Dane kontaktowe

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Tel: (17) 865 17 55

Fax: (17) 854 31 16

Informacje ogólne

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe mają na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.
Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Praktyki programowe realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku i poziomu standardami kształcenia. Jeżeli plan studiów i/lub standardy kształcenia nie stanowią inaczej, student ma obowiązek odbyć praktykę programową w wymiarze co najmniej 4 tygodni. Studenci mogą dobywać także praktyki nadprogramowe, nie uwzględnione w programie studiów (w szczególności praktyki dyplomowe, staże przemysłowe).
Studenckie praktyki zawodowe obywają się w okresie wakacji. Praktyki mogą odbywać się także w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych. Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów albo indywidualnej organizacji studiów. Wydział stwarza studentom warunki do odbycia grupowych praktyk programowych w wybranych przedsiębiorstwach i instytucjach w regionie.

 

Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk określone są w Regulaminie Praktyk Studenckich WBMiL.

Tematykę i zakres praktyk programowych określa natomiast Ramowy Program Praktyk dla studentów WBMiL.

 

Przydatne dokumenty w procesie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk studenckich (zał. 1): docx.png  pdf.png
 2. Wzór podania o przyjęcie na praktykę zawodową (zał. 2): docx.png  pdf.png
 3. Umowa organizacji praktyki zawodowej  docx.png  pdf.png
 4. Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki programowej (zał. 4): docx.png  pdf.png
 5. Wzór raportu z przebiegu praktyki studenckiej (zał. 5): docx.png  pdf.png
 6. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej (zał. 6): docx.png  pdf.png
 7. Formularz oceny studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: docx.png  pdf.png

 

Szczegółowych informacji i zaliczeń praktyk udzielają wydziałowi pełnomocnicy ds. praktyk studenckich:

 • Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – Dr inż. Michał Gdula,
 • Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka – Dr inż. Małgorzata Kmiotek
 • Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Mgr inż. Artur Bełzo,
 • Kierunek Mechatronika – Dr inż. Patrycja  Jagiełowicz,
 • Kierunek Transport – Mgr inż. Dariusz  Konieczny,
 • Kierunek Inżynieria Materiałowa – Dr inż. Marek Góral,
 • ZOD Stalowa Wola – Dr Ryszard Sęczyk 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję