (inż.). Specjalność: Transport przemysłowy

red. Ryszard Perłowski
 1. Przedmiot i istota diagnostyki technicznej.
 2. Charakterystyka stanów diagnostycznych maszyny.
 3. Wymienić bezdemontażowe metody diagnostyczne. 
 4. Diagnostyka układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia i oświetlenia urządzeń transportowych.
 5. Charakterystyka i parametry technologiczne toczenia, frezowania i wiercenia.
 6. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i układów sterowania.
 7. Podział układów napędowych wg kryterium źródła energii.
 8. Wady i zalety silników indukcyjnych oraz krokowych.
 9. Rodzaje i charakterystyki czujników temperatury.
 10. Klasyfikacja maszyn i urządzeń.
 11. Przykłady elementów bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.
 12. Podział i charakterystyka przenośników cięgnowych.
 13. Rodzaje i charakterystyka mechanizmów wzbudzających drgania podajników wibracyjnych.
 14. Badania powtarzalności pozycjonowania elementów wykonawczych urządzeń transportowych.
 15. Inżynieria systemów bezpieczeństwa. Zagrożenia mechaniczne, bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
 16. Związki miar ryzyka z miarami niezawodności środków transportu i zagrożenia.
 17. Wpływ warunków drogowych na drgania ogólne odczuwalne w czasie jazdy samochodem osobowym.
 18. Główne źródła skażenia środowiska w transporcie przemysłowym.
 19. Szkodliwe składniki spalin silników napędowych kołowych urządzeń transportowych.
 20. Zagrożenie pyłami i hałasem w procesach transportowych.
 21. Definicja eksploatacji.
 22. Kryteria klasyfikacji obsługi technicznej.
 23. Obowiązki użytkownika wózka widłowego.
 24. Zasady działania systemów monitorowania.
 25. Systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
 26. System zarządzania flotą transportową.
 27. Elektroniczne metody monitorowania ruchomych środków transportowych i bezpieczeństwa przesyłek.
 28. Opory ruchu środków transportu wewnętrznego.
 29. Cykl jezdny i energochłonność ruchu wózków jezdniowych.
 30. Graniczne prędkości jazdy na łuku drogi – wpływ przyczepności nawierzchni i wysokości położenia środka masy.

Studia stacjonarne II-go stopnia (mgr).

Specjalność: Rzeczoznawstwo samochodowe


1. Metody etyki.
2. Podział etyki.
3. Etyka zawodowa.
4. Dylematy etyczne w pracy zawodowej.
5. Obszary działań systemu bezpieczeństwa transportu drogowego.
6. Metody oceny zagrożeń w ruchu drogowym.
7. Inteligentne Systemy Transportowe.
8. Przejazdy kolejowe.
9. Systemy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych.
10. Systemy bezpieczeństwa biernego w pojazdach samochodowych.
11. Przejścia dla pieszych.
12. Działania człowieka mające wpływ na ryzyko w ruchu drogowym.
13. Metody rozwiązywania równań różniczkowych nieliniowych.
14. Problemy decyzyjne występujące w transporcie.
15. Metody numeryczne wykorzystywane w analizie problemów transportowych.
16. Rodzaje równań różniczkowych nieliniowych.
17. Modele ruchu dla pojazdów.
18. Detektory stosowane do sterowania ruchem.
19. Model jazdy za liderem Wiedemanna.
20. Sygnalizacja świetlna jako element sterowania ruchem w miastach.
21. Wpływ przyczepności opon do nawierzchni na dynamikę ruchu samochodu.
22. Ruch krzywoliniowy samochodu.
23. Wpływ sił aerodynamicznych na ruch samochodu.
24. Badania dynamiki ruchu samochodów.
25. Realizacje badań pojazdów spośród badań: poszukiwawczych, klasyfikacyjnych (stopnia I, II, II w tym trwałości, niezawodności i funkcjonalności/kierowalności całego pojazdu w warunkach drogowych).
26. Realizacje badań pojazdów spośród badań: homologacyjnych, na znak jakości, kontrolnych (odbiorczych, okresowych).
27. Cykl życia obiektu/wyrobu na przykładzie samochodu.
28. Eksperymentalne badania wieloczynnikowe tworzenia modelu matematycznego eksploatacji pojazdów metodyką prof. Zbigniewa Polańskiego.
29. Przebiegi narastania w czasie prac obsługowych – funkcja podatności obsługowej.
30. Ocena/procedura badania technologiczność obsługowej.
31. Analiza potencjalnych wad i ich skutków FMEA.
32. Przykłady wyznaczenia liczby priorytetowej RPN (Risk Priority Number) jako wynik iloczynu: waga x występowanie x wykrywanie.
33. Jakość eksploatacji: przykłady z uwzględnieniem użyteczności, niezawodności, ergonomiczności i potencjału.
34. Alokacja obsługiwalności w fazie projektowania - przegląd projektu, badanie łatwości obsługiwania, wyznaczenie czasu naprawy (liczba podzespołów, intensywność uszkodzeń).
35. Klasyfikacja paliw samochodowych.
36. Powstawanie paliw konwencjonalnych.
37. Właściwości samozapłonowe paliw.
38. Lotność paliw do silników o zapłonie wymuszonym.
39. Przykłady paliw alternatywnych stosowanych w pojazdach samochodowych.
40. Wymagania stawiane płynom hamulcowym.
41. Funkcje oleju smarowego w silniku spalinowym.
42. Wymagania stawiane cieczom chłodzącym.
43. Kalkulacja bezgotówkowa/gotówkowa naprawy Audatex – korzystniejsze przesłanki wyboru dla poszkodowanego z uwzględnieniem wyceny sporządzone przez Zakład Ubezpieczeń oraz warsztat autoryzowany/niezależny na podstawie przedłożonej faktury za naprawę.
44. Określenie wartości rynkowej WR pojazdu według kosztorysowania Info-Ekspert/SRPSiRD z metodyką wyznaczenia wartość bazowa (notowania, dokumenty) oraz korekt: pierwszej rejestracji, dotyczącej wyposażenia i przebiegu, różnych, stanu ogumienia i konieczności naprawy.
45. Określenie rynkowego ubytku wartości pojazdu metodyką Info-Ekspert/SRPSiRD: ocena zakresu nadwozia i ramy samochody osobowe i metoda kosztu naprawy.
46. Podsumowanie wyników uzyskanych z zastosowanymi metodami przez Info-Ekspert/SRPSiRD, korekty końcowe szacowania rynkowego ubytku wartości ze względu na atrakcyjność rynkowa wycenianego pojazdu, gwarancja na nadwozie pojazdu, ubytek wartości pojazdu w sytuacjach szczególnych.
47. System likwidacja szkód SLS dla PZU z wykorzystaniem platformy Audatex jako zintegrowana z systemem w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych OC, AC dla PZU S.A.
48. Pojęcie oraz określenie zasad rozliczania szkody całkowitej i częściowej w umowie ubezpieczenia OC, AC – sposoby naliczenia i przypadki szczególne (najem pojazdu zastępczego, utrata wartości, specjalistyczne programy Audatex, Info-Ekspert/SRPSiRD), oparte o rzeczywiste, obiektywne dane.
49. Terminowość wypłaty odszkodowania, 14, 30, 90 dni w ramach ubezpieczenia OC, AC posiadaczy pojazdów, odsetki, kary naliczone przez Urząd Nadzoru Finansowego.
50. Wyłączenia określonych porozumień wertykalnych OEM, zasady stosowania i rozliczania kalkulacji kosztów części zamiennych przez warsztaty autoryzowane/niezależne dla; oryginalne części zamienne Q1, oryginalne części zamienne pozostałe Q2, części zamienne nieoryginalne - zamienniki Q3, części zamienne o porównywalnej jakości Q4, części zamienne z używanych pojazdów R.


Specjalność: Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy


1. Metody etyki.
2. Podział etyki.
3. Etyka zawodowa.
4. Dylematy etyczne w pracy zawodowej.
5. Obszary działań systemu bezpieczeństwa transportu drogowego.
6. Metody oceny zagrożeń w ruchu drogowym.
7. Inteligentne Systemy Transportowe.
8. Przejazdy kolejowe.
9. Systemy bezpieczeństwa czynnego w pojazdach samochodowych.
10. Systemy bezpieczeństwa biernego w pojazdach samochodowych.
11. Przejścia dla pieszych.
12. Działania człowieka mające wpływ na ryzyko w ruchu drogowym.
13. Metody rozwiązywania równań różniczkowych nieliniowych.
14. Problemy decyzyjne występujące w transporcie.
15. Metody numeryczne wykorzystywane w analizie problemów transportowych.
16. Rodzaje równań różniczkowych nieliniowych.
17. Modele ruchu dla pojazdów.
18. Detektory stosowane do sterowania ruchem.
19. Model jazdy za liderem Wiedemanna.
20. Sygnalizacja świetlna jako element sterowania ruchem w miastach.
21. Centra logistyczne jako organizacja wielopodmiotowa.
22. Koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych w łańcuchach dostaw.
23. Planowanie i wybór lokalizacji centrów logistycznych.
24. Systemy informatyczne wykorzystywane w centrach logistycznych.
25. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych.
26. Intermodalność transportu jako czynnik sprzyjający w budowie centrów logistycznych.
27. Modele inicjacji centów logistycznych.
28. Koncepcje centrów logistycznych w Polsce i na świecie.
29. Ocena podatności obsługowej na podstawie: pracochłonności obsługiwania, czasu trwania, kosztu, prawdopodobieństwa przywrócenia stanu zdatności.
30. Ocena/procedura badania technologiczności naprawczej pojazdu jako wynik: dostępności, koniecznych narzędzi i wyposażenia specjalnego, położenia/przyjętej pozycji człowieka, niesklasyfikowane/różne.
31. Uwarunkowania stosowania paliw gazowych w środkach transportu drogowego.
32. Przykłady alternatywnych metod pozyskiwania paliw do spalinowych napędów środków transportu.
33. Właściwości niskotemperaturowe paliw stosowanych w silnikach spalinowych o zapłonie samoczynnym.
34. Właściwości przeciwstukowe paliw.
35. Wymagania stawiane olejom smarowym.
36. Przykłady ciekłych paliw alternatywnych stosowanych w środkach transportu drogowego.
37. Rodzaje i uwarunkowania stosowania biokomponentów w paliwach konwencjonalnych do silników o zapłonie samoczynnym i wymuszonym.
38. Struktura i wymagania stawiane smarom plastycznym.
39. Podstawy prawne spedycji.
40. Klasyfikacja i charakterystyka spedycji.
41. Znaczenie spedytora w obrotach krajowych i zagranicznych.
42. Dokumenty spedycyjne.
43. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
44. Podział i charakterystyka szkód komunikacyjnych.
45. Odszkodowania za szkodę na osobie.
46. Znaczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
47. Zadania Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
48. Cechy dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco.
49. Istota ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów.
50. Świadczenia wynikające z ubezpieczenia Assistance.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję